Samfund

Nu skal skoleelever til eksamen i musik og madkundskab

Der bliver nu skabt bedre balance mellem boglige og praktiske fag, lyder det fra minister.

De praktisk-musiske fag i folkeskolen har i flere år ikke haft det fokus, de fortjener, mener undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Men det ændrer sig nu.

Fra skoleåret 2020/2021 skal eleverne til eksamen i enten madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik, når de afslutter 8. klasse.

Resultatet bliver en del af elevens karaktergennemsnit for folkeskolen afgangseksamens efter 9. klasse.

Det fremgår af den nye prøvebekendtgørelse i folkeskolen, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstedte onsdag.

Obligatorisk valgfag

- I mange år har man i folkeskolen kun belønnet de boglige fag ved folkeskolens prøver. Jeg er glad for, at de fag, hvor man også bruger hænderne, nu kan tælle med, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse fra ministeriet.

I dette skoleår blev det for første gang obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at vælge mindst et af de praktisk-musiske valgfag for en toårig periode.

De elever, der nu går i 7. klasse, skal næste skoleår som de første op i den nye eksamen.

Bedre balance

Ministeren begrunder ændringen med, at folkeskolen skal uddanne hele mennesker, der kan læse og regne, men også lave mad, være kreativ og spille musik.

Desuden er det regeringens ambition, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, og den interesse starter i folkeskolen, lyder det fra ministeren.

- Det er derfor godt, at der nu bliver skabt en bedre balance mellem boglige og praktiske fag, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.