Samfund

Overblik: Her er de fem hyppigste sygdomsgrupper med diagnosefejl

Fejlene opstår som regel i de allerførste led af behandlingen af patienterne.

For første gang har man kortlagt antallet af fejldiagnoser i det danske sundhedssystem.

Kortlægningen viser, at tusindvis af patienter de seneste ti år har fået erstatning på grund af fejl i diagnosticeringen af dem.

Rapporten er baseret på Patienterstatningens data fra 2009 til 2018.

Her er noget af det, rapporten viser:

  • Årligt får omtrent 760 personer erstatning for skader, som er sket som følge af en fejldiagnosticering.
  • Heraf dør omtrent 63 personer hvert år af skaden.
  • Gennemsnitsalderen ved følgedød er 55 år.
  • Samlet er der fra 2009 til 2018 udbetalt omtrent 2,25 milliarder kroner i erstatning på grund af diagnosticeringsfejl.

Kigger man på leddene i behandlingssystemet, sker fejlene ofte inden for ortopædkirurgi eller almen medicin:

De fem specialer har det til fælles, at de oftere end andre specialer er tilknyttet behandlere, der oftest er de første til at se patienten i et behandlingsforløb. Det vil altså sige, at de har den første kontakt til patienterne.

Det er altså i den indledende fase, hvor man lytter til patientens historie, undersøger patienten og måske bestiller de første undersøgelser, det oftest går galt, konstaterer rapportens forfattere.

De kan dog endnu ikke præcist fastslå, hvorfor fejlene sker. Ifølge en af forfatterne til rapporten kan det dog være faktorer som tidspres, mangelfuld kommunikation mellem patient og læge, manglende adgang til kollegial sparring eller manglende inddragelse af patientens pårørende.