Samfund

Fagforening vil tilbyde ny lønsikring - koster det samme som a-kassen

Ifølge Ase har flere faggrupper ikke længere nogen økonomisk tryghed i dagpengesystemet.

Ledigheden blandt sygeplejersker, lærere, økonomer og jurister er historisk set så lav, at fagforeningen Ase nu ser en god forretning i at tilbyde disse og andre udvalgte faggrupper en ny lønforsikring.

For samme beløb som et a-kassemedlemskab, som 2,2 millioner danske lønmodtagere betaler til i dag, kan man få flere tusinde kroner ekstra om måneden.

Ifølge administrerende direktør i Ase, Karsten Mølgaard Jensen, skyldes den nye forsikring, at der for en stor gruppe på det danske arbejdsmarked ikke længere er nogen økonomisk tryghed i dagpengene.

- Den her gruppe af mennesker giver heller ikke udtryk for at se den store hjælp i den støtte, som de får via det kommunale jobcenter, når de skal finde ny beskæftigelse. Derfor har vi lavet et nyt produkt, som giver dem den dækning, som de har behov for, siger han til TV 2.

Ifølge Karsten Mølgaard Jensen har Ase i mange år fremhævet, at det danske dagpengesystem ikke er godt nok.

- For mange af de her grupper er a-kasseforsikringen langt under 50 procent i kompensationsgrad. Og det er slet ikke tilstrækkeligt til at hjælpe familier igennem til det næste job.

Minister: Alarmklokkerne ringer

Ase går målrettet efter 250.000 danske lønmodtagere, der ifølge Ase selv er "veluddannede i høj- og mellemindkomstgruppen" - deres risiko for at blive arbejdsløs er nemlig lav. Det gælder foruden sygeplejersker, lærere, økonomer og jurister blandt andet også landmålere, ingeniører, læger, tandlæger og jordemødre, oplyser Ase.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) får den nye lønsikring alarmklokkerne til at ringe hos ham. Det siger han til Jyllands-Posten.

- Når man begynder at selektere i gruppen, er det et brud med vores kollektive arbejdsløshedssystem, siger han.

Ifølge den administrerende direktør i Ase ringer alarmklokkerne ganske rigtigt - men det er ifølge ham i nogle af de danske hjem.

- De hjem, hvor enten far eller mor kan miste deres job, og så har familien ikke råd til at betale husleje og de regninger, som de ellers skal betale, fordi man troede, at a-kasseforsikringen var det, der skulle hjælpe, indtil man fik en ny indkomst. Men den er simpelthen for lav, siger han til TV 2.

400.000 har tegnet lønforsikring - ved siden af a-kassen

Ifølge ASE udgør dagpengene for over halvdelen af lønmodtagerne i dag kun 60 procent eller mindre af den tidligere indtægt. Og for over en fjerdedel af lønmodtagerne udgør dagpengene 52 procent eller mindre af den tidligere indtægt.

Fagforeningen fremhæver samtidig, at cirka 400.000 beskæftigede allerede har tegnet en lønsikring i tillæg til dagpengene. Det er en fordobling i forhold til antallet i 2016. Mere end hver sjette dagpengeforsikrede har i dag en tillægsforsikring, og det er ifølge Ase et klart signal om, at dagpengesystemet af mange opfattes som utilstrækkeligt, skriver fagforeningen på sin hjemmeside.

Med Ases lønsikring skal den ledige ikke leve op til a-kassernes krav om blandt andet samtaler og jobsøgning. I stedet skal man deltage i fagforeningens individuelle karriereforløb med blandt andet coaching til jobsøgningen, står der på fagforeningens hjemmeside.

Professor på Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard siger til Jyllands-Posten, at der er tale om en udhuling af den danske model - en udhuling, som forringer dagpengesystemet og på sigt vil få det danske system til at minde om den engelske eller amerikanske model.