Samfund

Trods glæde over højere cigaretpriser: - Vi er misundelige på nordmændene

I Norge koster en pakke cigaretter cirka 100 danske kroner. Hvad synes du, en pakke cigaretter bør koste? Deltag i afstemningen her i artiklen.

Med den netop indgåede finanslov for 2020 bliver det fremover dyrere at tilhøre den del af befolkningen, der ynder at tænde og pulse løs på en cigaret.

Med aftalen stiger prisen på en pakke cigaretter fra cirka 42 kroner i dag til 55 kroner fra 1. april næste år.

Prisen får endnu et nøk opad med fem kroner fra 1. januar 2022, hvor en pakke smøger dermed vil koste 60 kroner.

Det vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse, der kalder prisstigningen for "et rigtig godt skridt i den rigtige retning".

Det gælder især for de yngste befolkningsgrupper, der formodes at ville ryge markant mindre, lyder det.

- Unge er typisk ikke så afhængige, og derfor er de meget mere påvirkelige end voksne, siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Afstemning

Hvor meget bør en pakke cigaretter koste?

Vigtigt at påvirke de unge

Statens Institut for Folkesundhed bifalder også prisstigningen, der følger med den nye finanslovsaftale, som mandag blev indgået mellem regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet.

- Vi er meget tilfredse. Det giver helt sikkert en rigtig god effekt at hæve cigaretpriserne - både på de unge, der er begyndt at ryge, og dem, der overvejer at starte, siger direktør Morten Grønbæk.

De unge er særlig påvirkelige over for prisstigninger, siger direktør

Han forklarer, at man gennem forskningen ved, at en prisstigning på cigaretetter virker - især over for de unge.

Netop den yngre målgruppe er utrolig vigtig at få påvirket i en positiv retning, for 80 procent af alle rygere er startet med at pulse løs, før de fyldte 20 år.

- Rygning er typisk ikke noget, man starter på, når man er 25 eller 30 år. Mange starter med at ryge i en sårbar fase, hvor man er ved at udvikle sin bevidsthed, selvtillid og sit 'jeg', siger Morten Grønbæk.

Unge bør helt lade være med at ryge, for det kan medføre en lang række sygdomme, forklarer overlæge Michael Skov Jensen fra Regionshospitalet Viborg:

- Dem, der ikke kan tåle røg, vil få nedsat lungekapacitet, som årene går, og det vil gælde resten af livet.

Prisen på en pakke cigaretter stiger til 55 kroner fra 1. april 2020

Samtidig vil de unge rygere få en øget risiko for at udvikle sygdomme som blandt andet Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og kræft, lyder det fra overlægen.

Ønsker norske tilstande

Alt er dog ikke løst ved udsigten til en procentuel prisstigning på omkring 33 procent på cigaretter til næste år, mener Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed.

For begge parter kunne i den perfekte verden godt have tænkt sig, at prisen var hævet til omkring 100 kroner for en pakke smøger.

Dermed havde Danmark fulgt trop med Norge.

- Vi kunne godt drømme om norske tilstande, men dette er et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Vi er misundelige på nordmændene. De har markant færre rygere og i fremtiden også markant færre, der får kræft, siger Niels Them Kjær.

De høje priser på cigaretter har haft en effekt i Norge, hvor der 'kun' er cirka tre procent unge, der ryger, hvorimod det tilsvarende tal herhjemme ligger på over 15 procent.

Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der i 2022, når prisstigningerne samlet set er fuldt indfaset, vil være halvt så mange unge rygere i Danmark end i dag.

Og ifølge et estimat fra 2018 fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed vil der blive røget 75 procent færre cigaretter blandt de unge i Danmark ved en prisstigning fra 40 til 60 kroner.

Venstre bifalder højere cigaretpriser

Venstre har kaldt næste års finanslov, hvor en række skatter og afgifter stiger, for "uansvarlig".

Men lige præcis prisstigningen på cigaretter er blevet godt modtaget af partiets formand.

- Det er sådan set det eneste sted, hvor jeg synes, det er godt, at det bliver dyrere at være dansker, har Jakob Ellemann-Jensen udtalt.