Samfund

Danskerne ønsker minimumsnormeringer - men de er splittede om øget betaling

Danskerne er dog delte i spørgsmålet om, hvorvidt forældreandel bør hæves fra 25 til 33 procent.

Flere end to tredjedele af danskerne mener, at der skal være en lovbestemt øvre grænse for antallet af børn per pædagog i landets daginstitutioner.

Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken.

Mens et flertal altså ønsker minimumsnormeringer, er danskerne mere delte, når det drejer sig om at øge forældrebetalingen fra 25 til 33 procent, der var det maksimale niveau for egenbetaling i midten af 00'erne.

Her svarer 37 procent "meget godt" eller "godt", mens et flertal på 39 procent svarer "dårligt" eller "meget dårligt" til spørgsmålet. Og det forstår man godt i Fola, Forældrenes Landsorganisation:

- Jeg synes ikke, at det er okay, at forældrene skal til at betale for, at vores børn får en ordentlig service og kvalitet i dagtilbudene. Vi betaler allerede rigeligt, siger formand Signe Nielsen.

Mellem tre og seks børn per voksen

Minimumsnormeringer vil ifølge BUPLs anbefaling betyde, at der maksimalt skal være tre børn per voksen i en vuggestue og maksimalt seks børn per voksen i en børnehave.

Mere end hver fjerde kommune skærer på børnebudgettet - se kortet her

Signe Nielsen hilser BUPLs anbefaling velkommen, men understreger, at ét er tal. Noget andet er, hvad der er godt for børnene:

- Der er nok (pædagoger .red), når vi ikke oplever, at vores børn er stressede. Når vi ikke oplever, at en stressprocent falder, bare fordi, man i en periode sætter en ekstra pædagog ind, siger Signe Nielsen.

Ifølge regeringens første finanslov vil minimumsnormeringer dog først blive fuldt indført i 2025 i landets institutioner.

Der er nemlig kun afsat 2,1 milliarder kroner på det nuværende finanslovsforslag, der blandt andet skal dække minimumsnormeringer, grøn omstilling og kultur.

To dokumentarer

Spørgsmålet om minimumsnormeringer blev aktuelt under valgkampen i foråret.

Her viste TV 2 dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden', der afslørede pædagogiske omsorgssvigt i københavnske daginstitutioner.

Lidt over 40 minutter efter, at datteren er blevet afleveret, græder hun fortsat. Hverken medhjælper eller pædagog gør meget for at trøste hende efter de første ti minutter. Video: Jonas H. R. Moestrup

Billederne viste børn, der ikke blev trøstet, børn, der sloges, og en grædende pige på 14 måneder, som blev kaldt en "kæmpe egoist" og "forkælet" af en pædagogmedhjælper.

Efter TV 2s dokumentar er tilsynsrapporterne for alle de københavnske daginstitutioner blevet gjort offentlige, og de skal nu ligge på institutionens hjemmeside, så alle har adgang til at se, hvordan forholdene er.

Efterfølgende har TV 2 i dokumentaren ‘Eksperimentet med vores børn’ lavet et forsøg med et øget antal pædagoger i Børnehuset Unoden i Viborg.

Et forsøg, der peger på, at øget normering nedsætter stressniveauet hos børn og løfter den pædagogiske kvalitet.