Rigsrevisionen skal undersøge Skattestyrelsens forlig med bagmænd efter afsløring

Skattestyrelsen lod bagmænd slippe for at betale milliardbeløb tilbage. Nu vil statsrevisorer have sagen undersøgt af Rigsrevisionen.

Efter TV 2 og Politiken onsdag har afsløret detaljerne i det strengt fortrolige forlig, som den danske stat har indgået med amerikanske rigmænd, bliver Rigsrevisionen nu inddraget i sagen om svindel for milliarder af kroner med udbytteskat.

Statsrevisorerne Frank Aaen (EL) og Klaus Frandsen (RV) vil bede Rigsrevisionen undersøge, om Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har varetaget den danske stats interesser på en forsvarlig måde, da de indgik et kontroversielt forlig med blandt andre de to amerikanske skatterådgivere Matthew Stein og Jerome Lhote. TV 2 har afsløret de to som bagmænd i et netværk, der har været involveret i formodet svindel med dansk udbytteskat for 4,1 milliarder kroner.

- Jeg synes, det er vigtigt, at skatteudvalget og Folketinget får en orientering fra den neutrale kilde i den her sammenhæng - altså rigsrevisionen, siger statsrevisor Klaus Frandsen (RV).

Det er jo helt ødelæggende for retsfølelsen, hvis sådan noget kan lade sig gøre

Juraprofessor Eva Smith

Myndighederne kalder sagen svindel

Fra 2012 til 2015 mistede Danmark 12,7 mia. i skandalen om udbytteskat. Myndighederne betragter sagen som svindel, hvilket det derfor bliver omtalt som i denne artikel. Ingen af de mænd, vi omtaler, er tiltalt eller dømt i sagen.

Frank Aaen vil have Rigsrevisionen til at indlede en separat undersøgelse af omstændighederne omkring forliget:

- Det ser ud, som om staten har indgået et forlig, som efter min opfattelse er meget dårligt, siger statsrevisor Frank Aaen (EL).

Bagmænd kan trække deres udgifter fra

Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har i forliget givet bagmændene mulighed for at trække alle deres udgifter fra. Det gælder deres udgifter til blandt andet skatterådgivere og børsmæglere - hvilket er en del af forklaringen på, at de slipper med kun at betale 1,6 milliarder kroner tilbage til den danske stat.

I forhold til det, der er i jeres programmer, så virker det ikke tilstrækkeligt dækkende som information

Klaus Frandsen, statsrevisor

Juraprofessor Eva Smith har læst forliget. Hun kalder fradraget af udgifterne "absurd".

- Det er jo også ret utroligt at sige: "ja, ja, vi betaler beløbet tilbage, men vi trækker lige de udgifter fra, vi har haft, for at kunne svindle os til det beløb". Det er jo helt ødelæggende for retsfølelsen, hvis sådan noget kan lade sig gøre, siger juraprofessor Eva Smith.

Netop muligheden for at kunne trække udgifterne fra samt usikkerhed om størrelsen på det beløb, som der er blevet svindlet for, kalder på en rigsrevisionsundersøgelse, mener statsrevisor Klaus Frandsen:

- Vi har fået en mundtlig orientering fra den tidligere skatteminister, og vi har set et papir, som er fremlagt for skatteudvalget. I forhold til det, der er i jeres programmer, så virker det ikke tilstrækkeligt dækkende som information.

Rigsrevisionen

Rigsrevisionen reviderer statsregnskabet og regnskaber for offentligt finansierede virksomheder og efterprøver, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt.

Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til statsrevisorerne. Det er statsrevisorerne, som udtaler kritik af ministerier og styrelser på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Det er statsrevisorerne, som udtaler sig til offentligheden om, hvilke initiativer der bør ske på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater.

Kilde: rigsrevisionen.dk/

Herunder ses underskrifter fra det fortrolige forlig, som TV 2 er i besiddelse af:

- Man har skrevet under med to forbrydere ovre i USA

På et hasteindkaldt pressemøde midt under valgkampen tidligere på året fortalte den daværende skatteminister, Karsten Lauritzen, for første gang om forliget med de amerikanske bagmænd.

