Samfund

OECD: Trods fremskridt er dansk miljø og natur stadig presset

Miljøministeren modtager torsdag OECD's evaluering af dansk miljøpolitik, og der er plads til forbedringer.

Trods fremskridt står Danmark stadig over for store udfordringer, som truer natur, miljø og borgere.

Sådan lyder det i en ny rapport fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling).

OECD evaluerer omkring hvert tiende år dansk miljøpolitik. Sidst det skete, var i 2007.

I rapporten fremhæves særligt seks udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år.

Blandt udfordringerne er ifølge OECD en presset biodiversitet.

Tilbagegang i skove fortsætter

Det blev understreget af Skovrapporten, som udkom torsdag fra Københavns Universitet. Den viser, at tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed i de danske skove fortsætter.

OECD peger også på, at Danmark står med sundhedsproblemer som følge af giftige kemikalier. Her anerkender OECD dog samtidig, at man i Danmark er dygtig til at håndtere giftige stoffer.

Men lav sædkvalitet hos omkring 40 procent af danske mænd er blevet knyttet til eksponering for visse hormonforstyrrende kemikalier.

Miljøminister Lea Wermelin (S) tog torsdag imod rapporten på Danmarks vegne, og hun er klar til at se på anbefalingerne:

- Nok er vi samlet bestået i dag. Men evalueringen viser også områder, hvor vi ikke er bestået, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Vi får ikke ret pæne karakterer, når det eksempelvis gælder biodiversitet, affald, luftforurening og vandmiljø. Det er vi naturligvis opmærksomme på i regeringen, og vi er fuld gang med at sætte en ny grøn kurs for Danmark. I den bevægelse kigger vi naturligvis også på anbefalingerne fra OECD.

Det er vi naturligvis opmærksomme på i regeringen, og vi er fuld gang med at sætte en ny grøn kurs for Danmark. I den bevægelse kigger vi naturligvis også på anbefalingerne fra OECD.

Kulturminister Lea Wermelin.

Pesticidforurening af grundvandet er stadig et problem, fremgår det af rapporten fra OECD.

OECD vurderer samtidig, at det er særlig vigtigt at sikre og styrke fortsat overvågning af kemikalier i importerede produkter og i naturen.

OECD fremhæver også fragmenteret og dermed ineffektiv kommunal affaldshåndtering, dårlig vandkvalitet samt opdyrkning af miljømæssigt vigtige jordområder som udfordringer for Danmark.

Luftforurening et tilbagevendende problem

Også luftforurening står på listen, og det er et tilbagevendende problem.

Da dansk miljøpolitik sidst blev evalueret af OECD i 2007, konstaterede organisationen, at en million borgere var udsat for urimelig luftforurening.

OECD konkluderer i år, at forurening i storbyerne, udledning fra landbrug og fra industri, transport og afbrænding af træ stadig skaber problemer.

Siden den seneste rapport har især valgkampen med klima højt på dagsordenen og på den efterfølgende regeringsdannelse medvirket til at skærpe Danmarks mål på klimaområdet.

Ifølge S-regeringen og dens støttepartier skal Danmark nå målsætningen om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030. I 2050 skal vi være klimaneutrale.

Det kræver ifølge OECD, at niveauerne sænkes i både energisektoren, men også i for eksempel transport- og landbrugssektoren.

OECD opfordrer til, at man "gør alt for at nå målet om yderligere reduktion af drivhusgasser i 2030".