Samfund

Rapport: Hvert fjerde barn føler sig ensom

Langvarig følelse af ensomhed kan have alvorlige og langvarige konsekvenser, siger direktør for Børns Vilkår.

Hvert fjerde barn føler sig ensom, og rigtig mange af dem går med følelsen uden at fortælle andre om det.

Det viser rapporten "At stå udenfor", som Børns Vilkår og Trygfonden offentliggør mandag.

I rapporten fremgår det blandt andet, at hvert fjerde barn oplever en grad af ensomhed. For 19 procent optræder følelsen en gang imellem. Syv procent oplever følelsen af ensomhed tit eller meget tit.

Undersøgelsen er foretaget blandt 2465 børn i 5. til 8. klasse.

- Jeg hæfter mig ved, at op mod en fjerdedel af børnene går rundt med en følelse af ensomhed. Men jeg hæfter mig også ved, at de fleste børn ikke siger det til nogen. Så de går rundt med det, uden at man får mulighed for at hjælpe dem, siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Travle forældre

Undersøgelsen bekræfter erfaringer fra Børnetelefonen. Af de børn, som angiver, at de sjældent eller aldrig oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler 28 procent sig ofte ensomme.

Det samme gælder for fem procent af de børn, som oplever, at forældrene tit eller meget tit interesserer sig for dem.

Ifølge Rasmus Kjeldahl er der ikke noget entydigt svar på, hvorfor flere og flere børn føler sig ensomme. Men ansvaret ligger ofte hos de voksne.

- Mange voksne har utrolig travlt og har ikke tid til at se deres egne børn eller de børn, der har ansvaret for henne i skolen eller i andre institutioner, siger Rasmus Kjeldahl.

Alvorlige konsekvenser

Ensomheden har ikke kun konsekvenser for børnenes mentale trivsel. Også fysisk kommer mistrivslen til udtryk i form af for eksempel søvnbesvær, hovedpine og ondt i maven.

Og der kan være tale om alvorlige og langsigtede konsekvenser.

- Det er især ved lange perioder med en følelse af ensomhed, at konsekvenserne kan blive alvorlige. Det har desværre vist sig, at det kan føre til selvskade, tanker om selvmord, og det kan føre til depression, siger Rasmus Kjeldahl.

- I det hele taget kan det strække sig ind i voksentilværelsen. Derfor er det vigtigt, at forældre og fagfolk hjælper børnene med at komme ud af ensomhedsfølelsen, tilføjer han.