Sex mellem mænd er ikke okay, mener tre ud af ti mænd

Mænd har ikke samme modstand overfor sex mellem kvinder. Det bunder i noget pornografisk, mener professor.

Det er 'slet ikke' eller 'i ringe grad' moralsk i orden, at to mænd har sex med hinanden.

Sådan lyder svaret fra tre ud af ti mænd i den store rapport 'Sex i Danmark' fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, hvor over 62.000 danskere er blevet spurgt til deres holdninger til forskellige seksuelle aktiviteter.

19 procent af mændene mener, at sex mellem to mænd slet ikke er moralsk i orden, mens ti procent mener, at det er i orden i ringe grad.

En modstand, der bunder i nedarvede kulturelle forestillinger, mener Christian Graugaard, professor ved sundhedsvidenskab på Aalborg Universitet og medforfatter til rapporten.

- Det er en automatreaktion, som mange mænd har, og som helt overvejende handler om det klassiske syn på maskulinitet. De er så at sige bange for, at det 'smitter af', hvis de siger, at sex mellem mænd er okay - at de så selv er lidt homo, siger han.

Han mener, at det er "et moralsk efterslæb", der får mændene til at svare, som de gør.

Sex mellem kvinder er anderledes

Bliver mændene derimod spurgt til deres syn på sex mellem kvinder, falder resultatet anderledes ud. Her svarer hver femte mand, at det i større eller mindre grad ikke er moralsk i orden.

- Det er simpelt hen ikke så ’farligt’ for mændene at være positive over for sex mellem kvinder – det bestyrker kun deres heteroseksualitet. Og så er der nok også en lille pornografisk vinkel, som nogle mænd finder interessant, siger Christian Graugaard.

Fakta om Projekt SEXUS

  • 200.000 danskere blev inviteret til undersøgelsen via deres e-Boks i 2017. 
  • En tredjedel valgte at deltage i undersøgelsen. Dermed har flere end 62.000 15-89-årige danskere svaret. 
  • Projekt SEXUS er et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet. 
  • Rapporten er et øjebliksbillede, men forskerne håber, at de kan gentage undersøgelsen med nogle års mellemrum, så den på længere sigt kan bruges til at sige noget om udviklingen i vores seksualliv. 
  • Over 70 procent af deltagerne har tilkendegivet, at de formentlig gerne vil deltage igen. 

Blandt kvinderne i undersøgelsen er det noget færre, som ikke finder sex mellem mænd okay. Blandt dem er det samlet 14 procent, som mener, at det i ringe grad eller slet ikke er i orden.

Og resultatet er det samme, når kvinderne spørges til sex mellem to af hunkøn.

Af undersøgelsen fremgår det, at det især er i den ældre del af befolkningen, at sex mellem to af samme køn ikke findes moralsk i orden.

Slår problemet fast

Susanne Branner Jespersen, generalsekretær i LGBT Danmark, er ikke overrasket over resultatet i undersøgelsen.

- Det er trist, at der er så lav grad af accept, siger hun.

- Danmark har lullet sig ind i en forestilling om, at vi er så tolerante. Vi bliver ofte mødt med, at det ikke er noget problem at være homoseksuel i dagens Danmark. Med denne rapport får vi slået fast, at der er et problem.

Ifølge generalsekretæren kalder det på en massiv indsats - især i forhold til oplysning over for børn. Hun mener, at lærere og pædagoger skal uddannes til at undervise i LGBT-området.

Mindre homofobi ansigt til ansigt

Christian Graugaard mener også, at tallene er et udtryk for et problem, der skal tages alvorligt. Men han peger på, at svaret sandsynligvis ville se anderledes ud, hvis spørgsmålet havde handlet om konkrete homoseksuelle mænd.

- Når spørgsmålet er så abstrakt, bliver mændenes egen maskulinitet antastet. I det øjeblik det bliver konkret, og de står overfor en homoseksuel mand, så falder graden af homofobi typisk. Så vil de fleste sige, at homosex er helt i orden, siger professoren.

Men ifølge professoren er det netop den diffuse homofobi, der er "den værste".

- For den kan vi ikke debattere med. Her er det nogle usynlige strukturer i samfundet, der er homo-negative, og dem skal vi i fællesskab gøre op med. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at uddrive homofobiens gamle spøgelse, siger han.

Danskernes seksuelle orientering

  • 93 procent af mænd og 90 procent af kvinder identificerer sig i undersøgelsen som heteroseksuelle.
  • 1,5 procent af mænd og 0,6 procent af kvinder identificerer sig som homoseksuelle.
  • 1,8 procent af mænd og 2,6 procent af kvinder identificerer sig som biseksuelle.
  • 0,2 procent af mænd og 0,3 procent af kvinder identificerer sig som aseksuelle.
  • 3 procent af mænd og 6 procent af kvinder kan ikke placere sig, er uafklarede eller ved ikke, hvad deres seksuelle identitet er.

Kilde: ’Projekt SEXUS’, Statens Serum Institut og Aalborg Universitet

Blandt andet ved at synliggøre strukturerne og tale om dem i folkeskolerne, som LGBT Danmark også foreslår.

Skiftende partnere

Svarene er en del af det omfattende Projekt Sexus, som blev søsat i 2017. Det er blevet til den 765 sider lange rapport 'Sex i Danmark', der er udkommet mandag.

Her er deltagerne også blevet spurgt til deres syn på andre spørgsmål om sex.

Eksempelvis svarer lidt mere end hver fjerde, at det i ringe grad eller slet ikke er moralsk i orden, at nogle mennesker har mange skiftende partnere.

Og knap hver femte mener, at det i ringe grad eller slet ikke er i orden, at nogle mennesker har sex med en person, de lige har mødt.