Samfund

Udlændingestramninger presser politi, anklagemyndighed og arrester

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Før stramningen skulle der 151 overtrædelser til, før det medførte varetægtsfængsling. Siden juni skal der kun seks til.

Politi, anklagemyndighed og arrester i Midt- og Vestjylland er ekstra pressede i disse dage.

Det skyldes en stramning i reglerne om melde-, opholds – og underretningspligten for udviste kriminelle og beboere på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, der blev indført tidligere i år.

Det skriver TV Midtvest.

Fra 1. juni 2019 er beboere på udrejsecenteret – undtaget de afviste asylansøgere – blevet varetægtsfængslet, hvis de har overtrådt melde-, opholds – og underretningspligten mere end seks gange. Før stramningen skulle der 151 overtrædelser til, før det medførte varetægtsfængsling.

95 fængslinger siden ændring

En af dem, der mærker presset, er Iben Bøttker, der er anklager hos Midt- og Vestjyllands Politi. Hun fortæller, at hun i sine 12 år i jobbet aldrig har haft så travlt med sager fra Kærshovedgård.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi er en meget presset anklagemyndighed. Vi har travlt. Det her er en ekstraordinær opgave, som kræver ekstraordinære ressourcer, og dem mener jeg ikke, vi har fået, siger hun til TV Midtvest.

I øjeblikket er hun anklager i 22 sager om varetægtsfængsling, hvor 18 af dem er med personer fra udrejsecenter Kærshovedgård.

Der er allerede blevet foretaget 95 varetægtsfængslinger siden juni 2019. Politiet forventer 500 anholdelser og grundlovsforhør i år. Før de nye regler forventede man 45 anholdelser.

Artiklen fortsætter under listen.

Sådan er reglerne

 1. Opholdspligten

  Opholdspligten betyder, at man har pligt til at bo og overnatte på centret. Beboerne skal derfor være der i tidsrummet mellem 23.00 og 06.00. Dette gælder for alle centrets beboere.

 2. Meldepligt

  Meldepligt betyder, at man har pligt til at tilkendegive sin tilstedeværelse på centret. Det skal ske mellem klokken 9.00 og 15.00, og det skal gøres via et fingeraftrykssystem på udrejsecentret. Dette skal gøres hver dag af kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold, mens det skal gøres mandag, onsdag og fredag af afviste asylansøgere

 3. Underretningspligten

  Underretningspligten indebærer, at beboerne på forhånd skal give besked til indkvarteringsoperatøren på Kærshovedgård, hvis de ikke agter at opholde sig på centret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.

 4. Nye regler

  Før 1. juni 2019 skulle folk på tålt ophold eller kriminelle udlændinge på Kærshovedgård overtræde opholds-, melde- eller underretningspligten 151 gange, før det gav anledning til varetægtsfængsling. Efter den 1. juni skal loven overtrædes seks gange, før det medfører varetægtsfængsling.

Kriminalforsorgen

Færre hænder til at løfte opgaverne

Claus Hilborg, der er chefpolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, mærker også konsekvenserne af stramningen.

- Det er klart, at når jeg tager nogle efterforskere og flytter til opgaver på Kærshovedgård, så bliver der længere sagsbehandlingstid på det, de sidder og laver, for så er der færre hænder til at løfte opgaverne.

Han ser gerne, at Midt- og Vestjyllands Politi får bevilget ekstra penge som følge af situationen.

- At vi får penge til og har råd til at ansætte de politifolk, som vi nu bruger nede på Kærshovedgård. Så kan vi betjene borgerne på samme niveau i øvrigt i politikredsen, siger han.

For at kunne følge med forventer Midt- og Vestjyllands Politi at flytte 48 fuldtidsstillinger væk fra andre enheder i politiet, uden at de har fået tilført nye ressourcer.

Skærpet pres på arresterne

Torben Lundgren, der er enhedschef for arresterne i Nykøbing, Holstebro og Ringkøbing, fortæller om et skærpet pres på arresterne i området.

- Inden for de sidste to år har vi kørt mere eller mindre med overbelægning, men vi kan godt mærke, at siden sommerferien og siden skærpelsen omkring meldepligt, der er vores belæg blevet yderligere presset.

Allerede inden stramningerne af udlændingeloven var der dagligt mellem ni og 10 personer mere i de midt- og nordjyske arresthuse, end der var plads til. Nu sidder der næsten 20 mere, end der er plads til.

- Alle kosteskabene og værkstedspladserne er taget i brug for længe siden. Og hvis der er en konflikt mellem to indsatte eller mellem en indsat og personalet, så har vi ikke noget at gøre godt med. Du kan ikke flytte indsatte et andet sted hen, siger Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet.