Samfund

Der er fundet 300 ton olieforurening på Himmark Strand

Region Syddanmark bekræfter massiv olieforurening på strand, hvor Danfoss i 50'erne deponerede affald.

En gammel losseplads ved Himmark Strand på Nordals har sat endnu dybere spor i miljøet, end først antaget.

En undersøgelse af forureningen på stranden viser, at der er omkring 300 ton olieforurening på den nordalsiske strand.

Det er estimeret på baggrund af cirka 250 jordprøver og 65 vandprøver, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Fundet er noget større, end forventet, står der.

Dumping af affald for 70 år siden

I september afslørede en undersøgelse, at Danfoss' dumping af affald i 1950'erne og 1960'erne har haft større konsekvenser end hidtil antaget.

Stikprøver viste, at der i vandet ud for stranden blev fundet store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

Fundet resulterede i, at der blev indført et badeforbud på stranden. Desuden blev det også frarådet at fiske i området.

Prøverne har også vist, at der er klorerede opløsningsmidler i vandprøver både på den nordlige og sydlige del af Als.

Fundet af klorerede opløsningsmidler svarer til regionens forventninger, påpeger Kristian Dragsbæk Raun, der er projektleder på Himmer Strand-forureningen.

- Til gengæld er olieforureningen noget større end forventet. Det er dog vigtigt at påpege, at det altid er behæftet med stor usikkerhed, når man skal beregne totalmængder ud fra prøveboringer, siger han.

Danfoss' affald blev læsset af med myndighedernes tilladelse. Det bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.