GO'

Spiritister godkendt som trossamfund i Danmark – taler med afdød leder

Anerkendelsen er en accept af, at der virkelig findes en åndelig verden, mener næstformanden for Spiritismens Trossamfund.

Lokalet er oplyst i en dunkel rød farve.

Gruppen sidder på stole i en rundkreds og lytter til Jens Johansen, som sidder og taler.

Ordene kommer ud af hans mund, men ordvalget er gammeldags, og stemmen lyder som en ældre herres.

Spiritismens Trossamfund mødes en gang om ugen og får guiden af ånder. Lyset i lokalet er rødt, ligesom i et mørkekammer, under seancen.

Ifølge Jens Johansen tilhører både ord og stemme Walter, som er åndelig leder for Spiritismens Trossamfund - og vel at mærke død.

Jens Johansen er overbevist om, at han er et medie, som afdøde ånder kan tale igennem, og derfor bruger spiritisterne ham til at få vejledning fra den åndelige verden.

- Vi ved, at den åndelige verden er virkelig, fortæller Jens Johansen i 'Go' morgen Danmark'.

”Det er en blåstempling”

I Danmark har spiritisme eksisteret som trosretning siden 1870’erne, men først i år er det blevet anerkendt som et trossamfund.

25. oktober fik Spiritismens Trossamfund Kirkeministeriets godkendelse og dermed tilladelse til at døbe, vie og begrave deres medlemmer og få en række skattemæssige fordele.

Trossamfund

Der er 196 anderkendte trossamfund i Danmark.

De fleste danske trossamfund hører under kristendommen, jødedommen eller islam. Spiritismens Trossamfund hører under kategorien 'Andre trossamfund'.

Et anerkendt trossamfund kan få lov til at vie ægtepar borgerligt og har en række skattefordele. De skal blandt andet ikke betale grundskyld og ejendomsskat.

For at komme i betragtning som anerkendt trossamfund skal man minimum have 50 medlemmer og have en trosberetning og en beskrivelse af samfundets centrale ritualer.

Kilde: Kirkeministeriet

Det er noget, de har kæmpet for de sidste to år, i takt med at medlemmerne i stigende grad ønskede at blive viet og begravet i den spiritistiske tro.

Den nye anerkendelse vækker glæde hos næstformand Christina Frank.

- For os er det en blåstempling. En accept af, at det er virkeligt, og at det kan lade sig gøre, siger hun.

Det, hun mener er virkeligt, er, at spiritisterne kan kommunikere med de afdøde, der lever i åndernes verden.

Jens Johansen er langt yngre end den stemme, der kommer ud af ham.

Sammen med resten af medlemmerne deltager hun hver onsdag i en seance, hvor de gennem menneskelige medier taler med de 12 ånder, de har i deres faste kreds.

- De kommer og fortæller os om viden, verden og åndeverdenen, siger Christina Frank.

Går i trance

Jens Johansen mener, at han er sådan et medie, og samtidig er han formand for trossamfundet.

- Ånden tager kontrol over mig og taler gennem mig. Jeg går i semitrance og er kun delvist til stede imens, siger han og fortæller, at ånderne også kan vise sig i en mere fysisk form.

- Når vi jordisk dør, vender vi tilbage til den åndelige verden. Når ånderne skal kontakte den jordiske verden igen, kan de genskabe hele den fysiske krop og opbygge en fysisk stemme igen, så alle kan se og høre dem, siger han.

Spiritisternes åndelige leder kommunikerer dog som regel gennem Jens Johansen, fortæller Christina Frank.

Det er blandt andet på denne måde, han har dikteret den trosbekendelse, som var nødvendig for at blive godkendt som trossamfund.

Ifølge Spiritismens Trossamfund taler deres åndelige leder, Walter, til dem gennem menneskelige medier. Video: Karen Munk Ebbesen

”Det virker langt ude”

Jens Johansen er godt klar over, at det kan virke vanvittigt, når han går i trance og lader ånder tale gennem ham.

- Jeg er lige parat til den lukkede, griner han.

- Ej, det er forståeligt, at det virker langt ude for den ukyndige, som ikke har erfaringer med det, for det er jo uden for vores normale referenceramme, erkender han.

Det betyder dog ikke, at Spiritismens Trossamfund bliver mødt med rynkede pander og løftede bryn. Tværtimod.

- Vi får meget positive reaktioner. Det, der er særligt ved os, er, at vi skaber et mødested, hvor man kan møde sine kære afdøde. Vi åbner nogle gange op i kredsen, så eksempelvis folk, der har mistet deres børn, kan komme og høre fra dem, siger Christina Frank.

Se hele interviewet med Spiritismens Trossamfund i 'Go' morgen Danmark' på TV 2 PLAY.