Samfund

Metroens nye pristillæg vil koste 3,8 millioner rejser, viser notat

Transportminister Benny Engelbrecht (S) afviser, at pristillægget får samfundet til at miste værdi.

Når Københavns metro med åbningen af Cityringen på søndag indfører et ‘kvalitetstillæg’ på gennemsnitligt en krone per rejse, vil det få passagererne til at flygte i en sådan grad, at det udhuler indtægterne fra tillægget.

Det skriver Ingeniøren.

Det lovbestemte tillæg skal hjælpe med at betale for den 25 milliarder kroner dyre ringlinje, men et notat, som konsulentfirmaet Incentive har udarbejdet for Metroselskabet, viser, at tillægget vil koste metroen 3,8 millioner rejser i 2025. Det svarer til et fald på 2,5 procent.

Metroselskabet har ikke selv beregnet, hvor stor en procentdel af indtægterne fra tillægget, der går til at dække tabet fra de udeblevne passagerer, men Ingeniøren har på baggrund af selskabets budgetter estimeret, at det drejer sig om godt en tredjedel – i runde tal 50 ud af godt 150 millioner kroner.

DSB og Movia vil også tabe

To transportforskere, Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet og Otto Anker Nielsen fra DTU, anser Ingeniørens estimat for at være det bedste, som det er muligt at udarbejde ud fra offentligt tilgængelige data.

Samtidig viser et overslag, som professor Mogens Fosgerau har udarbejdet for Ingeniøren, at både DSB og Movia også vil tabe på metro-tillægget – en konsekvens, der ikke er med i de officielle budgetter for metroen.

Professoren anslår tabet for DSB og Movia til at være cirka halvdelen af de omkring 100 millioner kroner, som Metroselskabet netto får i kassen årligt fra tillægget.

Da metrotillægget samtidig ødelægger de ellers ens priser for tog, bus og metro i hovedstaden, får det transportforskerne til at melde ud, at det forringer den kollektive trafik for at skaffe, hvad der i det store billede er småpenge.

- Det virker ikke særlig gennemtænkt, siger Mogens Fosgerau til Ingeniøren.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) afviser, at pristillægget får samfundet til at miste værdi af sin investering i Københavns metro.

Han kalder tillægget en forudsætning i Metroselskabets langtidsbudget, der "sikrer afdragelse af selskabets gæld frem mod 2065".