Samfund

Rapport viser: Derfor slog Loud Radio24syv

Den største forskel mellem Radio24syv og Loud var økonomien og i indholdet af de beskrevne programplaner.

Det kom som en overraskelse for mange, at radiokanalen Loud vandt udbuddet af den nye digitale radiokanal på DAB-båndet, mens Radio24syv blev forbigået.

Nu har Radio- og tv-nævnet offentliggjort evalueringsrapporten, som har dannet grundlag for valget af Loud til fordel for de to øvrige kandidater, Radio24syv og DK4 Radio.

Rapporten viser, at det er størrelsen af det økonomiske tilskud, som er den største forskel mellem de to favorit-kandidater, Loud og Radio24syv, og dermed afgørende for udbuddets vinder.

Nævnet har vurderet de tre ansøgere på baggrund af et pointsystem baseret på tre evalueringskriterier: Kvaliteten og realismen i plan for driften, buddet på det samlede tilskud og indholdet i de beskrevne programplaner.

I forhold til økonomisk tilskud kunne man maksimalt søge om 280 millioner kroner. Radio24syv søgte om alle pengene, og udbuddet er skruet sådan sammen, at ansøgeren med det højeste bud får den dårligste karakter.

Radio24syv tilbød at drive kanalen for 280 millioner kroner, Loud tilbød at gøre det for 260,8 millioner kroner, mens DK4 Radio kunne gøre det for 256,2 millioner kroner.

Det giver Radio24syv 0,25 point, mens Loud får 1,75 point, og DK4 Radio får 2 point.

Ud over økonomi er ansøgerne også blevet bedømt på kvaliteten og realismen i planen for radiostationen samt indholdet i planerne for programmerne.

For indholdet af programplaner scorer Loud højere end Radio24syv på blandt andet nyheds-, kultur- og debatprogrammer. Loud scorer i denne kategori 2,8 point, mens Radio24syv får 2,4 point, og DK4 Radio modtager 1,6 point.

I den sidste kategori "kvalitet og realismen i planerne for driften" scorer Radio24syv med 2,45 point en anelse flere point end Loud, der får 2,10 point. DK4 Radio får 1,05.

I den samlede vurdering får Loud 6,65 point, mens Radio24syv scorer 5,10 point, og DK4 Radio ender sidst med 4,65 point.

De afgivne point til de tre ansøgere.

Tirsdag sagde Caroline Heide-Jørgensen, formand for Radio- og tv-nævnet, at pointsystemet havde givet en klar vinder.

- Det har været en klar afgørelse, idet Kulturradio Danmark A/S (Loud, red.) har fået en samlet score på 6,65, hvilket er 1,55 bedre end den næstbedste, sagde hun i en pressemeddelelse.

Tre kandidater ansøgte

Tre kandidater havde ansøgt om at drive den nye radiokanal på DAB-båndet.

Alle tre kandidater indleverede ansøgninger til Radio- og tv-nævnet, ansøgningerne kan du læse her.

Vinderen, Loud, består af en kreds af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

Loud får 70 millioner kroner om året til at sende DAB-radio til 2023 og sender første gang 1. april 2020.

Ville fortsætte på FM

For Radio24syv var håbet oprindeligt at fortsætte på FM-båndet som de gør i dag og indtil 31. oktober.

Men en politisk aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti betød, at kanalen opgav at byde.

Det var blandt andet, fordi udbuddet krævede, at stationens hovedsæde og hovedparten af den redaktionelle stab skulle placeres 110 kilometer fra København.

Tidslinje over forløbet

 1. 2018

  1. Udflytning af hovedsæde

   Som en del af medieaftalen skal Radio24syvs hovedsæde flyttes fra København til Vestdanmark ifølge daværende kulturminister Mette Bock (LA).

 2. 2019

  1. Nye krav

   Den daværende VLAK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti bliver enige om, at 70 procent af redaktionen på FM4, som er navnet på den frekvens, som Radio24Syv har sendt på, skal arbejde mindst 110 kilometer fra København.

  2. Dropper at søge

   Radio24syv dropper at søge om forlænget sendetilladelse grundet kravet om lokation.

  3. DF-formand åbner for overlevelse

   DF-formand Kristian Thulesen Dahl åbner for muligheden for Radio24syvs overlevelse i en kronik.

  4. Indkalder til møde

   Daværende kuturminister Mette Bock indkalder til møde om Radio24Syv.

  5. Beskyldninger mod ny DAB-kanal

   Regeringen og Dansk Folkeparti vil oprette en ny DAB-radiokanal. Udbuddet beskyldes for at være skræddersyet til Radio24syv.

  6. Tre ansøgere

   Radiokanalerne Radio24syv, Loud og DK4 Radio har alle budt ind på den kommende DAB-radiokanal.

  7. Vinder offentliggøres

   Vinderen af udbuddet offentliggøres og får et budget på 70 millioner kroner årligt til at drive kanalen over fire år.

Opdateres....