Samfund

Ny lov har givet øget ventetid i skilsmissesager - hårdt for børnene, lyder det

Lang sagsbehandling efter en skilsmisse har alvorlige konsekvenser for børn. Socialdemokratiet vil ansætte 100 nye sagsbehandlere i Familieretshuset.

Ventetiden for behandling af skilsmissesager er steget, efter myndighederne for et halvt år siden indførte en ny reform for skilsmissefamilier.

Reformen skulle sikre et enklere system, men det såkaldte Familieretshus kan ikke følge med i sagsbehandlingen.

Forældre, der er gået fra hinanden og er i konflikt om deres fælles børn, må nu vente knap 14 uger på at komme til det første møde i Familieretshuset.

Skilsmisse - sagsbehandlingstider

  • Familieretshuset blev oprettet 1. april i år og overtager ansvaret fra Statsforvaltningen, som nu er nedlagt.
  • En sag vedrørende børn skal visiteres hurtigst muligt, og en mødeindkaldelse skal så vidt muligt udsendes inden for ti hverdage.
  • Den gennemsnitlige ventetid på at komme til det første møde i Familieretshuset er i øjeblikket knap 14 uger.
  • Sagsbehandlingstiden for den enkelte sag kan variere mellem to og ni måneder afhængigt af sagens kompleksitet.

Kilde: Familieretshuset.dk

Ifølge lovgivningen om sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er det ellers meningen, at Familieretshuset skal sende en mødeindkaldelse inden for ti hverdage efter modtagelsen af sagen.

Vi har slet ikke fået det, som politikerne havde lovet os, da de vedtog det nye skilsmissesystem

Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår

Kræver flere penge

Udsigten til længere ventetid i skilsmissesager er et alvorligt problem - ikke mindst for børnene - for den lange ventetid kan optrappe konflikten mellem forældrene og være skadelig for børnene, lyder det samstemmende fra Danske Familieadvokater og Børns Vilkår.

Rasmus Kjeldahl, der er direktør for Børns Vilkår, siger til TV 2:

- Vi har slet ikke fået det, som politikerne havde lovet os, da de vedtog det nye skilsmissesystem.

Det var hensigten, at sagsbehandlingen skulle foregår hurtigere, så børnene dermed kunne få afklaret eksempelvis, hvor de skal bo, påpeger Rasmus Kjeldahl:

- Vi har i stedet fået et system, hvor sagerne ikke bliver behandlet. Der er bestemt ingen forbedring at spore.

Direktøren for Børns Vilkår mener, at de grundlæggende idéer i det nye system "stort set er rigtige". Men det kræver dog samtidig, at ressourcerne er på plads, så lovgivningen kan overholdes.

- Vi har fået en ny og bedre bil, men der er ikke simpelthen ikke noget benzin, så derfor kører den ingen steder. Politikerne må komme med en pose penge, ellers vil mange børn stå i en konfliktfyldt situation, som går hårdt ud over dem, siger Rasmus Kjeldahl.

De nye familieretshuse kan ikke følge med i sagsbehandlingen Video: Hans-Henrik Busk Stie

Børn bliver stressede

Tidligere blev skilsmissesager behandlet i Statsforvaltningen, men fra 1. april er det Familieretshuset, der har overtaget sagsbehandlingen.

Danske Familieadvokater var på forhånd positive over for reformen, men nu er formand Anne Broksø meget utilfreds over de lange ventetider.

- Der er kommet ekstremt lang sagsbehandlingstid i Familieretshuset, og det er rigtig hårdt for især de børn, der er midt i konflikterne, siger hun.

Det har alvorlige konsekvenser for børnene. Vi kan se, de bliver stressede, og flere kan ikke følge med i skolen

Anne Broksø, formand for Danske Familieadvokater

Hun mener, at omkring tre en halv måned fra første henvendelse om hjælp i en skilsmissesituation til det første reelle møde i Familieretshuset er alt for lang ventetid.

- Det har alvorlige konsekvenser for børnene. Vi kan se, de bliver stressede, og flere kan ikke følge med i skolen. Det er alvorligt at leve i en konflikt mellem forældrene, siger Anne Broksø.

Ifølge daværende social- og børneminister Mai Mercado (K) var det meningen, at Familieretshuset i højere grad end tidligere skulle ”tage højde for børnenes behov” ved skilsmisser.

Soc.dem. vil ansætte 100 nye sagsbehandlere

Socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius er ked af den nuværende situation.

Hun mener, at problemet ligger hos den forhenværende regering, der sikrede sig opbakning til reformen via et bredt forlig i Folketinget.

- Jeg er oprigtig træt af det her, og det er en rigtig ærgerlig situation. Det har vist sig, at reformen har været underfinansieret, og den har været langt mere kompliceret end planlagt at gennemføre, siger Camilla Fabricius.

Hun erklærer sig enig med Børns Vilkår i, at den forlængede ventetid har stor betydning for de implicerede familier og børn, og kommer samtidig med en mulig løsning på de lange ventetider:

- Vi kommer til at ansætte 100 flere sagsbehandlere, der kan varetage opgaverne her og nu. Nu finder vi økonomi, så vi kan få bragt ventetiderne i ro. Det her skal virke, for det handler om børnene, siger Socialdemokratiets socialordfører.

Camilla Fabricius kan dog ikke sige, hvornår ventetiden i sagsbehandlingen kan forventes at være nedbragt.