Samfund

Isen smelter, og det får boligpriserne til at falde - kort udpeger særligt sårbare områder

Men situationen for de danske boligejere er langt fra håbløs, lyder det fra forsker. Dæmninger, diger og vandpumper kan sagtens tage det meste.

Fremtidens boligejere skal vænne sig til, at deres boliger kommer til at falde i pris. I hvert fald hvis grunden ligger ved en af rigets kyster.

Landskatteretten har nemlig for nyligt har afgjort, at en ejendom kan falde i værdi på grund af et ændret trusselsbillede, hvilket også indebærer forhøjede vandstande - et fænomen, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden.

Der fortæller Kristian K. Kjeldsen, der er forsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

- Når de store ismasser på kloden smelter, og havvandet udvider sig, fordi det gør vand, når det bliver varmere, ja, så stiger vandstanden. Det øger havniveauet, og det påvirker vores samfund på forskellige måder, siger han.

Kortet herunder viser, hvor meget vandstanden i år 2050 kan stige ved en såkaldt 50 års-hændelse under en middelslem stormflod. Ved de grønne områder, er man særligt udsat for forhøjede vandstande.

Højvandshændelser i Danmark v2

Principiel dom

En familie fra Kalundborg så således prisen deres bolig falde fra 3,7 millioner kroner til 2,4 millioner kroner, skriver Kristeligt Dagblad mandag.

Ejendommen ligger i et kystnært område, der på grund af stigende vandstand og vildere storme er mere sårbart overfor stormfloder.

Grundværdien er ligeledes sat ned. Fra lidt over en million kroner til 585.000 kroner.

Afgørelsen er principiel, og seniorprojektleder i Teknologirådet, Søren Gram, forudser, at flere boligejere langs kysterne kan se frem til gevaldige prissmæk.

- Det er en udvikling, der vil komme fart på, for vandet kommer, og visse ejendomme er ikke værdisat derefter, siger han til Kristeligt Dagblad

Store forskelle alt efter hvor man bor

Mellem år 1850 og 2006 er verdenshavene i gennemsnit steget med 24 centimeter.

Ifølge Parisaftalens næstbedste klimascenarie, vil vandstanden – trods en ihærdig menneskelig indsats på at nedsætte udledningen af drivhusgasser – formentlig stige med yderligere 74 centimeter.

Men når forskerne taler om en stigende vandstand på eksempelvis én meter, er det kun et gennemsnit, der eksisterer i et regneark.

For ude i virkeligheden fordeler vandstandstigningen sig forskelligt alt efter, hvor man bor.

Sammen med nogle kollegaer, har Kristian K. Kjeldsen derfor - ud fra Parisaftalens næstbedste klimascenarie - undersøgt, hvordan forskelle muligvis vil vise sig i Danmark ved at fokusere på Skagen, Esbjerg og København.

Diger og vandpumper er afgørende

Derfor understreger Kristian K. Kjeldsen, at der er et stort men, når det kommer til fremtidens vandstandsstigninger i Danmark.

For udover at afhænge af, hvor man bor i landet, handler det også meget om, hvilken infrastruktur, den enkelte kommune har sat op i forhold til at beskytte dens borgere. Altså diger, dæmninger, vandpumper og lignende.

Og her viser erfaringerne, at disse foranstaltninger har en væsentlig betydning for, hvor meget land, der når at blive oversvømmet, lyder det fra forskeren. Han mener derfor, at Danmark godt kan bygge sig fra det meste.

- Men det er jo politikernes bord, ikke mit, siger Kristian K. Kjeldsen.

Kystdirektoratets hjemmeside, kan du slå din adresse op og se, om din bolig vil være truet af oversvømmelser i den nærmeste fremtid.