Eksperiment viser berøringer i nattelivet - sådan har vi gjort

Med hjælp fra kameraer og en specialbygget dragt kan TV 2 ECHO vise, hvordan vi opfører os i nattelivet.

Formålet med eksperimentet er at vise befamlinger i nattelivet og lægge op til en debat om, hvor grænserne går.

Eksperimentet:

TV 2 ECHO har to aftener undersøgt, hvordan vi opfører os i nattelivet. Den første aften var på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg, dagen efter på Jagtbar i Horsens. De to steder er nøje udvalgt, da de begge er eksempler på typiske barer og klubber i natte- og bylivet i Danmark, og da de har hver deres segment repræsenteret blandt gæsterne. De to barer medvirker i eksperimentet, fordi de gerne vil være med til at skabe et tryggere natteliv.

Begge aftener har TV 2 ECHO filmet med i alt 11 kameraer. Ni stationære, to håndholdte og derudover et kamera i en håndtaske.

Sensordragten:

TV 2 ECHO har haft tre personer i sensordragten. Alle tre personer har hver deres holdning til uopfordrede berøringer i nattelivet. Dragten er udstyret med sensorer på udvalgte steder på kroppen. Når sensorerne bliver berørt, opfanges det af en computer.

I løbet af en nat på dansegulvet giver sensorerne udsving et utal af gange, da de foruden de tilsigtede berøringer, registrerer tilfældige berøringer fra forbipasserende, dansende gæster og kontakt fra bordplader og stole i baren.

TV 2 ECHO har vurderet, hvornår der var tale om tilsigtede berøringer ved at sammenholde sensor-udslagene med optagelserne fra kameraerne og udsagn fra case-personerne.

Etik:

På de to barer, hvor optagelserne har fundet sted, har TV 2 ECHO hængt skilte op ved ind- og udgang samt andre synlige steder, hvor der står, at vi optager hele natten. Vi har valgt at sløre folk, der efterfølgende ikke har ønsket at stå frem i interview. Ligeledes har vi valgt at sløre optagelser, hvor videomaterialet kan være kompromitterende for den, der er blevet optaget. På begge barer har der været fri adgang, så vores optagelser har fundet sted på offentligt tilgængelige steder.