Danmark kan hente milliarder på at få ældre i arbejde

Der er behov for en ekstra indsats for at få flere ældre til at tage en ekstra tørn, konkluderer rapport.

Den danske statskasse kan hente milliarder af kroner, hvis flere ældre danskere vælger arbejdslivet til i stedet for at gå på pension eller efterløn.

Det fremgår af Seniortænketankens rapport, som TV 2 er i besiddelse af. Rapporten bliver offentliggjort torsdag.

Sammenlignet med tidligere bliver danske ældre ellers længere på arbejdsmarkedet, men der er stadig et stykke vej op til Sverige og Norge, hvor de ældre bliver endnu længere på arbejdsmarkedet.

Derfor er der behov for en ekstra indsats for at få flere ældre til at tage en ekstra tørn, konkluderer rapporten.

Ifølge rapporten ligger Danmark relativt højt med en såkaldt beskæftigelsesfrekvens på 70,7 procent, hvilket er væsentligt over EU-gennemsnittet på 58,7 procent. Imidlertid er samme tal for Sverige 77,9 procent og for Norge 72,0 procent.

Bliver niveauet af ældre på arbejdsmarkedet løftet til et niveau, som man ser i Sverige, vil det svare til at øge beskæftigelsen med 50.000 personer.

- Ud fra et groft skøn ville dette svare til en forbedring af de offentlige finanser på cirka 13,5 milliarder kroner, lyder det i rapporten.

Årsagen til den store økonomiske gevinst er, at de ældre bidrager med store skatteindtægter for hvert år ekstra, de bliver på arbejdsmarkedet.

Anseeligt løft i beskæftigelsen

Af rapporten fremgår det, at der allerede er sket et anseeligt løft i beskæftigelsen for danskere over 55 år.

For de 60-64-årige er den såkaldte beskæftigelsesfrekvens steget fra 34,3 procent i 2008 til 59,5 procent i 2017. Blandt danskere over 67 år er den steget fra 7,2 procent til 9,8 procent.

Rapporten fremhæver adskillige bløde værdier for at blive på arbejdsmarkedet, fordi arbejdet for mange er en vigtig del af identiteten, og arbejdspladsen udgør et vigtigt fællesskab.

Reformerne af efterlønnen har også tilskyndet til at ændre mønsteret for, hvornår de ældre trækker sig tilbage.

Seniortænketanken har i alt 20 anbefalinger. Her er de vigtigste.

  1. Fleksibilitet i arbejdstider og arbejdsopgaver for seniorerne

  2. Ledere skal tale med de ældre medarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdsmarkedet

  3. Ledige seniorer skal have tidlig samtale i jobcenteret og A-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling

  4. Pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksibel mulighed for delpension og eventuel tilbagevending til arbejdsmarkedet

  5. Pensionsinfo.dk udbygges, så den enkelte bedre kan se den økonomiske gevinst ved at arbejde