Vores jord

Hvad ville der ske, hvis vi mistede alle klodens træer?

Verdens skove vurderes at være livsgrundlag for 1,6 milliarder mennesker.

De mennesker, der for 12.000 år siden begyndte at dyrke jorden, gjorde det på en skovrig klode.

Dengang var der næsten dobbelt så mange træer på Jorden, som der er i dag, viste et studie i 2015.

Selvom der fældes masser af træer verden over, er det ikke realistisk, at de alle forsvinder. Men hvad nu hvis?

BBC har forsøgt at lave det hypotetiske tankeeksperiment, og vi har spurgt en række danske forskere, hvordan en verden uden træer egentlig ville være.

Et tørrere klima

Cirka 30 procent af Jordens landareal er dækket af skov, og skulle skovene forgå, vil det have konsekvenser.

Træers rødder holder på jorden. Man ville derfor formentlig få nogle enorme erosionsproblemer

Niclas Scott Bentsen, lektor ved Københavns Universitet

Først og fremmest ville det påvirke vores klima, siger lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet Niclas Scott Bentsen til TV 2.

Verdens skove lagrer store mængder kulstof absorberet fra atmosfæren, men den evne ville blive stærkt reduceret i en verden uden træer. Kulstoffet, der er lagret i skovene, ville være i atmosfæren i stedet for og øge mængden af CO2.

Men det er ikke det eneste, siger Niclas Scott Bentsen.

- Træers rødder holder på jorden. Man ville derfor formentlig få nogle enorme erosionsproblemer. Særligt i bakkede og bjergrige egne, hvor jorden vil flyde nedad med regnen.

Perspektiv

Verdens største regnskov kan blive til savanne

I 2018 slog en gruppe forskere alarm over Amazonas’ regnskovs tilstand. De var og er stadig bekymrede for, at verdens største regnskov er lige på grænsen af et kritisk vendepunkt på grund af skovbrande og skovrydning.

Regnskoven vander i stor udstrækning sig selv, når damp fra træerne skaber regn. Vendepunktet er ifølge forskerne der, hvor der er udryddet så meget af skoven, at den proces kollapser.

Hvis det sker, kan Amazonas ifølge The Guardian blive til en savanne. Det vil blandt andet have enorme konsekvenser for klodens klima, fordi regnskoven ikke længere ville kunne absorbere kulstof og dermed holde CO2-niveauet i atmosfæren nede.

Lokale nedbørsmønstre kan også ændre sig markant, alt efter hvilke planter der erstatter træerne, fortæller Niclas Scott Bentsen.

I skovrige egne kommer en stor del af luftfugtigheden fra skovene, hvor vand fordamper fra træerne og bliver til skyer.

Derfor vil områder langt fra havet risikere at tørre ud, fordi regnskyerne ville være få eller helt forsvinde.

- Det ville givetvis være en konsekvens, at det bliver meget tørt. Jeg kunne forestille mig, at vi ville få en hel del ørkenspredning, siger Niclas Scott Bentsen.

Kritisk for dyrelivet

Men i det tænkte scenarie at alle træer skulle forsvinde, ville det også påvirke rigdommen af arter på Jorden.

For verdens skove summer af liv. Ifølge FN huser skovområder 80 procent af de dyre-, plante- og insektarter, der lever på land.

En verden, hvor skovene er forsvundet, ville derfor ikke blot have mistet en stor del af Jordens plantearter - den ville også være meget fattigere på eksempelvis aber, fugle og insekter, fortæller Jens-Christian Svenning, professor og centerleder på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Konsekvenserne for biodiversiteten ville være meget stor. En meget stor del af Jordens biologiske mangfoldighed er koncentreret i tropisk regnskov. Det gælder for eksempel langt størstedelen af arter af træer og insekter, som er den mest artsrige gruppe overhovedet, fortæller han til TV 2.

Tab af værdifulde ressourcer

Også vi menneskers levevilkår ville blive ramt, hvis alle verdens træer skulle forsvinde.

Verdensbanken vurderer, at 1,6 milliarder mennesker afhænger af skov for at få brændsel, medicin og indtjening.

Man ville miste en værdifuld ressource i form af både træ til materiale og træ til energi, altså varme og madlavning

Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker ved Københavns Universitet.

Derfor ville det påvirke samfundet, siger Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

- Man ville miste en værdifuld ressource i form af både træ til materiale og træ til energi, altså varme og madlavning, siger hun.

Produkter fra træer bruges over hele verden til både byggemateriale, fødevarer og foder til kvæg. Det vil sige, at handel med tømmer og frugt ville forsvinde med økonomiske konsekvenser for både lokale samfund og industrien som helhed, vurderer Vivian Kvist Johannsen.

Men også det enkelte menneskes liv ville blive påvirket, hvis vi mistede træerne.

For det er ifølge Vivian Kvist Johanssen videnskabeligt bevist, at træer er vigtige for vores sundhed.

Stressramte har for eksempel vist sig at have gavn af at gå ture i skoven, og grønne omgivelser giver generelt mennesker mulighed for at restituere, fortæller hun.

- Det er en værdi, vi ikke altid kan sætte kroner og øre på, men det har stor værdi på samfundsmæssigt niveau, at vi har muligheden for at gå en tur i skoven, siger Vivian Kvist Johannsen.