Test dig selv: Kan du bestå den nye indfødsretsprøve?

En bestået indfødsretsprøve er bare et af de krav, man som udlænding skal opfylde for at få dansk statsborgerskab.

I denne uge har to personer fået frataget deres danske statsborgerskab, men inden længe er der sandsynligvis et par tusinde nye danske statsborgere på vej.

Onsdag forsøgte 4278 håbefulde ansøgere at bestå den såkaldte indfødsretsprøve, som er et af kravene for at kunne blive dansk statsborger.

Prøven består af 40 multiple-choice-spørgsmål, som handler om danske samfundsforhold, kultur og historie.

For at bestå skal man svare rigtigt på minimum 32 spørgsmål.

Kan læse op på forhånd

Ansøgerne har 45 minutter uden hjælpemidler til at besvare de 40 spørgsmål.

Svarene på 35 af spørgsmålene er at finde i et undervisningsmateriale, som deltagerne på forhånd har fået udleveret.

De resterende fem spørgsmål handler om aktuel politik og kultur.

De seneste år har lidt flere end halvdelen af ansøgerne bestået indfødsretsprøven. Til den seneste prøve i juni bestod 52,77 procent.

Hvor mange af de 4278 ansøgere, der bestod i denne omgang, står klart 18. december, når besvarelserne er blevet bedømt.

Opdateret 29.11.: En fejl gør, at spørgsmål 40 udgår af testen. Det kan du læse mere om her. Herunder kan du fortsat prøve testen, som den oprindeligt så ud.

Kan du bestå indfødsretsprøven?

 1. Kan regeringen bestemme, hvordan en dommer skal dømme i en retssag?

  Du har 0 rigtige

 2. Hvad er minimumsalderen for, hvornår man ifølge loven må arbejde uden for hjemmet?

 3. Hvornår blev der indført en skolereform med 7 års skolepligt?

 4. Hvem har til opgave at drive folkeskolen?

 5. Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark?

 6. Hvor ofte skal der ifølge grundloven være folketingsvalg i Danmark?

 7. Hvem skal betale kirkeskat?

 8. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

 9. Hvilken rettighed er sikret i grundloven?

 10. Hvilket af følgende politiske partier er det nyeste?

 11. Kanslergadeforliget fra 1933 skulle løse alvorlige problemer i samfundet. Hvilke problemer skulle det især løse?

 12. Hvad kendetegnede blandt andet Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen?

 13. Hvem af følgende personer er en kendt balletkoreograf fra 1800-tallet?

 14. Hvilken kendt dansker fandt i 1600-tallet ud af at måle lysets hastighed?

 15. Hvem var statsminister fra 1982-1993?

 16. Hvilken af følgende aviser er ældst?

 17. Fra hvilket land kom der næsten 240.000 krigsflygtninge til Danmark omkring 2. Verdenskrigs afslutning?

 18. Skal en minister være medlem af Folketinget?

 19. Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

 20. Hvor mange procent af stemmerne ved et valg skal et parti normalt have for at blive repræsenteret i Folketinget?

 21. Hvad erobrede briterne fra Danmark i 1807?

 22. I hvilket årti blev den første Lillebæltsbro åbnet?

 23. Hvad er en kollektiv overenskomst?

 24. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?

 25. Hvad skete der efter en afstemning i 1920?

 26. Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet ladet opføre Rundetårn og Rosenborg Slot i København?

 27. Hvad hedder kongefamiliens hjem i København?

 28. Hvad skete der i Danmark i 1915?

 29. Hvilken dansk komponist er kendt for blandt andet sine operaer?

 30. Hvilken dansk instruktør vandt en Oscar for filmen Hævnen fra 2010?

 31. Hvornår fik homoseksuelle ret til at indgå ægteskab med samme retsvirkning som andre borgere?

 32. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?

 33. Hvad er navnet på den lov Frederik 7. underskrev i 1849?

 34. Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede danmarkshistorie?

 35. Hvem skrev i 1958 romanen Den kroniske uskyld?

 36. Hvad hedder Venstres nye formand?

 37. Hvor var dronning Margrethe på officielt besøg i september 2019?

 38. Hvem er statsminister i Danmark?

 39. Hvad er brexit betegnelsen for?

 40. Hvilken dansk politiker er i september 2019 blevet genudnævnt som kommissær i EU?

Spørgsmålene er fra indfødsretsprøven afholdt 27. november 2019.

Afstemning

Bestod du indfødsretsprøven?