Her har de Danmarks bedste normeringer: - Det giver en enorm tryghed

TV 2 har besøgt en børnehave på Ærø, hvor der er 4,6 børn per voksen. Og det kan mærkes.

Tid, tryghed, nærvær, menneskelig kontakt, faglig stolthed.

Det har ikke ligefrem været ord, der har rimet på jobbet som pædagog i de danske daginstitutioner.

Men ét sted i landet tager både forældre og pædagoger med stolthed ordene i deres mund, når de skal beskrive dagligdagen i børnehaven Kernehuset i Ærøskøbing på Ærø.

- Det giver en enorm tryghed, at ens barn er trygt, siger Elena Thorsen, forælder til et af børnene i institutionen.

Og fra Søs Hauer, ressourcepædagog i børnehaven, lyder det:

- Jeg føler mig mere dygtig, fordi jeg kan nå de ting, som jeg har sat mig for, jeg gerne vil nå.

Det handler om normeringer, og her er Ærø Kommune danmarksmester.

Bedste normering i landet

For få voksne til for mange børn, ingen tid og nærvær til børnene, der mistrives, fordi pædagogerne mistrives.

Det har været historien om de pressede danske daginstitutioner, og debatten om kvaliteten af institutionerne har bølget frem og tilbage de seneste år og er senest blusset op igen efter TV 2s dokumentar 'Eksperimentet med vores børn'.

Man har mere overskud til børnene og er i bedre humør.

Frank Henriksen, pædagog

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der i gennemsnit 6,2 børn per voksen i børnehave, men det dækker over store forskelle.

Eksempelvis er der 8,8 børn per voksen i Jammerbugt Kommune, mens Ærø er den kommune i landet, som har den suverænt bedste normering.

Her er der kun 4,6 børn per voksen, og det kan mærkes i hverdagen, lyder det fra både pædagoger og forældre i børnehaven Kernehuset, som TV 2 har besøgt.

Flere forældre er tilflyttere og har prøvet at have børn i institutioner andre steder i landet med dårligere normeringer.

- Der er et andet nærvær, og der er tid til spil og leg og læsning. Det er bare på en anden måde end andre steder, siger en af forældrene, Louise Nummelin Hansen.

I Kernehuset er der ingen skærm, hvor forældrene skal tjekke deres børn ind, og forældreintra bliver stort set ikke brugt.

- Al snak, jeg nogensinde har haft her, har været ansigt til ansigt, og det er enormt rart, for det er mennesker, vi taler om, siger Elena Thorsen, mor til et af børnene i Kernehuset.

I øjeblikket bliver 33 børn afleveret om morgenen i Kernehuset, hvor otte voksne står klar til at tage sig af dem.

Børnene er delt op i tre aldersgrupper, og de voksne er hele tiden tæt på.

- Det betyder først og fremmest, at man har mere tid til børnene, til hvert enkelt barn. Så er man ikke så presset, når man er på arbejde, man har mere overskud til børnene og er i bedre humør, siger pædagog Frank Henriksen.

Børn og forældre vil også fremtiden kunne føle sig trygge ved daginstitutionerne på Ærø.

Ærø Kommune har nemlig besluttet, at der heller ikke næste år skal spares på dagpengeinstitutionerne

- De penge er godt givet ud, og de er sparet i forhold til senere, siger Minna Henriksen (SF), formand, Kultur- og Socialudvalget.

- At give en grundlæggende basis for børnene og give dem noget godt med i rygsækken til det videre liv, sparer penge i den anden ende, siger hun.

Regeringen vil indføre minimumsnormeringer

Antallet af tilstedeværende voksne per barn er faldet markant fra 1972 og frem til i dag.

Det er konklusionen i en ny analyse fra analyseinstituttet Bureau 2000, der viser, at antallet af børn per voksen i dag er omkring 10-11 i børnehaver og godt 5 i vuggestuer, hvis man ser på antallet af tilstedeværende voksne og tilstedeværende børn.

Der er dog udsigt til flere voksne i daginstitutionerne; i det forståelsespapir, der danner fundamentet for den nye S-regering står der, at regeringen kommer til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Hvor mange penge der bliver på næste års finanslov til at ansætte flere pædagoger, sidder regeringen nu og forhandler med sine støttepartier om.

Statsminister Mette Frederiksen reagerede for nylig på TV 2s dokumentar med et løfte om, at der skal ansættes flere pædagoger i landets daginstitutioner.

- Det er fuldstændig indiskutabelt, at vores børn har behov for nogle flere voksne, hvis vi skal sikre dem de bedste betingelser for at vokse op, lød det fra statsministeren.

Regeringen er dog ikke klar til at indføre de minimumsnormeringer, som støttepartiet SF ønsker.

SF vil afsætte 1,6 milliarder kroner til at bringe antallet af pædagoger op på én per seks børn i børnehaven og en pædagog per tre børn i vuggestuen.