Samfund

EU-regel tvinger Danmark til at importere palmeolie, som fører til afbrænding af regnskov

Næste år bliver diesel dyrere på grund af en EU-regel. Hensigten er, at brændstof skal være klimavenligt, men det bliver det ikke, lyder kritikken.

I september brændte 857.756 hektar land i Indonesien. En stor del var regnskov.

Den bliver nemlig brændt for at gøre plads til palmeplantager, der bruges til palmeolie.

Af samme årsag har leverandørerne af brændstof i Danmark ikke importeret palmeolie til brug i benzin og diesel i flere år.

Men alt tyder på, at de næste år er nødsaget til at starte importen igen.

En EU-regel siger, at brændstof i 2020 skal udlede seks procent mindre CO2. For at nå det mål skal leverandørerne af brændstof sandsynligvis blande palmeolie i diesel, da der ikke er alternativer nok på markedet:

- Det er tudetosset. Det betyder, at vi med al sandsynlighed bliver nødt til at bruge biodiesel baseret på palmeolie igen, og når man øger efterspørgslen på palmeolie, så fører det til, at regnskoven brænder, siger Michael Mücke Jensen der er teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark, som repræsenterer tankstationer og raffinaderierne i Danmark.

Ekstraregning på op til en milliard

Tankstationerne får opbakning fra en utraditionel allieret - miljøorganisationen Det Økologiske Råd:

- Det er jo rigtig dumt, at vi skal betale op til en milliard kroner ekstra for et produkt, som kan gøre udledningen endnu værre, end den er i dag, siger Jeppe Juul, der er energi- og transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Ifølge udregninger fra Drivkraft Danmark vil regningen være på minimum 800 millioner kroner, eller cirka 25 øre ekstra per liter diesel på tankstationen i hele 2020.

Jeg tror alle sammen, vi forventede, at man ville håndtere det her for nogle år siden, fordi det er simpelthen så tåbeligt på så mange måder.

Jeppe Juul, energi- og transportmedarbejder i Det Økologiske Råd

Udgiften vil i første omgang ramme landbruget og transportbranchen, men vil ifølge kritikerne af reglen også give dyrere varer i detailhandelen.

Går ud over naturen

Når man medregner de konsekvenser, som brugen af palmeolie har på skovene, så er CO2-aftrykket det samme eller større end almindelig diesel.

Det forklarer lektor Jannick Schmidt fra Aalborg Universitet. Han er enig i at, det er en dårlig idé at udskifte almindelig diesel med palmeolie.

- Når man efterspørger flere afgrøder, så tager man pladsen fra den tilbageværende natur, som må lade livet. Og der er en masse CO2 bundet i de skove, som ryger op i atmosfæren, når man laver plads til plantager, fortæller Jannick Schmidt, der har forsket i konsekvenserne ved øget efterspørgsel på palmeolie.

Han fortæller, at den samme problemstilling gør sig gældende med andre olieprodukter fra planter – eksempelvis raps.

- Hvis man kigger bredere end kun klima, så går det også ud over naturen og biodiversiteten. Der kan ikke leve lige så mange insekter og orangutanger i en plantage eller i en rapsmark, som der kan i natur, siger Jannick Schmidt, der påpeger, at løsningen ikke er et forbud imod alt palmeolie.

Han mener, man skal arbejde på at gøre palmeolie mere miljøvenligt.

Regel gælder kun i 2020

EU-reglen blev vedtaget i 00'erne for at tilskynde transportbranchen til at spare mere CO2.

Jeppe Juul og Michael Mücke Jensen forstår ikke, hvorfor den stadig består.

- Det er i princippet en god idé, hvis man havde stillet de rigtige krav til at starte med, fortæller Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd.

Den oprindelige tanke med reglen var, at man senere ville lave ny lovgivning, så den skulle gælde i længere tid end kun i 2020, som det er tilfældet nu.

Årsagen til, at ny lovgivning aldrig kom, er, ifølge de to organisationer, at opbakningen til brændstoffer baseret på planter er faldet meget siden 00’erne.

Det kommer der ikke nye eller bedre klimaeffekter ud af. Summen er at vi bare betaler for noget som allerede er der eller ville være kommet af sig selv.

Michel Mücke Jensen, teknik og miljøchef i Drivkraft Danmark

- Jeg tror alle sammen, vi forventede, at man ville håndtere det her for nogle år siden, fordi det er simpelthen så tåbeligt på så mange måder. Det valgte man af uransagelige grunde ikke at gøre, og nu står vi så her og nærmer os 2020, fortæller Jeppe Juul.

Finansiering af olieudvinding

Hvis reglen gjaldt længere end 2020, havde situationen været en anden, forklarer Michael Mücke Jensen:

- Hvis det havde været et langsigtet mål, så havde der været plads og rum til, at forskning og udvikling kunne komme ind, og vi kunne have etableret fabrikker og produktion af rigtigt bæredygtige brændstoffer.

Udover at blande diesel op med biodiesel kan tankstationerne også leve op til reglen ved at finansiere projekter, der sænker udledningen af CO2 ved udvinding af olie og gas.

Det skal dog være uden for Europa. Det vil i praksis sige, at det primært bliver i Rusland og Mellemøsten.

CO2-aftryk fra palmeolie

Almindelig diesel udleder 95 gram CO2 per megajoule energi. Biodiesel baseret på palmeolie udleder til sammenligning 37 gram CO2 per megajoule.

Men hvis man ser på den udledning som afbrænding af regnskov giver, så er regnestykket anderledes. Det er svært at regne helt præcist ud, men EU regner selv med, at CO2-aftrykket fra biodiesel baseret på palmeolie er 55 gram CO2 større, når man ser på konsekvenserne for skoven. Andre udregninger viser, at CO2-aftrykket fra palmeolie kan være op til tre gange højere end almindelig diesel.

Kilde: EU, Drivkraft Danmark og Det Økologiske Råd.

- Det er projekter, som er gennemført allerede. Det er reduktioner, som er i gang, og så skal vi bare betale for den reduktion for et enkelt år. Det kommer der ikke nye eller bedre klimaeffekter ud af. Summen er, at vi bare betaler for noget, som allerede er der, eller ville være kommet af sig selv, siger Michel Mücke Jensen.

Ingen kommentarer fra minister

Folketinget har adopteret den europæiske regel om seks procent reduktionsudledning i dansk lovgivning. Men både Drivkraft Danmark og Det Økologiske Råd opfordrer Folketinget og regeringen til at ændre reglen, så Danmark i dette tilfælde ikke følger EU-reglerne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra klimaminister Dan Jørgensen (S) eller Socialdemokratiets ordfører på området, Anne Paulin.

EU-kommissionen skriver i et svar til TV 2, at der er bæredygtighedskriterier til den biodiesel, man må bruge. Kommissionen svarer dog ikke på kritikken af, at de krav ikke ændrer på, at biodiesel baseret på palmeolie har det samme eller større CO2 aftryk end almindelig diesel.