Samfund

Flere 3F-foreninger kræver medlemsskab: - De burde vide bedre, siger ekspert

Man kan ikke tvinge andre til at blive medlem af en bestemt fagforening, understreger ekspert i arbejdsret.

Hvis man arbejder som bagageportør i Københavns Lufthavn, skal man senest den første dag i måneden efter ansættelse melde sig ind i medarbejderklubben 'Ekspeditionsarbejdere i SAS'.

Og hvis man skal være medlem af klubben, skal man også være medlem af 3F Kastrup.

Sådan står det sort på hvidt i vedtægterne for Ekspeditionsarbejdernes Klub i SAS Danmark, som ligger frit tilgængeligt på internettet.

- Alle Ekspeditionsarbejdere i SAS skal være medlem af klubben, lyder det i paragraf 2 af vedtægterne, som også er godkendt af 3F's lokalafdeling i Kastrup.

Netop bagagepersonalet hos SAS har de seneste dage været i vælten, efter de onsdag strejkede for tredje gang på en uge i protest mod, at deres kollega, en vikar, ikke ønsker at melde sig ind i 3F i Kastrup.

Flere eksempler på lignende vedtægter

TV 2 har fundet flere eksempler på lignende vedtægter for medarbejderforeninger under 3F Kastrup, hvor ordlyden er nogenlunde den samme.

Hos bagageportørerne i virksomheden Menzies i Københavns Lufthavn lyder det sådan her i vedtægterne:

- Enhver portør eller anden rampepersonale i Menzies Danmark er pligtig til at indtræde som medlem af 3F-klubben og 3F Kastrup afdeling. Nyansatte portører skal senest 6 uger efter at have påbegyndt arbejde, have bragt ovennævnte i orden. Hvis ikke medfører dette automatisk ekskludering af klubben.

Det står en forening frit for at lave vedtægter, men de bliver svære at håndhæve. Det fortæller lektor Natalie Videbæk Munkholm, som forsker i arbejdsret ved Aarhus Universitet:

- Og det her er den type vedtægter, du kan få svært ved at håndhæve. For du kan ikke tvinge folk til at blive en del af en fagforening, siger hun.

Vedtægternes ændres

Formanden for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, siger i et skriftligt svar til TV 2, at man 27. august blev enig med SAS om at ændre klubvedtægterne.

- Klubvedtægterne er formentlig fra da klubben blev stiftet for 73 år siden. Det har aldrig været et problem for nogen - heller ikke for SAS, og det binder heller ikke tredjepart. Nu er der opmærksomhed på det, og klubben er 27. august blevet enig med SAS om, at man justerer klubvedtægterne.

På arbejdsmarkedet er arbejdere beskyttet af foreningsfrihedsloven, hvor der både er såkaldt positiv og negativ foreningsfrihed. En dom fra 2006 gør det klart, at medarbejdere frit kan vælge, hvor de vil være organiseret i en fagforening.

Dommen fra 2006 var meget markant, så derfor burde de vide bedre, mener Natalie Videbæk Munkholm.

Problemet ved vedtægter som ovenstående kan være, at man fejlagtigt tror, at reglerne er gældende i dansk lovgivning. Der kan med andre ord opstå en norm eller en kultur i en virksomhed, som gør, at nogle medarbejdere presser andre medarbejdere til at blive medlem af en bestemt forening.

- Det kan være svært at komme en "junglelov" til livs, hvis den også kommer til udtryk i vedtægterne, siger Natalie Videbæk Munkholm.

Medarbejdere truede vikar til at melde sig ind

Den aktuelle konflikt hos bagagepersonalet i SAS startede 23. juli, hvor en vikar blev konfronteret af to kollegaer, der er medlem af 3F Kastrup. De ville have ham til at melde sig ind i 3F.

Vikaren valgte at optage konfrontationen. En optagelse, der senere fik konsekvenser for hans to kollegaer, der har fået reprimander af 3F's lokalforening i Kastrup. Den ene af de to var næstformand for bagagemedarbejderne, men har efterfølgende fået frataget sine tillidsposter.

Lydfilen er også blevet lækket til Berlingske, der tirsdag aften kunne fortælle, at virakken om vikaren og 3F har ført til strejker i Københavns Lufthavn.

Og onsdag midt i den tredje arbejdsnedlæggelse i september sendte SAS vikaren hjem.

Henrik Bay-Clausen har taget afstand fra medlemmernes opførsel. Han har over for Berlingske sagt, at der var tale om en personalesag, som han fandt afsluttet i juli, men at vikarens fremmøde, samt at han skulle have filmet sine kollegaer, var årsagen til strejkerne.

Det samme har formand for 3F Peter Christensen, som endnu ikke er stillet op til interview, men på Twitter skriver:

- Det er absolut ikke i orden at udsætte kolleger for trusler, som det desværre er sket. Det siger sig selv, at lovgivningen skal respekteres.