Samfund

Efter skandale: Teledata kan igen bruges i straffesager

Nu er det igen retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge teledata i straffesager, siger rigsadvokaten.

Fra 19. oktober kan anklagere igen benytte teledata som bevismateriale i straffesager. Det oplyser rigsadvokaten i et brev udsendt til alle landets anklagere onsdag.

Det midlertidige stop for brug af teledata, der blev indført 18. august, forlænges ikke.

Forbuddet mod teledata i bevisførelse kom, efter der var fundet alvorlige fejl i politiets data. Det har siden betydet, at 55 retssager er blevet udsat. Desuden er mindst 36 personer blevet løsladt fra varetægtsfængsling.

- Med den viden vi nu har, og med de tiltag og nye retningslinjer, der er lavet, står vi et helt andet sted end for to måneder siden. Derfor er det også retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at teledata nu igen bliver brugt af anklagerne, udtaler rigsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden vil nu anmode domstolene om hurtigst muligt at beramme de sager, der har været udsat som følge af det midlertidige stop.

Varsler nye tiltag

I den mellemliggende periode er der gennemført en ekstern undersøgelse af politiets brug af teledata i straffesager, og der er blevet udarbejdet et uvildigt notat med punkter, som politi, anklagere, forsvarere og dommere fremover vil få udleveret, når teledata anvendes i straffesager.

Der er desuden lanceret en række nye tiltag, og anklagemyndigheden har udarbejdet nye retningslinjer om anvendelse af teledata i straffesager, fremgår det af pressemeddelelsen fra Anklagemyndigheden.

- Det er afgørende, at anklagere, forsvarere og domstole nu har et fælles grundlag at stå på, og at mulige fejl og usikkerheder bliver lagt åbent frem. Det handler ikke om, at teledata skal være 100 procent fejlfri, for det er de ikke. Men vi skal kende usikkerhederne og være i stand til at håndtere dem. Derfor er nye retningslinjer vigtige, siger Jan Reckendorff.

Rigspolitiet fik massiv kritik

Sagen, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har betegnet som en "vaskeægte skandale", har vist, at der i mindst syv år har været fejl i de teledata, som politiet har brugt til bevisførelse, uden det blev opdaget.

Ministeren har blandt andet kritiseret Rigspolitiet for manglende kvalitetskontrol og for ikke at orientere hurtigt nok godt om fejlene, da det endelig blev opdaget.

- Rigspolitiet håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende, jeg er enig i, at det er dybt beklageligt, har Hækkerup oplyst om sagen.

Der er fundet fejl i de oplysninger, som politiet modtager om personers telefonbrug, også kaldet rådata. Derudover er der også fundet fejl i it-systemet, der bruges til at håndtere rådataen. Der er også fundet fejl på de geografiske koordinater for telemasters placering i Danmark.

Alligevel blev dataene brugt i retssager.

Det er tidligere meldt ud fra Rigsadvokaten, at 10.700 konkrete sager fra mellem 2012 og 2019, hvor der er anvendt teledata, skulle undersøges.