Samfund

Knap hver tredje kommunalpolitiker har overvejet at stoppe i politik

Kommunalpolitikere føler sig pressede i krydsfeltet mellem de familiære forpligtelser, det civile job og det politiske engagement.

En overraskende stor del af vores lokalpolitikere har alvorlige overvejelser, om det er arbejdet værd. Næsten hver tredje kommunalpolitiker, 30 procent, er så udfordret i at finde tid til både familieliv, job og byrådsarbejde, at de har overvejet helt at droppe politik.

Det viser en ny rundspørge, der er foretaget af A4 Arbejdsmiljø blandt landets knap 2.500 kommunalpolitikere. 838 har svaret.

Særligt de kvindelige byrådsmedlemmer føler sig pressede i krydsfeltet mellem de familiære forpligtelser, det civile job og det politiske engagement.

Har overvejet at stoppe

34 procent af de kvindelige respondenter svarer således, at de har overvejet at stoppe i lokalpolitik. For de mandlige byrådsmedlemmer er det 28 procent.

Det konservative byrådsmedlem i Egedal Kommune, Charlotte Haagendrup, bruger i gennemsnit 15-20 timer om ugen på sit politiske virke.

Hun har i perioder overvejet at stoppe i politik, fordi hun har svært ved at kombinere det med familielivet og fuldtidsjobbet som socialrådgiver.

- Jeg vil gerne have tid til familien, for i sidste ende betaler de en høj pris for mit politiske arbejde. Når jeg går tidligt i seng for at kunne komme tidligt på arbejde for at nå at komme til de politiske møder om aftenen, bliver det en ond cirkel, hvor man kun får tid sammen med familien i weekenden, siger hun.

Midaldrende kan have nemmere ved det

Ifølge Roger Buch, kommunalforsker og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er rundspørgen opsigtsvækkende.

- Der er mange kvinder, men også mænd, der kan have det svært med at få byrådsarbejde til at hænge sammen med familieliv og arbejdsliv, siger han og uddyber:

- De kvinder, der i forvejen er engageret i politik, har gjort op med dem selv, at de er villige til at ofre det, det kræver. Vi ved, at mange kommunalpolitikere er midaldrende, hvor børnene er flyttet hjemmefra. De kan have nemmere ved at kombinere det politiske arbejde med familielivet, fordi de ikke har små børn, forklarer Roger Buch.

29 procent af kommunalpolitikerne, der er udfordret tidsmæssigt i forbindelse med det lokalpolitiske arbejde, svarer, at det skyldes forhold i privatlivet, mens 55 procent angiver, at det skyldes forhold på jobbet.

Ifølge Roger Buch er der ingen undersøgelser, der viser, at et højere vederlag nødvendigvis er det, der giver kommunalpolitikerne mere overskud i hverdagen.

I stedet bør man overveje at give kommunalpolitikere sekretærbistand, så de får hjælp til at besvare mails og læse dagsordener. Man bør også kigge på, hvornår man lægger byrådsmøderne, så det konflikter mindre med forpligtelser i privatlivet og på jobbet, vurderer han.