Samfund

34-årig slugte barberblade under udvisning fra Danmark - to dage efter var han død

TV 2 kan nu fortælle, hvad der skete ombord på det fly, hvor en mand fra Algeriet døde i politiets varetægt.

I lige under to år har myndighederne været tavse om en algerisk mand, der døde af hjertestop efter en tvangsudsendelse på et helt almindeligt passagerfly i Københavns Lufthavn.

Der er tale om den 34-årige Resa Arafi.

I lige så lang tid har det hold danske betjente, der var med på flyet, været under mistanke for at have brugt for meget magt. Ligesom den 34-årige algeriske mands familie har været uvidende om, hvad der reelt slog ham ihjel.

Det eneste ønske, vi har, er, at vi klart og tydeligt får at vide, hvordan vores bror er død

Aissa Arafi, bror til afdød

Men nu kan TV 2 fortælle, at Resa Arafi, som var udvist af Danmark på grund af kriminalitet, slugte to barberblade i forbindelse med tvangsudsendelsen.

Det viser en aktindsigt fra Statsadvokaten.

Politi under mistanke i 21 måneder

Myndighedernes redegørelse viser dog også, at det umiddelbart ikke var barberbladene, der slog manden fra Algeriet ihjel.

- Det kan ikke med sikkerhed afgøres, om de kan have spærret for indgangen til luftrøret, da afdøde sad sammenklemt i flysædet, men der er dog ingen objektive fund, der underbygger dette, står der i Retslægerådets udtalelse.

Derimod mener retsmedicinerne, at Resa Arafis hjerte stoppede med at slå på grund af en tilstand, der kaldes ‘excited delir’ - eller på dansk ‘akut stressrespons’.

Det viser obduktionsrapporten, som refereres i Statsadvokatens afgørelse.

Sådan foregår udsendelser

Der er overordnet tre måder at sende udlændinge ud af landet på:

  • Ledsaget udsendelse: Her ledsages udlændingen af politibetjente, hvilket typisk foregår med fly. Enten helt til hjemlandet eller til en transitdestination. I de fleste tilfælde er der tale om tvang, men den kan også være frivillig, for eksempel hvis udlændingen, flyselskabet eller myndigheder i et transitland ønsker det. 
  • Påset udsendelse: Her iagttager politipersonalet, at udlændingen forlader landet med bus, fly, tog eller skib.
  • Selv udrejst: Hvis der modtages dokumentation for, at udlændingen selv er rejst.

Kilde: Politi.dk

Det er en tilstand, som kan medføre dødsfald hos personer, som har været voldsomt hyperaktive, eventuelt påvirket af stoffer, og som bliver fikseret eller fastholdt, hvorefter de i en kort periode bliver rolige og i nogle tilfælde får hjertestop.

Årsagen til, at man får hjertestop i en sådan situation, er ikke fuldstændig klarlagt. Der er ikke fundet andre forhold, herunder sygdomsforandring, der kan forklare dødsfaldet, konstaterer Retslægerådet.

Kæmpede imod

Det er første gang, en udlænding er død under en tvangshjemsendelse fra Danmark.

Langt de fleste udsendelsessager foregår uden stor dramatik, men i nogle tilfælde går det voldsomt for sig.

Det var også tilfældet om bord på charterflyet fra Air France 20. november 2017, hvor den algeriske mand, ifølge redegørelsen "strittede imod", "vred sig rundt i sædet", "sparkede vildt med benene" og "råbte og gjorde meget kraftig modstand", da tre politibetjente med brug af magt forsøgte at holde ham nede i sædet.

Den 34-årige mand havde på det tidspunkt fået fikseret sine håndled i et bælte om maven, ligesom han havde fået en hjelm på, da han under to tidligere udsendelsesforsøg havde gjort kraftig modstand.

Efter at have kæmpet i 35 minutter om bord på flyet fik Resa Arafi det dårligt. Ifølge redegørelsen bemærkede en politiassistent pludselig, at den unge mands "ryg ikke rejste og sænkede sig mere, og at han samtidig var stoppet med at råbe".

Jeg ved, at de har været præget af det, og at det har fyldt meget for dem

Michael Beck, daværende tillidsmand for betjentene

De forsøgte at kaste vand i hovedet på ham, men han var ikke til at få kontakt med, og derfor blev han båret ud på midtergangen, hvor der blev påbegyndt hjertemassage.

