Samfund

Voldsmand slipper for fængsel efter ventetid: - Det er en mærkelig følelse, siger offer

Lange sagsbehandlingstider og nye regler gør det muligt at slippe for både straf og erstatning i voldssager.

Først voldsoffer. Så lang ventetid på at komme i retten. Og til sidst en dom, hvor overfaldsmanden slap for både fængselstraf og erstatningskrav. Alene fordi tiden er gået.

Det var udfaldet for 19-årige Silas Lund, der fik en brækket næse, hjernerystelse og tandskader efter et overfald i marts måned 2018, skriver BT.

532 dage gik der fra anmeldelsen til dommen i Københavns Byret, hvor den tiltalte mand erkendte sig skyldig.

Den lange ventetid på at få sat punktum for sagen skulle vise sig udelukkende at tale til overfaldsmandens fordel.

- Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor, står der ifølge BT i dombogen.

Tidligere voldsdømt fik kompensation

Silas Lunds overfaldsmand - en tidligere voldsdømt - blev idømt tre måneders fængsel og skulle betale 5000 kroner i erstatning til sit offer.

Men på grund af den lange ventetid på halvandet år slipper tiltalte altså for at afsone sin straf og betale erstatning til offeret.

- Det er en mærkelig følelse at stå tilbage med bagefter. For mig er det en følelse af uretfærdighed i retssystemet, siger Silas Lund til avisen.

Til TV 2 uddyber han, at det har været en frustrerende oplevelse at vente så længe på at få afsluttet den voldsomme episode.

- Man vil bare have det overstået. Men jeg hørte slet ikke noget fra politiet i ventetiden, siger Silas Lund til TV 2.

Derfor slipper gerningsmanden for straf

At sagen ikke er kommet for en domstol før, skyldes store sagspukler hos Rigspolitiet.

Sagen er et konkret eksempel på en praksis, som Rigsadvokaten informerede justitsminister Nick Hækkerup (S) om i oktober. I skrivelsen lyder det, at man som tiltalt kan få rabat, hvis man har været i venteposition i mindst halvandet år:

- I visse tilfælde kan sagsbehandlingen fra anmeldelse til dom indgå som en formildende omstændighed ved strafudmålingen.

Vi kan ikke være det bekendt over for et voldsoffer, at gerningsmanden slipper straffrit på grund af lang ventetid

Peter Skaarup, justitsordfører, DF
Peter Skaarup (DF) mener, vi skal have flere jurister i takt med stigende antal politifolk.

Hos Rigspolitiet erkender man, at der er plads til og behov for forbedring. Det skriver Rigspolitiet og Rigsadvokaten i en handlingsplan til justitsministeren også fra oktober.

Målsætningen er, at sagsbehandlingstiden og afventende sager i år skal reduceres allerede i det kommende år.

- Med udgangen af 2020 er politiets og anklagemyndighedens sagsbeholdning og sagsbehandlingstid i sager om personfarlig kriminalitet reduceret med 20 procent, hedder det.

Hård kritik fra DF

Dansk Folkepartis justitsordfører, Peter Skaarup, kritiserer sagen i kraftige vendinger.

Han mener for det første ikke, at man kan tillade en tidligere voldsdømt at slippe for straf i endnu en sag om vold. For det andet vil han bede justitsministeren om en redegørelse for sagen, siger han til TV 2.

- Vi kan ikke være det bekendt over for et voldsoffer, at gerningsmanden slipper straffrit på grund af lang ventetid. En løsning kan være, at man hyrer flere jurister, der kan fremføre de her sager.

Minister foreslår flere betjente og jurister

Justitsminister Nick Hækkerup siger til TV 2, at regeringen vil have bugt med de lange ventetider, hvilket vil ske med et nyt politiforlig næste år.

Derudover er ministeren åben over for at kigge på reglerne for, hvorvidt lang ventetid skal kunne give nedsat straf til gerningsmanden, selvom han ikke mener, det er det grundlæggende problem.

- Går vi efter reglerne, går vi efter symptomet og ikke problemet. Jeg er åben for andre løsninger, men det grundlæggende problem vil først blive løst i forliget.

Samtidig erkender justitsministeren, at der ikke er nogle hurtige løsninger på de lange ventetider. Han siger, at en del af løsningen indebærer, at man skal udvide politistyrken og tilføje flere jurister til anklagemyndigheden.

Justitsminister, Nick Hækkerup, vil heller ændre på årsagen til problemet, end at lappe symptomerne.