Rigspolitiet ophæver kontrakt med udskældt tolkefirma

Kontrakten med tolkefirmaet EasyTranslate ophæves med øjeblikkelig virkning for misligeholdelse af aftale.

Rigspolitiet ophæver kontrakten med tolkefirmaet EasyTranslate efter længere tids voldsom kritik.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering af EasyTranslates misligeholdelse af kontrakten.

Det sker, efter at politiets tilsyn med firmaet har vist, at der er sket alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne.

Kontrakten med tolkefirmaet EasyTranslate ophæves med øjeblikkelig virkning.

- Vi er blevet rådgivet af Kammeradvokaten til at hæve aftalen med EasyTranslate straks, fordi der er sket grove overtrædelser af reglerne om databeskyttelse, siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller.

- Det drejer sig blandt andet om, at der er blevet anvendt databehandlere, som vi ikke kendte til i Rigspolitiet. En sådan situation er selvfølgelig helt uacceptabel, og der er ingen anden udvej end at ophæve samarbejdet med vores leverandør, tilføjer han.

Også det faglige niveau blandt tolkene, forkert indplacering af tolke, mangelfuld klagesagsbehandling har ifølge Rigspolitiet været med til at svække tilliden til EasyTranslate.

Rigspolitiet vil i stedet etablere en midlertidig fortegnelse over tolke. Her vil politikredse, domstole og andre myndigheder have mulighed for selv at vælge tolke fra.

- Alle kræfter vil blive sat ind på at få den midlertidige liste op at køre hurtigst muligt, men Rigspolitiet er klar over, at denne situation i en overgangsperiode medfører udfordringer for både tolkene og de enkelte myndigheder, siger Thomas Østrup Møller.

Det er iværksætterne Frederik Riskær Pedersen, der er søn af Klaus Riskær Pedersen, og Peter Ladegaard, som står bag firmaet EasyTranslate.