Test dig selv: Kan du bestå den nye indfødsretsprøve?

16x9
Man skal være dansk statsborger for at kunne få udstedt et dansk pas. Foto: Scanpix

En bestået indfødsretsprøve er bare et af de krav, man som udlænding skal opfylde for at få dansk statsborgerskab.

I denne uge har to personer fået frataget deres danske statsborgerskab, men inden længe er der sandsynligvis et par tusinde nye danske statsborgere på vej.

Onsdag forsøgte 4278 håbefulde ansøgere at bestå den såkaldte indfødsretsprøve, som er et af kravene for at kunne blive dansk statsborger.

Prøven består af 40 multiple-choice-spørgsmål, som handler om danske samfundsforhold, kultur og historie.

For at bestå skal man svare rigtigt på minimum 32 spørgsmål.

Kan læse op på forhånd

Ansøgerne har 45 minutter uden hjælpemidler til at besvare de 40 spørgsmål.

Svarene på 35 af spørgsmålene er at finde i et undervisningsmateriale, som deltagerne på forhånd har fået udleveret.

De resterende fem spørgsmål handler om aktuel politik og kultur.

De seneste år har lidt flere end halvdelen af ansøgerne bestået indfødsretsprøven. Til den seneste prøve i juni bestod 52,77 procent.

Hvor mange af de 4278 ansøgere, der bestod i denne omgang, står klart 18. december, når besvarelserne er blevet bedømt.

Opdateret 29.11.: En fejl gør, at spørgsmål 40 udgår af testen. Det kan du læse mere om her. Herunder kan du fortsat prøve testen, som den oprindeligt så ud.

Kan du bestå indfødsretsprøven?
Afstemning