Kan svineproduktion gøre naboer syge? Nu skal risiko undersøges

Miljøministeren vil have undersøgt, om Danmark skal revurdere "sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrbrug".

Kan man blive syg af at være nabo til en af de store svineproduktioner, som der bliver flere og flere af i Danmark?

Det spørgsmål stillede en række bekymrede naboer og forskere i TV 2 Nyhederne, efter en række udenlandske undersøgelser har peget på, at naboer til svinefarme oftere lider af eksempelvis vejrtrækningsproblemer.

Og førende danske forskere efterlyste en undersøgelse af, om danske naboer risikerer at blive syge.

Nu går miljøminister Lea Wermelin (S) ind i sagen.

- Der er behov for at få undersøgt, om rapporten giver anledning til, at vi i Danmark bør revurdere sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrbrug. Viser dette sig at være tilfældet, må vi se nærmere på, om der er behov for at justere reguleringen på området, skriver Miljøminister Lea Wermelin i et svar til Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten.

Rapport bekymrer

Undersøgelser fra en række lande har peget på at der er risici for naboernes helbred. Især hollandsk forskning bekymrer politikere og forskere herhjemme.

- Jeg er optaget af, at almindelige danskere har en sund og sikker hverdag, uanset om de bor i byen eller på landet. Derfor tager vi den hollandske rapport meget alvorligt. Der er behov for at få undersøgt, om rapporten giver anledning til, at vi i Danmark bør revurdere sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrbrug, lyder det i svaret fra Lea Wermelin.

Håber på hurtigt svar

Og Søren Egge Rasmussen ser frem til at få afklaring.

- Jeg håber, at ministeren får et hurtigt svar. For hvis det her er så risikabelt, som de udenlandske undersøgelser tyder på, kan vi jo ikke blive ved med at trække det her i langdrag. Hvis vi har en forurening, som skader mennesker, er det jo med at få det stoppet hurtigst muligt, siger Søren Egge Rasmussen

Vi har jo også folk, der bor tæt på landbruget i Danmark, så det kan vi godt sammenligne os med

Professor Torben Sigsgaard, Århus Universitet

Danmarks førende forsker på området, professor Torben Sigsgaard, har igennem flere år prøvet at råbe vagt i gevær for at få forholdene i Danmark undersøgt, fordi han vurderer, at danskere er udsat for de samme sundhedsrisiko, som man har undersøgt i udlandet.

- Vi har jo også folk, der bor tæt på landbruget i Danmark, så det kan vi godt sammenligne os med, selvom der ikke er så mange mennesker, siger Torben Sigsgaard.

Dansk forskning efterlyses

Han stod selv i spidsen for et dansk projekt, som i 2018 forskede i, om udledninger fra landbruget kan gøre mennesker syge.

Projektet konkluderede, at der kan være en sammenhæng mellem astma hos små børn og landbrugets ammoniakudledninger, men at der er brug for yderligere undersøgelser.

Og Torben Sigsgaard mener ikke, at den forskning, som allerede er udført i Danmark er relevant i forhold til problemerne for naboerne til svinefarme.

- Det, vi har undersøgt, er en anden problematik, og det er håbløst at nogen mener, at man kan sammenligne de undersøgelser. Vi har ikke undersøgt, om de mennesker, som bor tættest på landbrugene er mere udsat for forureningen. Og det er det, der er brug for, siger Torben Sigsgaard.

Kritik af Landbrug og Fødevarer

Hos Danske Svineproducenter, er man enig i behovet for at få undersøgt, om den udenlandske forskning kan bruges i Danmark.

Og her mener formand Kim Heiselberg, at landbrugets egen organisation, Landbrug og Fødevarer, skal betale for undersøgelserne.

- Det er ikke nu, vi skal stikke hovedet i busken. Måske er det en tikkende bombe under dansk svineproduktion. Måske er det ikke. Men af hensyn til os selv, bliver vi nødt til at være på forkant og vide, om der er noget om snakken eller ej. Det er bare om at komme i gang. Hellere i dag end i morgen, siger Kim Heiselberg.

Hos Landbrug og Fødevarer siger direktør Morten Høyer:

- Vi har noteret os, at ministeren vil undersøge, om der er behov for at kigge nærmere på sagen her i Danmark. Og hvis der er behov for det, så bidrager vi selvfølgelig gerne med den viden, vi måtte ligge inde med.