Samfund

Medmor ønsker at blive slettet som mor - afvist af tre retsinstanser

To måneder efter drengens fødsel, gik parret fra hinanden. Kvinderne på billedet er ikke den biologiske mor og medmoderen. Mads Nissen / Scanpix Denmark

Sagen er den første af sin slags og handler om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn sammen. Den ene er biologisk mor - den anden er medmor.

En erklæring om medmoderskab er bindende.

Det har Højesteret tirsdag afgjort i en sag om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn sammen ved hjælp af en sæddonor.

Hvad er en medmors rettigheder?

I 2013 kom der nye regler om medmoderskab. De giver mulighed for, at den ikke-biologiske mor allerede inden befrugtningen kan melde sig som medmor.

Indtil da skulle kvinden, som ikke fødte barnet, søge om stedbarnsadoption efter fødslen for at blive forælder til barnet.

Medmoderskab giver et barn to retlige forældre - en mor og en medmor.

Når medmoren er registreret, bliver begge betragtet som forældre til barnet fra fødslen. Det giver medmoren de samme rettigheder i forhold til barnet som moren.

Kilder: Statsforvaltningen og Mødrehjælpen. 

Dermed stadfæster Højesteret dommen fra både by- og landsretten, der sagde, at erklæringen er bindende trods mødrenes ønske om det modsatte.

Sagen er den første af sin slags og har derfor været gennem alle tre retsinstanser. Sagen var i byretten i september 2017 og i landsretten september 2018.

Medmor ser ikke længere barnet

Den ene kvinde er biologisk mor til barnet, mens den anden allerede inden befrugtningen registrerede sig som medmor.

Medmoderen fik med registreringen herefter de samme rettigheder som en far, men kort efter drengen blev født, gik de to kvinder fra hinanden, og medmoderen ser ikke længere barnet.

To måneder efter barnets fødsel sendte først den biologiske mor og derefter medmoderen derfor indsigelse til Statsforvaltningen om det registrerede medmoderskab. Statsforvaltningen afviste begge gange, og sagen gik derefter videre til både byretten og landsretten.

Vestre Landsret lagde i sin afgørelse vægt på, at et barn så vidt muligt skal have to forældre, men da der er tale om en åben sæddonor, mener den biologiske mors advokat, Jesper Håkonsson, at have fundet et hul i lovgivningen, der ellers er ret klar på området.

Afstemning

Skal man kunne slippe for at være medmor?

En åben sæddonor betyder nemlig, at drengen fra sin 18-årsfødselsdag vil kunne få oplyst, hvem der er hans biologiske far.

I sagen var den lille dreng repræsenteret af advokat Klaus Therkildsen, og han argumenterede i landsretten for, at det er i barnets interesse fortsat at have to mødre.

Børns Vilkår har udtalt sig generelt om, at det er vigtigt, at et barn har to forældre.