Samfund

Flere nye dyrearter på liste over truede dyr

FN-konvention forsøger at beskytte dyr, der enten er truet eller i risiko for at blive truet, mod ikke-bæredygtig handel.

Giraffer. Hajer. Hugorm. Salamander.

Dyr, der i naturen ikke har meget til fælles, men som nu alle er kommet på CITES’ liste over truede dyrearter. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

CITES er FN’s konvention til beskyttelse af truede dyre- og plantearter, og efter en konference i august besluttede de 182 medlemslande at sætte flere arter på listen over dyr, der ikke må handles med uden særlige tilladelser og certifikater.

Det sker for at undgå, at arter bliver udryddet som følge af ikke-bæredygtig handel i forbindelse med indsamling, jagt og fiskeri.

- Det gælder om at spidse ører, hvis man for eksempel importerer jagttrofæer eller hobbydyr som agamer (øgleart), gekkoer, salamandre eller skildpadder. Ellers kan man nemt komme til at overtræde reglerne, oplyser biolog Elin Pitter fra Miljøstyrelsen, der er den myndighed, der skal holde øje med, om CITES-konventionen bliver overholdt i Danmark.

Flere arter er stærkt truet

Mens flere arter, der allerede var på listen, har ændret status – hvis de er mere eller mindre truet i forhold til 2016, hvor CITES sidst holdt konference – er der altså også en del nye.

Det gælder ifølge Miljøstyrelsen blandt andet:

 • Giraffen
 • Saigaantilopen, der er truet af udryddelse, og som er den eneste antilopeart, der findes naturligt i Europa
 • Kongefasanen
 • Flere arter af agamer
 • Flere arter af gekkoer
 • Flere arter af salamandre
 • En hugorm-art, nemlig den karakteristiske Spider-tailed horned viper, der har det, som ligner en edderkop yderst på halen
 • To hajarter, herunder den lynhurtige makohaj
 • Flere arter af guitarfisk
 • Flere arter af wedgefishes
 • Arter af søpølsen

CITES arbejder med tre lister – liste I, II og III. Liste I omfatter arter, som er stærkt truet af handel, der som udgangspunkt er forbudt, mens liste II omfatter arter, der er i fare for at blive truet af handel, der er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

Således er giraffen og antilopen kommet på liste II, mens hornagamer er røget direkte ind på liste I sammen med blandt andet pygmæfirbenet.

Samtidig er flere skildpaddearter gået fra at være i fare for at blive truet på grund af handel til at være stærkt truet. Den amerikanske krokodille er omvendt gået fra liste I til II.

Nu må man rejse med palisander-guitar

Udover dyr er også nye træarter kommet på listen, mens en rækker produkter af plantearter - især træarter - ikke længere er omfattet af CITES.

Det betyder, at produkter som for eksempel guitarer, andre musikinstrumenter og -udstyr, der er lavet af af palisanderarter af slægten Dalbergia, nu kan sendes eller tages med på en rejse uden tilladelse, hvis det færdige produkt vel at mærke vejer mindre end 10 kilo.

De nye regler inden for EU træder i kraft lørdag, mens reglerne uden for EU trådte i kraft 26. november 2019, oplyser Miljøstyrelsen.