Samfund

Værre end mårhund - ny invasiv art på vej

Vaskebjørn. Miljøstyrelsen

Vaskebjørnen bærer på en for mennesker farlig parasit. Den er på vej mod Danmark efter tysk vækst.

Først raserede mink og mårhund den danske natur. Nu står vaskebjørnen, som oprindeligt stammer fra Nordamerika, på spring som næste uønskede og invasive rovdyr i naturen.

Den kan samtidig blive endnu værre og farligere - også for mennesker.

Bestanden af vaskebjørn er de seneste år eksploderet i Tyskland. Derfor er det ifølge fagfolk kun et spørgsmål om tid, før den for alvor bliver en trussel også i Danmark.

Kan være farlig for mennesker

- Vaskebjørnen er en fantastisk klatrer og dermed til fare for fugle og æg både på jorden og i træerne. Men når den udgør en helt særlig trussel, så er det, fordi den bærer på en farlig parasit, som kan smitte til mennesker, siger specialkonsulent Mariann Criel fra Miljøstyrelsen.

Parasittens æg kan via dyrets afføring vandre rundt i menneskers krop og op i hjernen og give hjerneskader, som kan være dødelige.

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til.

De har yderligere en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Kilde: Miljøstyrelsen

Det er en af grundene til, at en ny forvaltningsplan, som netop er i høring, for de vidt udbredte mink og mårhund også omfatter vaskebjørnen - også selv om dens tilstedeværelse i dansk natur i øjeblikket er sporadisk.

- Vi ser lige nu årligt et sted på op mod 20 skudte eller tilfangetagne vaskebjørne herhjemme spredt ud over landet. Det er et tegn på, at de fleste kommer fra ulovlig hold af vaskebjørne, der så siden er sat ud i naturen, siger hun.

- Men vi finder også hvert år nogle trafikdræbte i Sønderjylland, som er krydset over grænsen, og som er fortroppen for de næste. I Tyskland har vaskebjørnens vækst været eksplosiv, så der årligt skydes 100.000 af dem, siger hun.

Kan blive et større problem end mårhunden

I Danmarks Jægerforbund forudser formand Claus Lind Christensen, at vaskebjørnen kan blive et endnu større problem end den allerede udbredte mårhund, hvis den ikke stoppes i tide.

- Vi forventer, at vaskebjørnen kommer her for alvor snart, og vi skal forberede os på at slå hårdt ned på den fra starten med alle midler. Det omfatter fælder, nedskydning og brug af kikkertnatsigte, som ikke er lovligt nu, men som betyder, at vi kan skyde dem om natten, siger han.

Fakta om vaskebjørnen

  • Vaskebjørnen stammer fra Nord- og Mellemamerika.
  • I løbet af 1900-tallet er der i Tyskland udsat et mindre antal vaskebjørne, ligesom der også er undsluppet en del fra pelsfarme. Herfra har arten spredt sig til hele Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Nordfrankrig, det nordlige Schweiz, Østrig, Tjekkiet, samt Polen, Slovakiet og det vestlige Rusland.
  • Vaskebjørnen har en kropslængde på 48-70 cm og hale på 20-26 cm.
  • Vægten ligger på 5-8 kg.
  • Vaskebjørnen er altædende og finder sin føde både i træerne, på jorden og på lavt vand. Føden består blandt andet fisk, padder, krybdyr, krebs, muslinger, insekter, fugle og fugleæg, små pattedyr, samt plantekost, ådsler og husholdningsaffald.
  • Vaskebjørnen har fået sit navn, fordi det ofte ser ud, som om den vasker sin føde. Der er dog mere tale om, at den bruger en kraftigt udviklet følesans i forpoterne til at identificere fødeemner fundet under vand.

Kilde: Miljøstyrelsen