Samfund

Naturen i danske skove lider som aldrig før

Mange truede dyrearter er afhængige af døde træer i skovbunden - men mængden er på sit laveste niveau i 15 år.

Biodiversiteten i de danske skove er så ringe, at Danmark ligger i den absolutte bund, når vi sammenligner os med vores europæiske naboer.

Det viser den årlige statusrapport med fakta om Danmarks skove 'Skovstatistik 2018', der beskriver skovenes areal, vedmasse – det vil sige mængde af dødt træ – kulstoflager samt tilvækst og hugst.

Ifølge rapporten er mængden af dødt træ over de seneste fem år faldet dramatisk til det nu laveste niveau i 15 år.

Det er et problem, fordi dødt træ udgør en vigtig del af fundamentet for økosystemet i skovene.

- Rigtig mange af vores arter i skovene er afhængige af døde træer i skovbunden. Når mængden af dødt træ falder, betyder det, at der bliver mindre mad og færre levesteder til de truede arter, som lever i træer, oplyser en af de førende danske forskere i skov og biodiversitet, Jacob Heilmann-Clausen fra Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Truede dyrearter yngler i gamle træer

Mange dyr – især insekter – lever i gamle træstammer og grene, og om vinteren er småfuglene afhængige af de døde træer, fordi de primært lever af de insekter, der er under barken. Men hvis de døde træer og grene bliver fjernet, forsvinder også fuglenes mad.

Det får også konsekvenser for blandt andet skovmåren, der er et af Danmarks mest sjældne pattedyr – den bygger nemlig rede og yngler i gamle og hule træer. Det samme er tilfældet med natuglen.

Ifølge Jacob Heilmann-Clausen er det den stigende efterspørgsmål efter biomasse, der bidrager til, at naturtilstanden er faldende.

- Fordi det træ, som tidligere blev liggende i skovbunden til glæde for økosystemerne og arterne, nu groft sagt hentes ud af skoven for at blive brændt af i vores energiforsyning, oplyser han.

- Den danske skovnatur er i dyb krise

Løsningen er ifølge Jacob Heilmann-Clausen at lade døde træer blive liggende i skovene – og at lade flere store træer stå og blive gamle, så de kan dø naturligt.

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, opfordrer Folketinget til at handle med det samme. Ifølge hende er der mere end nogensinde før brug for en akut genopretningsplan, som sikrer mere urørt skov og får tømmerhugsten ud af skovene

- Det er åbenlyst for enhver, at den danske skovnatur og de truede arter, der lever der, er i dyb krise. Det er dybt bekymrende, siger præsident Maria Reumert Gjerding.