Samfund

90 millioner dokumenter betyder ny plan i Tibetsagen

Sagen om politiet, der fjernede Tibet-flag og demonstranter under kinesiske statsbesøg, bliver forsinket. Igen.

Den nye Tibetkommission bliver ikke færdig til tiden. Det vælter ind med millioner af dokumenter, og tidsrammen på to år bliver sprængt.

I første omgang blev Rigspolitiet, Justitsministeriet og en række andre myndigheder kritiseret for at sidde på deres hænder, da Tibetkommissionen bad dem om at udlevere dokumenter, mødereferater og relevante korrespondancer i forbindelse med kommissionens første afdækning af Tibetsagen.

Nogle af dokumenterne var væk, lød det fra en række myndigheder til Tibetkommissionen.

Andre fandtes ikke - og til sidst endte kommissionen i 2017 med en amputeret konklusion om, at en 'særlig stemning' skabt af Udenrigsministeriet og PET havde påvirket Københavns Politi, da betjente på gaden brød loven og forhindrede Tibet-venlige demonstrationer.

En vaskeægte skandale, der blandt andet handlede om demonstranter, der ulovligt blev forhindret i at demonstrere til fordel for Tibet i forbindelse med en række kinesiske statsbesøg, ligesom de blev frataget flag og deres grundlæggende ytringsfrihed.

Drukner i dokumenter

Imidlertid blev Tibetkommissionen gendannet - og nu er udfordringen anderledes håndfast.

Kommissionen har nu ret til selv at indhente relevant dokumentation, og resultatet er så omfattende, at arbejdet med en endelig Tibet-redegørelse vil tage mere end de to år, Folketinget oprindeligt har udstukket.

Frem til nu har Tibetkommissionen modtaget mere end 90 millioner dokumenter fra mere end 2.000 relevante personer, og dertil forventer kommissionen at modtage yderligere materiale i den kommende tid.

Er der grundlag for retssager?

Arbejdet med at gennemgå dette materiale kan betyde, at man vil forsøge for at grave endnu dybere og for eksempel genskabe yderligere slettet materiale - ligesom dokumentation fra Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Efterretningstjeneste først blev inddraget i kommissionsundersøgelsen i januar 2019.

I forbindelse med den gendannede Tibetkommissions arbejde vil der også blive indkaldt til nye afhøringer og genafhøringer af personer, der allerede har afgivet forklaring - men disse forhør vil tidligst finde sted i sensommeren 2021, oplyser kommissionen.

Tibetkommissionen blev gennedsat den 4. juli 2018 og fik da to år til at vurdere, om der er grundlag for at ændre eller supplere de konklusioner, der fremgår af den oprindelige Tibetkommissions beretning af 18. december 2017.

Ligesom kommissionen, der har landsretsdommer Tuk Bagger i spidsen, skal vurdere, om der skal rejses straffesager mod nogen af de implicerede i sagen.

Kommissionen har endnu ikke noget overblik over, hvor meget længere end de oprindelige to år, det vil tage at udarbejde den nye redegørelse.