Flere vidner har overfor medierne beskrevet det som "voldsomme scener", og derfor har politibetjentene været under mistanke i næsten to år.

Obduktionsrapporten viser også, at der på mandens krop kunne konstateres fire læsioner (hudafskrabninger og blå mærker, red.), som var opstået "ved let stump vold i live", men:

- Der er imidlertid efter Politiklagemyndighedens opfattelse ikke oplysninger i sagen, som indikerer, at politipersonalet håndterede situationen uforsvarligt eller anvendte unødvendig magt i forbindelse med fastholdelsen af x (Resa Arafi, red.) i flyet, står der.

Traumatiserede betjente

Først i september, efter omtrent 21 måneders tavshed, konstaterede Rigsadvokaten, at politibetjentene ikke gjorde noget galt i forbindelse med tvangsudsendelsen.

De forklarede dog ikke, hvad der var årsag til, at Resa Arafi lå to dage i kunstigt koma på Rigshospitalet, inden han døde.

Udsendelser i 2019

Indtil nu i 2019 har politiet udvist i alt 2032 personer. En lille del af dem rejser selv, mens en stor del af dem foregår ved en "påset" udsendelse.

Det vil typisk sige, at en betjent eller anden myndighed iagttager udlændingen stige ombord på et fly, et tog eller et skib. Dem har der været 1873 af indtil nu i 2019. 

Så er der også de ledsagede udsendelser, hvor betjentene fysisk rejser med tilbage til hjemlandet med udlændingen eller i enkelte tilfælde til en transitdestination. I 2019 har der indtil videre været 120 rejser, hvor betjentene måtte med på en ledsaget udsendelse.

Kilde: Politi.dk

At det har taget så lang tid at få klarlagt, er uacceptabelt, mener den nu pensionerede kriminalassistent Michael Beck, som indtil i foråret har deltaget i udsendelser i 29 år, og som var tillidsmand for de betjente, der medvirkede ved udsendelsen.

- Det er under al kritik, at man skal gå rundt i så lang tid med en usikkerhed om, hvad det endelige resultat bliver. For selvom man som betjent er overbevist om, at man ikke har gjort noget forkert, så ved man aldrig, hvad sådan en afsluttende rapport konkluderer. Så det er en rigtig lang belastningstid, siger han.

Han kalder episoden for "ulykkelig for alle parter" og "traumatiserende":

- Der er ingen tvivl om, at det har været en meget traumatiserende oplevelse for de involverede betjente, som først kæmper med at pacificere ham i flysædet, og derefter opdager, at der er noget galt, og så kæmper for at redde hans liv.

- Og det har ikke været mindre traumatiserende, at medierne og politikerne kort tid efter - på baggrund af en vidneforklaring eller to - lægger op til, at det er kollegerne, der har gjort noget galt.

- Jeg ved, at de har været præget af det, og at det har fyldt meget for dem, siger Michael Beck om betjentene.

TV 2 har selv talt med en af de betjente, der var med på flyet. Betjenten har ikke ønsket at stå frem, men fortæller, at han er glad for, at det "langt om længe" kommer frem, hvad der skete på flyet.

Øvede sig med barberblade

Flere kilder med indsigt i sagen bekræfter over for TV 2, at manden fra Algeriet havde slugt de to barberblade for at sætte en stopper for udvisningen.

Ifølge TV 2s oplysninger havde han sammen med en anden udlænding øvet sig i at binde en snor rundt om barberbladet, som så blev sat fast til en tand i munden. Ideen var, at han under udsendelsen kunne hive snoren op, skære sig på tungen med barberbladet og spytte blod ud i passagerflyet for derved at forsøge at forhindre udsendelsen.

Det er set før, siger Michael Beck.

TV 2 har været i kontakt med den 34-årige mands bror i Algeriet, som fortæller, at familien de seneste to år har modtaget mange forskellige forklaringer på, hvordan deres bror er død.

De havde endnu ikke modtaget den endelige redegørelse, da TV 2 ringede og fortalte om indholdet.

- Vi er meget chokerede, og det er svært for os at acceptere, fordi vi har hørt så mange forskellige versioner fra ambassaden, politiet, flyselskabet og venner. Det eneste ønske, vi har, er, at vi klart og tydeligt får at vide, hvordan vores bror er død, siger Resa Arafis bror, Aissa Arafi, til TV 2.

Familien overvejer nu, om de skal lægge sag an.