Samfund

For meget ulovligt fravær i skolen skal meldes til kommunen

Har en elev et ulovligt fravær på over 15 procent, kan det koste børnechecken, skriver Jyllands-Posten.

Nye landsdækkende regler fra årsskiftet skal strømline registrering af fravær i folkeskolen. Højt ulovligt fravær kan betyde, at børnechecken inddrages.

Det skriver Jyllands-Posten.

Tiltaget kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vil indføre et kryds for tilstedeværende elever hver morgen i de små klasser - to i de store, hvor elever fra 7.-10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time.

Viser det sig, at en elev har et ulovligt fravær på over 15 procent, så skal det meldes til kommunen. Det kan føre til både sociale foranstaltninger i forhold til barnets familie, og til at børnechecken inddrages.

Registrering er nødvendig

Til Jyllands-Posten forklarer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at en ensartet registrering er nødvendig, fordi der er stor sammenhæng mellem et højt fravær og knas i barnets liv - typisk på hjemmefronten.

Hun understreger samtidig, at børn med diagnoser, funktionsnedsættelser eller handicap er undtaget.

Almindelig sygdom - et brækket ben eller en hård influenza - falder selvsagt også i kategorien lovligt fravær, og forældre kan fortsat tage børnene med ud at rejse uden for skoleferierne, hvis de får en tilladelse af skolelederen.

De nye regler er sat i verden for dels at få en sammenlignelig registrering på tværs af landet og inden for den enkelte kommune.

I dag er der store forskelle på den måde, som skolerne håndterer og registrerer fravær på, blandt andet for at sikre grundlaget for, at bestemmelsen om at kunne inddrage børnechecken ved for højt ulovligt fravær sker på et ensartet grundlag for alle familier.