Professor undrer sig over Skattestyrelsens tal

Skattestyrelsen har indgået forlig med en gruppe pensionsfonde og personer, der er involveret i udbytteskandalen.

Skattestyrelsen indgik i maj 2019 et forlig med en gruppe pensionsfonde, der sikrer 1,6 milliarder kroner til statskassen over en årrække.

Ved pressemødet fortalte Skattestyrelsen, at der var udbetalt 2,9 milliarder kroner til gruppen af '61 pensionsfonde med videre'.

Forliget indeholder ikke tallet 2,9 milliarder kroner, men derimod fremgår tallet 4,1 milliarder kroner i et bilag til forliget.

money talks - tal i forliget

  • Skattestyrelsen indgik i maj 2019 et forlig om 1,6 mia. kr. med en gruppe pensionsfonde i udbyttesagen.
  • Pensionsfondene havde ifølge Skattestyrelsen modtaget 2,9 milliarder kroner.
  • I et bilag til forliget fremgår det imidlertid, at pensionsfondene er involveret i udbetalinger for mindst 4,1 mia. kr.
  • Skattestyrelsen forklarer forskellen med, at 19 af pensionsfondene, som har fået 1,2 mia. kr., ikke er en del af forliget.
  • I forliget står der, at de 19 pensionsfonde er forligsparter (covered parties), men at der også er personer uden for forliget, der har ejerandele i pensionsfondene.

Udbetalte 4,1 milliarder over få år

I passagen står der, at Skattestyrelsen går med til at fritage de sagsøgte for krav, der er forbundet til udbetalingerne af refunderet udbytteskat fra Danmark. Udbetalingerne på 'mindst 4,1 milliarder kroner' fandt sted fra 2012 til 2015, står der i bilaget til forliget.

Skattestyrelsen vil ikke stille op til interview, men fastholder i en mail, at forliget omfatter udbetalinger på 2,9 milliarder kroner til 61 pensionsfonde.

Derudover er der udbetalt 1,2 milliarder kroner til 19 pensionsfonde, der ikke er forligsparter, siger Skattestyrelsen.

Professor: De 19 er med i forliget

Professor Søren Friis Hansen fra Copenhagen Business School har læst forliget. Han siger, at de 19 pensionsfonde er forligsparter.

- Forliget opdeler parterne i nogle undergrupper. Men de 19 pensionsfonde er parter i forliget. Det er simpelthen ikke rigtigt at sige, at de ikke er omfattet, siger han.

Søren Friis Hansen tilføjer, at det tydeligt fremgår, at forliget betyder, at parterne, helt eller delvist, fritages for krav om tilbagebetaling, som udspringer af et beløb på mere end 4,1 milliarder kroner, der er udbetalt som refusion for dansk udbytteskat.

Bagmænd optræder overalt

De 19 pensionsfonde beskrives i forliget som forligsparter ('Covered Parties'). Forskellen fra de 61 pensionsfonde til denne gruppe er, at personer, som ikke er med i forliget, har andele i pensionsfondene.

TV 2 har kortlagt ejerne af de 19 pensionsfonde og tilhørende selskaber, der har været med til at trække penge ud af Danmark.

Kortlægningen viser, at bagmændene, som er fuldt dækket af forliget, er dybt involverede i de 19 pensionsfonde, der har fået udbetalt 1,2 milliarder kroner, og som Skattestyrelsen ikke tæller med, når de præsenterer forliget.

Bagmænd med i mange af de 19 fonde

Bagmændene, der efterforskes i et større politisamarbejde, optræder som ejere af mange af de 19 pensionsfonde. Derudover ejer de mange af de tilknyttede selskaber, der også har spillet en vigtig rolle i arbejdet med at trække milliarder ud af Danmark.

Endelig er også personer tæt på bagmændene, der også er del af forliget, involveret i de 19 pensionsfonde.

Der er kun én pensionsfond, der ikke er helt eller delvist ejet af en part, der er dækket af forliget.

Denne pensionsfond er til gengæld i et partnerskab med et firma, der er ejet af bagmændene.

Skattestyrelsen vil ikke forholde sig til de personer, der er involveret i de 19 pensionsfonde, men skriver i en mail, at de har mulighed for at stævne de 19 pensionsfonde.

Vil stå svagt

Professor Søren Friis Hansen siger, at de principielt kan rette krav om tilbagebetaling mod de 19 pensionsfonde og deres ejere. Men han tilføjer, at Skattestyrelsens muligheder er begrænsede af forliget, blandt andet fordi mange af ejerne af de 19 pensionsfonde allerede er dækket forliget.

- I forbindelse med krav mod en af de 19 pensionsfonde og deres ejere, kan Skattestyrelsen nemlig ikke rejse krav over for personer, der er med i den gruppe af forligsparter, som blandet andet omfatter de 61 pensionsfonde, siger han.

Det udbetalte Skat i svindelsagen på den tid, du har brugt på at læse artiklen

420,5

Svindlen toppede i 2015, hvor Skat nåede at udbetale over otte milliarder kroner fra januar til august, hvor svindlen blev stoppet. Det svarer til 420,50 kroner i sekundet.