Samfund

Meld og Feld-sag overdrages til Bagmandspolitiet

Morten Messerschmidt ser frem til, at dansk politi behandler sagen, siger han.

EU's antisvindelkontor, Olaf, har afsluttet sin undersøgelse af Meld og Feld og konkluderet, at der har fundet uberettigede udbetalinger sted.

Blandt andre Dansk Folkeparti har fået del i udbetalinger fra de to enheder.

- Olaf konkluderer, at der har været tilfælde af ulovligt, ualmindeligt eller uberettiget forbrug af Meld og Feld og deres medlemmer, siger talskvinde for Olaf Jana Cappello til TV 2.

Olaf har nu overdraget sagen til de "kompetente juridiske myndigheder", tilføjer hun. Det vil i Danmarks tilfælde sige Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der også er kendt som Bagmandspolitiet.

Hvad er Meld?

Meld blev grundlagt i 2012, delvist finansieret af EU. 

Meld er en forkortelse for Movement for a Europe of Liberties and Democracy. Det var en politisk, europæisk alliance.

Organisationen samlede de euroskeptiske partier fra EU's medlemslande og politikere fra hele EU i ét fælles parti - herunder Dansk Folkeparti.

Sagen handler om 4,35 millioner

Bagmandspolitiet bekræfter over for TV 2, at man har modtaget sagen.

- Nu foreligger der en rapport fra Olaf, og derfor vil SØIK nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg kan oplyse, at SØIK løbende har bistået Olaf i forløbet, siger chefen for SØIK, Kirsten Dyrman, i en mail til TV 2.

I alt er der blev kanaliseret 4,35 millioner kroner ud i uretmæssige aktiviteter fra Meld og Feld, estimerer Olaf i sin rapport. Det er det samlede beløb og gælder ikke kun Dansk Folkeparti, men også andre partier og aktiviteter i flere EU-lande.

Som daværende leder af Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet og tidligere medlem af ledelsen i Meld er Morten Messerschmidt en af sagens hovedpersoner.

Han mener ikke, at han har begået noget strafbart, siger han til Ritzau efter Olafs afgørelse.

- Jeg er glad for, at Olaf efter fire år rent faktisk er kommet frem til en afgørelse. Nu ser jeg frem til, at Bagmandspolitiet behandler sagen. Jeg er noget tryggere ved dansk politi end det cirkus, jeg har været udsat for, lyder det.

DF-medlemmer kan have strafansvar

Skulle Morten Messerschmidt senere blive kendt skyldig i underslæb, er det ikke sikkert, han bliver straffet, forklarer Morten Bjerregaard, advokat med speciale i konkurs og økonomisk kriminalitet.

- Straf forudsætter nemlig, at det relevante udvalg i Europa-Parlamentet ophæver hans immunitet, da et medlem af Europa-Parlamentet som udgangspunkt er beskyttet mod strafforfølgelse på samme måde som et dansk folketingsmedlem eller et medlem af kongehuset, siger han.

Hvis Dansk Folkeparti uberettiget har modtaget flere millioner, kan det efter omstændighederne også udløse et strafansvar til nogle medlemmer af partiet, forklarer advokaten.

- I Danmark har vi den formentlig bredeste bestemmelse om straf for medvirken i hele den vestlige verden. Men straf forudsætter, at personer i partiet har vidst, at partiet modtog penge, som man ikke havde ret til. Og det er jo endnu ikke slået fast ved dom, siger Morten Bjerregaard til TV 2.

Sådan startede sagen

Olaf begyndte efterforskningen i december 2015, samme måned som de to enheder lukkede. Meld og Feld-sagen, som den blev døbt herhjemme, tog dog for alvor fart i sommeren 2016.

Hvad er Feld?

Feld blev grundlagt i 2012 umiddelbart efter Meld.

Feld var en politisk fond, der var tilknyttet Meld. Fonden havde til opgave at observere, analysere og bidrage til den europæiske, politiske debat.

Feld står for Foundation for a Europa of Liberties and Democracy.

Meld og Feld blev lukket ved udgangen af 2015.

Først afgjorde den politiske ledelse i Europa-Parlamentet, at Dansk Folkeparti skulle betale 2,9 millioner kroner tilbage, som partiet havde fået fra Meld og Feld og misbrugt til at føre valgkamp for i Danmark.

Senere meldte Rikke Karlsson, tidligere europaparlamentsmedlem for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt til politiet for at have misbrugt hendes identitet, da han meldte hende ind i Melds bestyrelse uden hendes vidende.

Rikke Karlsson meldte sig ud af Dansk Folkeparti i 2015, fordi hun ikke kunne få indsigt i, hvad Meld og Feld brugte sine penge på, selvom hun flere gange havde bedt Morten Messerschmidt om det.

Det var dengang Morten Messerschmidt udtalte de senere så berømte ord: ”Det virker på mig mest af alt som om, hun er en lidt forvirret pige, der kommer fra Rebild til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende”.

Efter politianmeldelsen i august 2016 trak Morten Messerschmidt sig som leder af Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet.

Han erkendte, at han havde begået fejl i processen med Meld og Feld, men fastholdt, at han havde meldt Rikke Karlsson ind i Melds bestyrelse, efter at han havde fået hendes mundtlige tilsagn.