Kommune indfører fire dages arbejdsuge

292 ud af 300 medarbejdere i kommunen har sagt ja til ordningen.

Det er mandag, og for mange venter der en traditionel fem dages arbejdsuge.

Men ikke i Odsherred Kommune. For fra i dag behøver knap 300 administrativt ansatte ikke tage på arbejde om fredagen, da kommunen indfører en firedages arbejdsuge.

Idéen er, at den kortere uge skal gøre kommunen mere fleksibel – både for medarbejdere og borgere.

- Vi indså, at der var en mulighed for måske at lave en bedre og mere attraktiv arbejdssituation og samtidig gøre det bedre for borgerne ved at åbne rådhuset i betydeligt længere tid de andre fire dage, siger Claus Steen Madsen, der er kommunaldirektør i Odsherred Kommune, til TV 2.

Forventningen er, at medarbejdere fortsat arbejder 37 timer om ugen. Det betyder, at de ansatte selv strukturerer deres tid, ligesom at borgerne kan booke møder med de ansatte uden for normal arbejdstid.

Mandag er der eksempelvis booket et møde 20:30, oplyser kommunaldirektøren.

Alternativ forsøgt i Allerød

De nye arbejdstidsregler træder i kraft mandag 16. september efter et tilløb på mere end to år og vil løbe over en treårig forsøgsperiode.

Aftalen betyder konkret, at medarbejderne tre dage om ugen i snit arbejder en halv time ekstra, ligesom at de én dag om ugen arbejder 10 timer. Hvilken må de selv bestemme.

Timerne vil ligge mellem klokken 07.00 og 19.00. I de 37 timer ligger også to timers kompetenceudvikling hver uge. Tiltaget er som udgangspunkt frivilligt og gælder til at starte med kun for HK’ere i det administrative. 292 ud af 300 har sagt ja til ordningen.

Idéen om at arbejde færre dage om ugen er imidlertid ikke ny. Allerede i 2002 testede Sverige med succes systemet 3-3, der betød, at man arbejdede tre dage og holdt tre dage fri. Her faldt sygefraværet med 68 procent i Lindesberg Kommune, da man satte arbejdsdagen op til ni timer og arbejdsdagene ned fra 225 til 180 årligt, skriver Politiken. Modellen blev testet i 25 kommuner.

Allerød kommune var den første, der gik med på vognen i Danmark og testede et lignende setup. I plejeboligerne Solvænget testede man fra 2003-2004 den såkaldte 5-2-2-5-model - fem dages arbejde, fri i to, arbejde i to dage og fri i fem.

Der er klare fordele ved kortere arbejdsuge

Pernille Garde Abildgaard, forfatter

Ordningen blev godt modtaget af medarbejderne, men blev ikke gjort permanent, og i 2010 brændte plejehjemmet ned. Det kan være årsagen til, at der ikke findes dokumentation fra eksperimentet.

I dag oplyser Allerød kommune til TV 2, at man ikke benytter lignende ordninger.

Forfatter: - Giver mere effektive medarbejdere

Odsherred kommune oplyser, at inspirationen kommer fra det private arbejdsmarked og særligt virksomheden IIH-Nordic, der i 2017 indførte en arbejdsuge på 30 timer over fire dage. Det medførte en halvering i sygefraværet og en omsætning, der steg.

**

Perspektiv

Virksomheden IIH Nordic har indført 4 dages arbejdsuge.
Virksomheden IIH Nordic har indført 4 dages arbejdsuge. Foto: Emil Hougaard / Scanpix Denmark

Sådan har arbejdstiden udviklet sig over 100 år

1915: Arbejdstiden er 56 timer, otte timer syv dage om ugen

1920: 48 timer, otte timer seks dage om ugen

1958: For første gang i 38 år slås der endelig hul på arbejdsugen på 48 timer

1974: 5-dages-ugen med 8 timers daglig arbejdstid blev indført - og vi får fri om lørdagen...

1987: Overenskomstforhandlinger fører til en fireårig aftale med en nedsættelse af arbejdstiden med i alt to timer i løbet af perioden. Fra 39 timer i 1987 til 37 timer i 1990.

***

Den nye arbejdsuge begejstrer da også Pernille Garde Abildgaard, der er forfatter, journalist og foredragsholder med særligt fokus på nytænkning af arbejdsdage:

- Der er klare fordele ved kortere arbejdsuger. Eksempelvis giver tre dages restitution mulighed for, at man kan noget ekstra. Du kan arbejde mere effektivt, og du får mere arbejdsglæde.

Den firedages arbejdsuge begejstrer Pernille Garde Abildgaard, der er forfatter, journalist og foredragsholder med særligt fokus på nytænkning af arbejdsdage.

- Erfaringerne fra virksomhederne er da også, at de får gladere og mere engagerede medarbejdere, og de får lettere ved at rekruttere. Det er et plus for både arbejdsgiver og medarbejder, siger hun.

Ifølge Pernille Abildgaard er den kortere arbejdsuge blot toppen af isbjerget for mange af virksomhederne, der har sat tiden ned. Derudover ligger, at man laver mere effektive møder samt får værktøjer til generelt at arbejde mere effektivt. Eksempelvis med at håndtere mails.

HK: - Positivt

Der arbejder 2700 personer i Odsherred Kommune. Og Claus Steen Madsen fortæller, at han håber og forventer, at prøveperioden bliver en succes i alle tre år. Og dernæst vil man se på, om det kan udbredes til andre dele af kommunen.

Vi vil særligt følge med i arbejdsmiljøet, og om folk kan holde til det,

Bodil Otto, sektorformand, HK Kommunal

I HK Kommunal siger sektorformand Bodil Otto til TV 2, at de glæder sig over, at kommunen prøver det af. Og hun tror gerne på, at kommunen bliver mere attraktiv for medarbejdere, hvis man eksempelvis pendler til og fra job.

- Men vi vil særligt følge med i arbejdsmiljøet, og om folk kan holde til det, eller om det bliver for hektisk, siger Bodil Otto, der derfor er glad for, at forsøget følges Institut for Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet.

Og selvom Pernille Garde Abildgaard stort set kun ser fordele ved en kortere arbejdsuge, har hun også et råd til at klare de længere dage:

- Man skal tænke på, hvordan man kan arbejde med hjernen i stedet for mod den. Eksempelvis bør man lægge de svære opgaver om morgenen, hvor hjernen er mest frisk. Det kan man gøre ved at lave zoner, hvor man kan arbejde uforstyrret i op mod tre kvarter ad gangen.

I Gøteborg, Sverige, har man tidligere også forsøgt sig med seks timers arbejdsdage. Det gjorde man i to år på plejehjemmet Svartedalen. Og selvom plejen blev bedre, sygedagene faldt og medarbejderne generelt var sundere oversteg ulemperne fordelene.

Der måtte nemlig ansattes op mod 17 ekstra for at få vagtplanerne til at gå op, hvilket kostede flere millioner. Det fik kommunen til at droppe idéen, skriver Bloomberg.