Og det var en god nyhed dengang, sagde skatteminister Karsten Lauritzen på pressemødet:

- Hoveddelen af forliget er, at de tilbagebetaler 1,6 milliarder danske kroner til Danmark - det er det fulde beløb, de selv har fået udbetalt i refusion af udbytteskat.

Men at bagmændene kunne trække deres udgifter fra, fik hverken pressen eller Folketinget at vide. Frank Aaen mener, Folketinget burde have været orienteret om detaljerne i forliget.

- Man har skrevet under med to forbrydere ovre i USA, at nu må vi ikke snakke mere om den her sag, så den eneste mulighed, vi har for at komme dybere i det, det er Rigsrevisionen, siger Frank Aaen.

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen vil ikke interviewes af TV 2 om sagen.

Usikkerhed om beløbets størrelse

De to statsrevisorer undrer sig desuden over, at der i en erklæring, som indgår i forliget, sort på hvidt står, at bagmændene har været involveret i udbetalinger på mindst 4,1 milliarder kroner, når den ansvarlige direktør i Skattestyrelsen, Steen Bechmann Jacobsen, har fastholdt, at forliget kun omhandler 2,9 milliarder kroner.

Skattestyrelsen har i flere måneder afvist at stille op til interview med TV 2. Men på et pressemøde i sidste uge sagde Steen Bechmann Jacobsen, at bagmændene "krone for krone" betaler det tilbage, "de har fået i hænderne".

Fradraget af udgifter blev omtalt som en difference, som Skattestyrelsen vil søge "at hente hjem via andre aktører".

- De 2,9 milliarder, som jeg nævnte, var de tal, vi gik fra, da vi holdt pressemødet i maj. Beløbet er sådan set underordnet i den sammenhæng her, fordi forligsaftalen går ud på, at forligsparterne betaler krone for krone tilbage af det, de har modtaget, sagde Steen Bechmann Jacobsen.

Hvorfor har vi aldrig hørt beløbet 4,1? Hvorfor har vi hørt 2,9, som ikke indgår i aftalen?

- Jeg kan ikke kommentere de nærmere detaljer i forligsteksten.

Du kunne jo godt bruge tallet 2,9, hvorfor kan du ikke fortælle det rigtige tal på 4,1?

- Jeg kan ikke kommentere det nærmere, sagde Steen Bechmann Jacobsen.

Herefter blev pressemødet stoppet.

Nu kræver statsrevisor Klaus Frandsen fuld åbenhed om beløbets størrelse.

- Det, jeg ser ud af de her programmer, det er jo dels usikkerheden om, hvor stor en del af svindlen der vedrører komplekset, og så hvor stor en del af det, som er forligsdækket. Det virker, som om der er usikkerhed på begge punkter, siger Klaus Frandsen og fortsætter:

- Vi er nødt til at have åbenhed, for at vi kan finde ud af, hvordan vi skal agere fremadrettet.

Flere forlig måske på vej

De amerikanske bagmænd, Matthew Stein og Jerome Lothe, er ikke de eneste, som har trukket milliarder ud af den danske statskasse i skandalen om udbytteskat.

Blandt andre er den britiske forretningsmand Sanjay Shah i Dubai mistænkt for at have deltaget i milliardsvindlen. Mange andre personer i kredsen omkring ham har derudover spillet større og mindre roller og fået del i de danske skattekroner.

Dermed kan der være flere forlig på vej, og derfor haster det med Rigsrevisionens undersøgelse, siger Frank Aaen:

- Der kommer nok flere forlig, og derfor er det meget vigtigt for os at vide, om forliget er indgået på ordentlige vilkår - og det ser det ikke ud, som om det er. Men der skal i hvert fald ikke indgås flere forlig af samme type.

Skattestyrelsen har sagsøgt 476 personer og selskaber i otte lande: USA, Storbritannien, Tyskland, Canada, Tyskland, Luxembourg, Malaysia, Dubai og Danmark.