Samfund

Hver tiende igangsatte kvinde føder senere, end fødselslæger anbefaler

Anbefalingerne blev i 2011 ændret, fordi undersøgelser viste en "meget lille stigning i dødeligheden hos ufødte i den allersidste del af graviditeten." Morten Dueholm / Scanpix

Danske fødselslæger anbefaler, at alle fødsler er overstået inden udgangen af 42. graviditetsuge. Selskab ser ikke grund til at ændre anbefalinger.

Mere end hver tiende gravide, der er gået over tid, ender med at føde i 43. uge efter fødslen er blevet sat i gang. Det viser tal, som TV 2 har fået fra Sundhedsdatastyrelsen.

Dermed overskrides de danske fødselslægers egne anbefalinger om, at alle kvinder har født inden udgangen af 42. graviditetsuge.

Det er danske fødselslægers organisation, Dansk Selskab for Obestetrik og Gynækologi (DSOG), der står bag retningslinjerne for fødsler for kvinder, der går over terminsdatoen – og danske hospitaler anbefales at følge dem.

Efter lille stigning i dødelighed blev anbefalinger ændret

I Danmark tilbydes gravide igangsætning af fødslen efter 41 uger og to til fem dage, altså i 42. uge.

Jeg vil ikke afvise, at nogle kvinder går længere, før de bliver sat i gang, end anbefalingerne lyder

Formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk

Før 2011 anbefalede DSOG, at man satte en kvindes graviditet i gang på den første dag i 43. uge. Men det blev ændret, fordi undersøgelser viste en ”meget lille stigning i dødeligheden hos ufødte i den allersidste del af graviditeten, primært efter 41. uge,” står der på Jordemoderforeningens hjemmeside.

Det er på grund af anonymisering ikke muligt at få tal på, hvor mange børn der er dødfødt i 43. uge, efter kvinden er blevet sat i gang. Men tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser altså, at i ud af i alt 11.060 igangsatte fødsler fra 40. uge og frem til 44. uge blev 1112 født i 43. uge.

Det er 10 procent af alle igangsatte fødsler i 2018.

Jordemoderforening er overrasket

I Jordemoderforeningen er man overrasket over tallene, lyder det i en skriftlig kommentar fra formand Lis Munk til TV 2.

Hun påpeger imidlertid, at tallene ikke fortæller, hvor lang tid inde i uge 43, kvinderne føder - og at langt de fleste kvinder bliver sat i gang i uge 42, hvor fosteret bliver overvåget tæt undervejs.

Hun fremhæver imidlertid også:

- Vi ved, at travlhed på fødeafdelingerne ind i mellem gør, at planlagte igangsættelser må udsættes, og jeg vil ikke afvise, at nogle kvinder går længere, før de bliver sat i gang, end anbefalingerne lyder, oplyser hun.

Igangsættelse og fødsel kan trække ud

Tallene får ikke formanden for DSOG til at ville ændre anbefalingerne.

- I Danmark har vi lavet en vejledning, hvor vi anbefaler, at kvinden får fødslen sat i gang, så hun har født inden graviditetsuge 42+0 (det vil sige den første dag efter 42 fuldførte graviditetsuger, altså starten på 43. uge, red.). Men det er en anbefaling, og nogle gange ønsker kvinden ikke at følge denne anbefaling. Hun ønsker i stedet at fortsætte graviditeten, så fødslen kan gå i gang af sig selv, siger formanden for DSOG, Hanne Brix Westergaard, der er overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød, til TV 2.

Er det eneste forklaring på, at fødslerne nogle gange går ind i 43. uge, når nogle kvinder først bliver sat i gang, når de er 41+5 dage henne?

- En del af det er selvfølgelig også, at en igangsætning og fødsel nogle gange trækker ud, selv om igangsættelsen er startet op i 42. uge.

Hvorfor vælger man så ikke at anbefale, at de gravide bliver sat i gang tidligere i 42. uge, så man undgår, at de føder i 43. uge?

- Er man førstegangsfødende, bliver man anbefalet igangsættelse cirka 41+4 (femte dag i graviditetens 42. uge, red.), fordi igangsættelsen kan tage nogle dage – langt de fleste har født inden 43. uge, siger Hanne Brix Westergaard.

Studie får svenske sygehuse til at ændre praksis

Mandag kom det frem, at forskere på universitet i Gøteborg i næsten et år tav om resultaterne af et studie af gravide kvinder, der var gået over terminsdatoen.

Studiet blev af etiske grunde afbrudt i 2018, efter fem babyer var dødfødte, og et foster var dødt i maven på en gravid kvinde. De seks gravide kvinder havde som led i forsøget fortsat deres graviditet ind i 43. uge, mens en anden forsøgsgruppe fik sat fødslerne i gang i 42. uge, som er normal praksis i Sverige, og altså også i Danmark.

Studiet har ifølge det svenske medie SVT ført til, at mindst et svensk hospital fra 2020 vil ændre praksis for igangsætning af fødsler for kvinder, der går over terminsdatoen, til 41. uge.

Hanne Brix Westergaard oplyste mandag til TV 2, at det var for tidligt at sige, om de danske anbefalinger for igangsættelse skulle ændres på grund af det svenske studie, der endnu ikke har været offentliggjort i en videnskabelig artikel.

Der blev i 2018 født 61.476 levendefødte børn.