Samfund

Billeder viste grædende pige blive kaldt 'kæmpe egoist' - sådan går det i dag i udskældte institutioner

Nye tilsyn viser, at der stadig er problemer i en række institutioner, men det går i den rigtige retning.

Özgül Arslan har netop afleveret sit barn i daginstitution - noget, som i dag føles rigtig godt.

- Pædagogerne har tid til at tage en snak med børnene og tale med dem i øjenhøjde, få øjenkontakt med dem. Så der er jo sket en gevaldig ændring, siger hun, da TV 2 møder hende uden for institutionen i København.

Den er en af de 22 daginstitutioner i kommunen, der sidste år fik en rød anmærkning for deres arbejde med området 'Sociale relationer - barn/voksenkontakt'.

Et område, der af forskere vurderes til at være det mest betydningsfulde i arbejdet med børns udvikling.

Det var også i denne institution, hvor Özgül Arslans barn går, at TV 2s dokumentar 'Daginstitutioner bag Facaden' dokumenterede kritisable forhold. Billederne viste børn, der ikke blev trøstet, børn, der sloges, og en grædende pige på 14 måneder, som blev kaldt en "kæmpe egoist" og "forkælet" af en pædagogmedhjælper.

Lidt over 40 minutter efter, at datteren er blevet afleveret, græder hun fortsat. Hverken medhjælper eller pædagog gør meget for at trøste hende efter de første ti minutter. Video: Jonas H. R. Moestrup

Pigen havde kun været i vuggestuen i en uge og var ved at blive kørt ind. Ordene faldt, efter pigen i cirka 50 minutter havde grædt stort set uafbrudt og spurgt efter sin mor og far.

For at rette op på de kritisable forhold har Københavns Kommune sat ekstra fokus på området.

Kritisable forhold er blevet bedre

Özgül Arslan har aldrig været i tvivl om, at pædagogerne på hendes barns stue er dygtige, og hendes barn har altid trivedes godt i institutionen. Men hun mener ikke, at pædagoger og medhjælpere på TV 2s optagelser gjorde deres arbejde.

- Nej, overhovedet ikke. Der har de svigtet både forældre og børnene. Det var fuldstændig uacceptabelt, og de har slet ikke arbejdet indenfor deres fagområde, siger hun.

Efter TV 2s dokumentar er tilsynsrapporterne for alle de københavnske daginstitutioner blevet gjort offentlige, og de skal nu ligge på institutionens hjemmeside, så alle har adgang til at se, hvordan forholdene er.

Tager man et kig på de 22 institutioner, der i 2018 fik røde anmærkninger for deres arbejde med sociale relationer mellem børn og voksne, så har 13 fået et nyt tilsyn i 2019. Det nye tilsyn viser, at samtlige 13 har forbedret forholdene, så de nu har en gul anmærkning i det vigtige pejlemærke om sociale relationer.

Det betyder, at der fortsat skal arbejdes med indsatsen, men der er ikke længere et krav om "en ny indsats".

Tilsyn med daginstitutioner i København i 2019

I 2019 har 247 af de knap 400 daginstitutioner i Københavns Kommune per 15. oktober fået udført et nyt pædagogisk tilsyn.

Det nye tilsyn viser, at 14 institutioner har fået en rød anmærkning i pejlemærket ’sociale relationer’. Det svarer til seks procent af institutionerne.

I 2018 havde 22 institutioner en rød anmærkning i 'sociale relationer'.

Kilde: Københavns Kommune

Styrket opfølgning på tilsyn

I kølvandet på TV 2s dokumentar har de københavnske politikere også skærpet opfølgningen på det pædagogiske tilsyn. Det betyder, at der nu automatisk igangsættes en faglig handleplan, når det konstateres, at en institution får to eller flere røde anmærkninger.

Ofte vil det munde ud i, at forvaltningen supplerer institutionens personale med særlige kompetencepædagoger, fortæller Københavns børne- og ungeborgmester, Jesper Christensen (S).

- Vores pædagogiske konsulenter kommer ud og kigger på, hvad er det for et udviklingssamarbejde, der skal sættes ind i institutionen, siger han og forklarer, at tilsynet nu også har mulighed for at udstede et strakspåbud, når de konstaterer forhold, som skal rettes op nu og her.

Målet med det styrkede tilsyn er, at ingen daginstitutioner må have røde anmærkninger flere år i træk, som det var tilfældet med den ene af de to institutioner, som TV 2 lavede skjulte optagelser i.

Kan du så garantere, at ingen børn igen ender i situationer, som dem vi så i dokumentaren?

- Jeg kan i hvert fald garantere, at vi har formentlig et af Danmarks bedste tilsyn, og nu har vi suppleret det sådan, at vi også meget mere aktivt kommer ind i tide, når vi kan se, at der er noget, der skal rettes op på, siger Jesper Christensen.

Flere institutioner på faglige handleplaner

I 'Daginstitutionerne bag Facaden' bragte TV 2 også optagelser fra en institution, der havde en gul anmærkning i pejlemærket ’sociale relationer’.

Optagelserne viste blandt andet en lille pige, der får fingeren i klemme i en dør. Selvom hun gentagne gange grædende søger trøst hos pædagogmedhjælperen på stuen, så får hun det ikke. Pædagogmedhjælperen er i stedet optaget af at rydde op efter børnenes frokost.

Dengang viste institutionens tilsyn fra 2018 en gul anmærkning i sociale relationer, men en rød for den pædagogiske praksis. I det nye tilsyn fra 2019 har institutionen fortsat disse anmærkninger, men har nu også fået en rød anmærkning for forældresamarbejde.

Kan du være tilfreds med, at en af de institutioner, hvor TV 2 dokumenterede kritisable forhold, har fået en værre tilsynsrapport i 2019?

- Så længe jeg er sikker på, at det er noget, der bliver arbejdet med enten via handleplaner og strakspåbud, eller at de får tilført de pædagogiske kompetencer, der gør, at man kommer i mål, så tror jeg, man må sige, at det er en del af hverdagen, at det kan gå op og ned, siger Jesper Christensen.

Kommunen kan ikke oplyse, hvor mange strakspåbud, der er givet, siden det blev indført i august, men 16 af de 22 institutioner, der havde røde anmærkninger i 2018-tilsynet, er nu på faglige handleplaner.

Kompetencepædagoger, pædagogiske konsulenter og ny leder

I institutionen, hvor Özgül Arslans barn går, har kommunen sat massivt ind.

Den har fået ny leder, hjælp fra en pædagogisk konsulent og fået flere ressourcer i form af fire kompetencepædagoger. Det har ændret kvaliteten og hverdagen markant, fortæller Özgül Arslan:

- Bedre planlægning, bedre ugeplan, positive pædagoger, mere overskud og vagtplanerne hænger bedre sammen. Når vi afleverer, er der flere pædagoger til at tage imod forældrene. Og lederen er synlig. Hun er til stede.