Samfund

Hård kritik af ministeriums overvågning af drikkevand: - Jeg er chokeret

Miljøstyrelsen bliver kritiseret hårdt på flere områder i forbindelse med styrelsens evne til at give dispensation til ulovlige pesticidmidler.

Statsrevisorerne kritiserer fredag Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet.

Det sker, efter Rigsrevisionen tidligere i år satte Miljø- og Fødevareministeriet under lup, fordi der i 2017 og 2018 blev fundet grænseoverskridende brug af to farlige pesticider i henholdsvis 26 og 31 procent af de undersøgte grundvandsboringer.

Og i to ud af tre sager om dispensation til brug af sprøjtegift, som Rigsrevisionen har undersøgt, er der brud på retningslinjerne.

- Det er Rigsrevisionens vurdering, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været kritisabel, lyder det blandt andet i konklusionen.

På et pressemøde fredag rettede statsrevisorerne yderligere kritik mod det, de kaldte et fejlfyldt og sjusket arbejde. De kritiserede desuden, at ministeriet ikke har reageret på konkrete advarsler.

- I to tilfælde reagerede de først ti år efter. De kan ikke dokumentere, hvorfor pesticider, der ikke bør optræde på listen, alligevel gør det. De har givet dispensation til et middel, der er blevet dømt uacceptabelt på grund af den høje risiko for grundvandet, siger formand for Statsrevisorerne Henrik Thorup (DF).

- I perioden 2013-2018 har de også givet dispensation til et middel, der blev forbudt i 2011.

Naturfredningsforeningen er chokeret

Ifølge rapporten medførte pesticidforureningen, at flere vandværker blandede pesticidforurenet grundvand med andet grundvand for at kunne levere drikkevand, skriver de.

I Danmarks Naturfredningsforening er man chokeret over Rigsrevisionens fund, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Jeg er chokeret over, hvor galt det egentlig står til. At det står så galt til, at man bryder med de faglige retningslinjer i to ud af tre sager, det er dybt alvorligt for vores natur og drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding.

I 2011 og 2016 blev der rettet kritik mod Miljø- og Fødevareministeriet for lignende sager, men der er ifølge Henrik Thorup ikke sket noget sidenhen. Hverken positivt eller negativt. Han bakkes op af sin kollega, Frank Aaen.

- Ingen har mig bekendt sagt til styrelsen, 'vi lovede i 2011 at gøre det bedre, men det er det ikke blevet', siger statsrevisor Frank Aaen.

Mangel på evne til at kontrollere

Rigsrevisionen kritiserer desuden, der ikke er blevet sikret et grundlag for, at man kan kontrollere risikoen af virksomhedernes anvendelse af pesticidmidler.

Derudover har der også manglet et organ i Miljøstyrelsen, der gjorde det muligt at følge op på de tal, som virksomhederne selv indberettede i forbindelse med den blåstemplede brug af ulovlige pesticidmidler.

- Der er gjort noget galt. Og når der er kommet en skarp beretning i 2011, så er det i dag på mange måder en gentagelse, men tilføjet med rod i, hvordan man dispenserer, fortsætter Frank Aaen.

Miljø- og Fødevareministeriet har overfor Rigsrevisionen anerkendt, at der er fundet svagheder i procedurer og processer omkring dispensation til brug af pesticidmidler, ligesom der har været ”mangler” i ministeriets forvaltning på området.

Fratag ministeriets dispensationsevne

Ifølge Rigsrevisionen vil ministeriet forbedre koordinationen mellem myndigheder og forskellige relevante institutter for på den måde at styrke indsatsen mod skadende pesticidmidler.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler nu, at Miljø- og Fødevareministeriet fratages evnen til at give dispensation til at bruge forbudte midler og lægger i stedet ansvaret hos Folketinget.

- Der skal være meget tungtvejende samfundsmæssige eller folkesundhedsmæssige hensyn på bordet, hvis der skal gives en dispensation, siger Maria Reumert Gjerding.

Men det er ikke noget, der foreløbigt kommer til at ske, fortalte statsrevisorerne på pressemødet. Da de blev adspurgt, svarede Klaus Frandsen:

- Det har vi slet ikke kigget på. Det er langt ude fra vores kompetenceområde.