Skandalen om udbytteskat

Bagmænd får milliardfradrag i hemmeligt forlig med Skattestyrelsen

Alle udgifter, som bagmændene har haft til at trække milliarder ud af Danmark, er trukket fra i strengt fortroligt forlig med Skattestyrelsen.

De hidtil ukendte bagmænd i Danmarkshistoriens største svindelnummer, skatterådgiverne Matthew Stein og Jerome Lhote, får mulighed for at trække deres udgifter til den formodede svindel fra i et forlig med Skattestyrelsen i Danmark.

Myndighederne kalder sagen svindel

Fra 2012 til 2015 mistede Danmark 12,7 mia. i skandalen om udbytteskat. Myndighederne betragter sagen som svindel, hvilket det derfor bliver omtalt som i denne artikel. Ingen af de mænd, vi omtaler, er tiltalt eller dømt i sagen.

Det fremgår af den strengt fortrolige forligstekst, som TV 2 og Politiken er i besiddelse af.

Juraprofessor Eva Smith har læst forliget. Hun kalder fradraget af udgifterne "absurd".

Hun sammenligner det med en mand, der bryder ind i en villa og tager 20.000 i et pengeskab og herefter bliver fanget af ejeren, der vil have pengene tilbage.

- Så siger han: "Nej nej, det kan du ikke få, fordi jeg har købt en skærebrænder, den kostede 2000, og jeg har snakket med en ekspert i, hvordan man stopper jeres tyverialarm inden, og han vil have 4000. Der var en, der holdt vagt for mig, han vil have 3000, så de penge skal jo trækkes fra," siger hun.

Kan trække udgifter til rådgivning

Som TV 2 tidligere på ugen kunne afsløre, er Matthew Stein og Jerome Lhote bagmænd i et netværk, som samlet har trukket 4,1 milliarder kroner ud af Danmark.

Med aftalen får bagmændene mulighed for at fradrage alle udgifter til at trække penge ud af Danmark. Selv udgifterne til rådgivning om tilbagesøgning af udbytteskat kan de trække fra.

Samlet set ender netværket med at betale 1,6 milliarder kroner tilbage til den danske stat i forbindelse med forliget.

Afbrudt valgkamp

Aftalen blev præsenteret på et hasteindkaldt pressemøde under forsommerens valgkamp af daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) og den ansvarlige direktør i Skattestyrelsen, Steen Bechmann Jacobsen.

På pressemødet understregede skattedirektøren flere gange, at forligspartnerens andel i den formodede svindel løber op i et "beløb på samlet 2,9 milliarder" kroner.

TV 2 er dog i besiddelse af en erklæring, som indgår i aftalen. Her fremgår det, at bagmændene har været involveret i udbetalinger fra Skat på "mere end 4,1 milliarder kroner".

Alligevel blev beløbet ikke nævnt med et eneste ord, hverken på pressemødet eller for Folketingets Skatteudvalg. Heller ikke muligheden for at trække udgifterne fra blev nævnt.

Skattedirektøren holdt sig til en formulering om, at resten af pengene vil blive hentet hjem fra andre aktører i sagen og understregede:

- Der er altså ikke givet nogen former for rabat eller lignende i forbindelse med det her forlig, sagde Steen Bechmann Jacobsen.

“Dybt deprimerende”

Efter at have set pressemødet undrer juraprofessor Eva Smith sig over, hvorfor Skattestyrelsen hverken fortæller om fradraget af udgifter eller det samlede beløb, som gruppen har trukket ud af Danmark.

- Når man ved, hvad det er for en aftale, der ligger bagved det, synes jeg, man bliver lidt deprimeret. Man bliver lidt trist til mode og tænker: "Det havde jeg så ikke troet om danske politikere og danske embedsmænd", men det er nok, fordi jeg er meget naiv, siger Eva Smith.

Advokat for bagmænd: Skattestyrelsen ville have en salgbar aftale

Et referat fra en af bagmændenes advokater afslører, at Skattestyrelsen under forhandlingerne har presset på for, at aftalen skulle være politisk salgbar.

I en samtale fra februar 2019 sagde Skattestyrelsens advokat Boris Frederiksen, at sagen havde et “politisk aspekt”, og at det var afgørende, at Skattestyrelsen kunne sige, at de havde fået den “bedst mulige aftale”.

- Dette inkluderer at kunne retfærdigøre regnestykket, skrev advokaten Gregory Wallance til sine klienter.

