Samfund

Kritiske afsnit blev ændret i rapport om omdiskuterede elmaster i Jylland

Energistyrelsen fastholder mandag, at rapporten er uvildig, og at det er naturligt at bidrage med oplysninger.

De seneste år har udsigten til 170 kilometers højspændingsledninger tværs gennem Vestjylland skabt dybe panderynker.

Og nu viser dokumenter, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, at der efter dialog mellem staten og et konsulenthus er ændret i en rapport, selvom den skulle være uvildig.

Rapporten undersøgte, om det var muligt at få lagt de 170 kilometer højspændingsledninger i jorden, hvilket mange vestjyder har ønsket.

Det første udkast til rapporten modsagde den statsejede anlægsvirksomhed Energinet. Den endelige rapport bakkede dem op.

- Når der sker så markant en ændring fra den første den endelige rapport, skal der være en forklaring på det. Og det skal fremgå, hvad der ændret og tilgået. Ellers er det ulødigt, siger juraprofessor ved Center for Offentlig Regulering og Administration på Københavns Universitet Peter Pagh.

Mandag offentliggjorde Energistyrelsen dokumenterne i sagen.

Hvad sagde første udkast til rapporten?

De 170 kilometer lange ledninger blev besluttet i 2017, da Energinet - der ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - fik tilladelse til et projekt, der skulle sikre en højere forsyningssikkerhed og en grøn fremtid. Elnettet skulle gøres klar til mere vindenergi og strøm fra Tyskland.

Ledningerne skulle derfor gå fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse, og i oktober 2018 konkluderede Energinet, at kun 15 procent af de 170 kilometer kunne graves ned.

Elnet højspænding Vestjylland

Det vakte røre blandt naboer, der nu havde udsigt til 35 meter høje elmaster i baghaven.

Daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V) bad derfor om en uafhængig vurdering af internationale eksperter. Opgaven tilfaldt den canadiske konsulentvirksomhed WSP, der cirka en måned efter leverede første udkast til en rapport.

I rapporten konkluderede de, at minimum halvdelen af kablerne kunne lægges i jorden, ligesom de fandt, at der var ”en på forhånd fastlagt konklusion” fra Energinets side.

Eksperterne skrev desuden, at der var brug for detaljerede analyser for at understøtte Energinets konklusion.

Det fik Energinet og Energistyrelsen til at indkalde WSP til møder i Danmark.

Energistyrelsen efterlyste et klart svar på, hvad der maksimalt kunne lægges i jorden, og at de ønskede, at WSP fokuserede på den tekniske grænse på 15 procent, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Energinet er de 15 procent fastlagt på baggrund af risikovurderinger og de undersøgelser, som de har lavet.

Hvad blev der ændret i rapporten?

Dernæst blev der sendt en række bemærkninger til WSP, hvor der blev opfordret til, at rapporten blev ændret, så den også ”afspejlede konsulenthusets nye viden”.

Til resuméet blev der tilføjet, efter anvisning fra Energistyrelsen, at ”rapporten var uvildig”.

Da den endelige rapport udkom i december 2018 var de kritiske afsnit væk, og konklusionen stemte overens med Energinets – kun 15 procent kunne lægges i jorden.

Ifølge Vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen var kontakten mellem Energinet, styrelsen og WSP et udtryk for, at konsulenthuset manglede ”de modeller, data og forudsætninger, som Energinet arbejder med”.

Det fastholder styrelsen i en pressemeddelelse mandag, og Energinet bekræfter:

- Man skal have for øje, at kravet var en anlægsløsning til et konkret projekt. Det vil sige, at det skal kunne ske inden for et givet tidspunkt, der skal være driftserfaring, og der er et krav om levetid. Det skal lægges nedover arbejdet, så det ikke bare er en teorisk udredning, siger den adminisrende direktør i Eltransmission hos Energinet, Henrik Riis, til TV 2.

Henrik Riis siger, at ingen endnu kan levere et anlæg, hvor 170 kilometer er gravet ned, og at kollegaer i Belgien har fastlagt sig på en mindre andel nedgravede kabler end de 15 procent. Han kalder sagen ”totalt misforstået” og synd for de jyske lodsejere.

Ekspert: - Kan være uafhængig

Rapporten er brugt flere gange til at afvise protester fra borgere, og Folketinget har så sent som i september oplyst, at rapporten var både ”uvildig” og ”uafhængig”. Og det er ikke utænkeligt, mener juraprofessor Peter Pagh.

- Den kan sagtens være uafhængig. Men det skal fremgå, hvad der er blevet ændret – og hvorfor. Det er naturligt, at der tilgår oplysninger. Men ministeriet skal redegøre for, hvorfor man er gået fra A til B, når den fremlægges som uafhængig, siger han.

Energistyrelsen fastholder mandag, at rapporten er uvildig, at høringen var en del af udbuddet, og at det fremgår af rapporten, at der har været dialog med Energinet.

Energistyrelsen bekræfter dog over for TV 2, at det ikke fremgår, at konklusionen er ændret fra første udkast til det endelige, og at det i så fald er WSPs ansvar.

Den planlagte forbindelse formodes at koste 3,3 milliarder kroner. På de 170 kilometer kommer 500 højspændingsmaster á 35 meters højde.

Eksperter har sagt, at det er teoretisk muligt at grave dem ned – om end det vil være meget dyrt.