Millionsvindel i Socialstyrelsen

Britta Nielsens advokat løfter sløret for sit afgørende argument

Jo nemmere adgangen til penge er, jo nemmere er det at blive fristet. Og Britta Nielsen havde nem adgang, mener hendes advokat.

I retssagen om Britta Nielsen bør det være en formildende omstændighed, at det har sejlet med kontrollen i Socialstyrelsen. Det fortæller hendes advokat, Nima Nabipour, i talkshowet 'Lipppert'.

- Det vil jeg mene. Ganske klart.

Eksterne rapporter fra revisionshuset PwC og Kammeradvokaten har i forbindelse med sagen om svindlen i Socialstyrelsen konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol i Socialstyrelsen.

- Hvis der på en arbejdsplads er nogle mangler og nogle kontrolforanstaltninger, der burde være trådt i kraft, men som ikke har gjort det, så tror jeg, at det vil være muligt, at der er flere mennesker (end Britta Nielsen, red.), der ville kunne havne i sådan en situation. Altså, når det er så nemt, siger Nima Nabipour, forsvarsadvokat for Britta Nielsen.

Et fristende miljø

Britta Nielsen har erkendt sig delvist skyldig i embedsmisbrug og bedrageri, da hun har erkendt at have overført penge til sig selv fra de offentlige midler, hun havde adgang til via sit job i Socialstyrelsen. Hun kan dog ikke huske de specifikke overførsler, og det er derfor, at erkendelsen er delvis.

Opgaven som forsvarer er at kæmpe for, at sanktionen bliver rimelig og så mild som mulig

Nima Nabipour, forsvarsadvokat

Nima Nabipour mener, at det er afgørende, at svindlen er sket i netop Socialstyrelsen. Miljøet i Socialstyrelsen har været så fristende, at det bør være en formildende omstændighed, når retten skal tage stilling til sagen, fortæller han i talkshowet 'Lippert'.

Groft bedrageri, som Britta Nielsen er tiltalt for, kan give op til otte års fængsel - medmindre en særlig paragraf tages i brug, så kan straffen skærpes.

Hvad siger paragraf 88?

Bedrageri giver op til otte års fængsel, men ved at benytte sig af paragraf 88 i straffeloven kan dette øges til 12 år, da paragraffen lyder:

- Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.

Kilde: Retsinformation.dk

Britta Nielsen har endnu ikke selv udtalt sig i sagen. Nima Nabipour har frarådet hende at sige noget, da der ifølge ham mangler vigtige dokumenter i sagen. Dokumenter, som har betydning for, om Britta Nielsen kan blive dømt efter paragraf 88, som betyder, at halvdelen af den udmålte straf vil blive lagt oven i straffen.

Forsøgte at ringe til fængslet i Sydafrika

Ved udleveringen i november sidste år underskrev Britta Nielsen en erklæring om at lade sig løslade og frivilligt rejse til Danmark – mod at hun lod sig anholde i Danmark, uagtet hvad hun måtte blive sigtet for. Det skete uden Nima Nabipours indblanding, og det er derfor, han vil se alle papirerne, før han vil råde Britta Nielsen til at udtale sig i retssagen.

- Når man har en sag, hvor en klient har erkendt noget helt eller delvist, er opgaven som forsvarer at følge processen og se, om alt foregår efter bogen, men også at kæmpe for, at sanktionen bliver rimelig og så mild som mulig. Og derfor skal jeg fremhæve de formildende omstændigheder, der er, siger Nima Nabipour.

Derfor kan man også undres over, hvorfor forsvarsadvokaten så ikke selv var opsøgende i forhold til at blive involveret i Britta Nielsens udleveringsaftale. Han blev nemlig allerede tilknyttet sagen, mens Britta Nielsen var eftersøgt - før anholdelsen i Sydafrika.

- Jeg har forsøgt adskillige gange at komme i kontakt med min klient, mens hun var i Sydafrika - både via ambassaden, ved at ringe direkte til fængslet og ved at tage kontakt til anklagemyndigheden, siger Nima Nabipour, der ikke havde mulighed for at rejse derned.

Processen med udleveringen gik så hurtigt, at han ikke mener, han kunne nå at rejse derned, før aftalen var lavet.

Næste retsmøde i sagen om Britta Nielsen er den 11. november.