Boris Frederiksen, der har varetaget forhandlingerne på vegne af Skattestyrelsen, afviser at kommentere sagen og henviser til sin tavshedspligt. Forelagt den amerikanske advokats referat skriver han dog:

- Jeg kan ikke tilslutte mig Greg Wallances tilsyneladende udlægning af vores samtale.

“Beløbet er sådan set underordnet”

Skattestyrelsen har i flere måneder afvist at stille op til interview med TV 2. For godt en uge siden indkaldte Skattestyrelsen dog til pressemøde, blandt andet om forliget.

Her fastholdt den ansvarlige fagdirektør Steen Bechmann, at forligspartneren "krone for krone" betaler det tilbage, "de har fået i hænderne". Fradraget af udgifter blev omtalt som en difference, som Skattestyrelsen søger "at hente hjem via andre aktører".

Heller ikke de 4,1 milliarder kroner blev nævnt med et eneste ord. Skattedirektøren fastholdt, at denne del af sagskomplekset beløber sig til "cirka 2,9 milliarder" kroner.

På pressemødet spurgte TV 2 og Politiken ind til de 4,1 milliarder kroner.

Hvorfor siger I 2,9 milliarder, når det ikke fremgår noget sted? 4,1 milliarder fremgår til gengæld meget tydeligt?

- De 2,9 milliarder, som jeg nævnte, det var de tal, vi gik fra, da vi holdt pressemødet i maj. Beløbet er sådan set underordnet i den sammenhæng her, fordi forligsaftalen går ud på, at forligsparterne betaler krone for krone tilbage af det, de har modtaget, sagde Steen Bechmann Jacobsen.

Hvorfor har vi aldrig hørt beløbet 4,1? Hvorfor har vi hørt 2,9, som ikke indgår i aftalen?

- Jeg kan ikke kommentere de nærmere detaljer i forligsteksten.

Du kunne jo godt bruge tallet 2,9, hvorfor kan du ikke fortælle det rigtige tal på 4,1?

- Jeg kan ikke kommentere nærmere på det, sagde Steen Bechmann Jacobsen.

Herefter blev pressemødet stoppet.

Professor: Forliget omfatter udbetalinger for 4,1 milliarder

Efterfølgende har Skattestyrelsen i et skriftligt svar anerkendt, at der er tale om udbetalinger på i alt 4,1 milliarder kroner, men til to forskellige grupper.

Den ene gruppe er på 61 pensionsfonde og har modtaget 2,9 milliarder kroner og er ifølge Skattestyrelsen forligsparter. De resterende 19 pensionsfonde har modtaget 1,2 milliarder kroner, men er ikke forligsparter.

Juraprofessor Søren Friis Hansen fra Copenhagen Business School har læst forliget. Han vurderer, at de 19 pensionsfonde er forligsparter, og at pensionsfondene, som Skattestyrelsen har indgået forlig med, har været involveret i udbetalinger for 4,1 milliarder kroner.

- De 19 pensionsfonde er parter i forliget. Det er simpelthen ikke rigtigt at sige, at de ikke er omfattet, siger Søren Friis Hansen.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2, men i et interview med vores samarbejdspartnere på Politiken fastholder han tallet på 2,9 milliarder kroner.

Men når du siger et tal på pressemødet, som hedder 2,9 milliarder kroner, hvor kommer det så fra?

- Så er det det, jeg er blevet oplyst af Skattestyrelsen og Kammeradvokaten, som er dem som rådgiver mig som skatteminister i den sag, og Skatteministeriets departement, siger Karsten Lauritzen.

Bagmænd efterforskes af Bagmandspolitiet

Eva Smith kan ikke forstå Skattestyrelsens og den tidligere ministers udlægning.

- Hvorfor siger de det ikke, som det er: "Vi har indgået et forlig. Vi har ikke fået det fulde beløb hjem, men vi har vurderet, at det her var det, vi kunne få ud af det," siger hun.

Matthew Stein og Jerome Lhote har ikke ønsket at kommentere forliget eller deres rolle i udbyttesagen i øvrigt.

Udbyttesagen efterforskes på femte år i et politisamarbejde mellem Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien og USA. Ingen er tiltalt af Bagmandspolitiet.

Det udbetalte Skat i svindelsagen på den tid, du har brugt på at læse artiklen

420,5

Svindlen toppede i 2015, hvor Skat nåede at udbetale over otte milliarder kroner fra januar til august, hvor svindlen blev stoppet. Det svarer til 420,50 kroner i sekundet.