Rige i Nordsjælland holder boligområder på ghettoliste

Fem steder i Region Hovedstaden betegnes ghettoer, blandt andet fordi gennemsnitsindkomst i regionen er høj.

5 ud af 11 ghettoer i Region Hovedstaden er på ghettolisten, fordi boligområdernes indkomster sammenlignes med den gennemsnitlige indkomst i regionen.

I Region Hovedstaden bliver den gennemsnitlige indkomst trukket op af velhavende borgere i Nordsjælland. Sammenlignes indkomsterne i stedet med gennemsnittet i Region Sjælland, ville fem af områderne blive strøget fra ghettolisten.

Det skriver Berlingske på baggrund af beregninger fra mediet NB Nyt, som skriver om den offentlige sektor.

For at betegnes som en ghetto skal der være tale om et alment boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er mindst 50 procent.

Desuden skal mindst to ud af fire krav være opfyldt.

Det er krav til uddannelsesniveauet, til hvor mange der er tidligere dømt, hvor mange der er i arbejde og gennemsnitsindkomsten.

Lever op til to krav

Hvad angår den gennemsnitlige indkomst skal den være under 55 procent af gennemsnittet for regionen for at opfylde kravet.

De fem ghettoer er Aldersrogade, Gadelandet/Husumgård, Tingbjerg/Utterslevhuse, Tåstrupgård og Gadehavegård.

Boligområderne lever op til to af ghetto-kravene. Hvis indkomstkravet blev ændret, ville de kun opfylde et enkelt krav. Dermed ville de ikke være ghettoer.

Havde Gadehavegård og Tåstrupgård, der ligger i Høje-Taastrup, ligget bare få kilometer længere vestpå, havde de været en del af Region Sjælland.

Her er den gennemsnitlige indkomst lavere, så her ville de to områder ikke have talt som ghettoer.

- Giver jo ikke mening

Kirsten Normann Andersen er boligordfører i SF, der sammen med den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte for ghettopakken i 2018.

Hun mener, at der bør ses på reglerne.

- Det er en del af forståelsespapiret, at vi skal forsøge at rydde op i uhensigtsmæssigheder. Jeg har noteret mig, at det ser ud, som om indtægtskravet i københavnsområdet er for højt, og det giver jo ikke mening.

- Jeg har allerede bedt ministeren kigge på, om de her indtægtsbehov er rigtige, siger hun til Berlingske.

I Region Hovedstaden skal man have en skattepligtig indkomst på 19.556 kroner om måneden for ikke at høre under ghettokriteriet. Det tal er kun 17.267 kroner i Region Sjælland.