Anklage: Danske kraftværker brænder træ, som kunne have tjent andre formål

Energiindustrien siger, at det er klimavenligt at brænde træ af, fordi det er affaldstræ. Men træet kan bruges til andet end at brænde.

Henrik Thorlacius-Ussing peger på en stor bunke træstammer, der er på vej til at blive ”gjort firkantede”, som han kalder det.

- Det her er typisk noget træ, som kunne bruges til at blive brændt i et kraftværk, fortæller han.

Henrik Thorlacius-Ussing er direktør på Rold Skov Savværk. Han fortæller til TV 2, at energivirksomhederne brænder træ af på kraftværker, som han kunne lave tømmer ud af.

Det betyder ikke bare, at Rold Skov Savværk engang imellem mangler træ. Det betyder også, at hele energiindustriens fortælling om, hvor bæredygtig vores vedvarende energi er, bliver udfordret.

- Vi tager kun rester

Som TV 2 har fortalt de seneste dage, er afbrænding af træ i kraftværker den største kilde til vedvarende energi i Danmark.

Træ udleder mindst ligeså meget CO2 ved afbrænding som kul, men vi kalder det vedvarende energi. Det gør vi blandt andet, fordi det ifølge energiindustrien er affalds- og resttræ, vi brænder

- Vi tager kun de rester, som tidligere bare blev liggende i skovbunden, har branchechef Kristine van het Erve Grunnet tidligere fortalt til TV 2 Nyhederne.

Rationalet er, at når man kun brænder affaldstræ, som alligevel ville rådne og frigive CO2’en, gør det ingen forskel for klimaet og CO2-udledningen.

Det er også sket for Junckers

Ifølge Henrik Thorlacius-Ussing holder den udlægning ikke.

- I perioder, hvor vi mangler træ til savværket, kan vi se, at der er stakke ude i skoven, som vi godt kunne bruge til savværket, men de skal desværre til forbrændingen i stedet for, fortæller han.

Virksomheden Junckers, der laver gulve, oplyser til TV 2, at de også har oplevet – om end få gange – at træ, som de ville købe, i stedet blev solgt til afbrænding i energiindustrien.

Udenlandske leverandører af træpiller til danske kraftværker lader også til at bruge træ, som kunne have et andet formål.

Samme billede i Estland og USA

TV 2 har besøgt to af de største eksportører af træpiller til Danmark: Enviva i USA og Graanul I Estland. Her har vi filmet det træ, som skulle bruges til produktion af træpiller.

Vi har vist billederne til to forskellige eksperter: Marc Harmon, der er professor emeritus på Oregon State University og Esben Møller Madsen, der er tidligere skovrider i den skånske skovindustri og arbejder på en bog om klimavenlig skovdrift.

De fortæller begge til TV 2, at det er deres vurdering ud fra billederne, at noget af træet kunne bruges til tømmer og papir.

Hvis det er tilfældet, ville det være mere klimavenligt end at brænde træet af:

- Jo mere du kan forædle et stykke træ. Desto større klimaeffekt får det. Det er indiskutabelt. Om man så kan få det til at fungere i praksis er en anden sag, siger Esben Møller Madsen med henvisning til, at det nogle gange ikke økonomisk kan betale sig for skovejerne at sortere træet – og så ryger det hele til afbrænding.

Intet i vejen med at brænde papirtræ

Energivirksomheden Ørsted importerer træpiller fra både Enviva i USA og Graanul i Estland. Ørsted oplyser, at de ikke har modtaget træpiller fra de stammer, vi har filmet i USA, men uanset så afviser Ørsted, at der skulle være træ hos deres leverandører, som kunne bruges til tømmer:

- Træ som kan gå til et savværk, kan man få tre gange så meget for, så derfor sælger skovejeren selvfølgelig ikke til en træpillefabrik, siger senior manager i Ørsted Peter Kofoed Kristensen.

Han fortæller, at der ikke er noget galt i at bruge træ, som kunne være brugt i papirindustrien til afbrænding:

- Der er nogle gange et overskud af papirkævler, og så giver det mening at bruge de fibre til at lave biomasse af, fortæller Peter Kofoed Kristensen.

Fjernvarmeværker køber kun til laveste pris

Dansk Energi har ikke ønsket at forholde sig til den konkrete kritik, men brancheorganisationen for fjernvarmeværkerne, Dansk Fjernvarme, vil gerne stille op til interview.

Udviklingschef Kim Behnke fortæller til TV 2, at hvis hans medlemmer brænder træ af, som kunne have et andet formål, så er det kun en meget lille del af det:

- Hvis der er nogen, som vil sælge det til den laveste pris, som mine medlemmer vil give for det, så bliver det købt. Og det er ofte det træ, som har den dårligste anvendelse. Der er simpelthen ikke nogen, der kan bruge det til andet.

Men vores kilder siger jo netop, at de kunne bruge det til noget andet?

- Men så burde man jo sælge til de kilder i stedet for at sælge det til varmeværket, der ikke giver en høj pris for det, siger Kim Behnke.

Skal ikke støtte afbrænding

Når træet alligevel bliver brændt af, så mener tidligere skovrider Esben Møller Madsen, at det er fordi systemet og industrien er skruet sådan sammen i dag, at andet er uundgåeligt:

- Vi skal stimulere en udvikling og en innovation, hvor vi anvender træet til noget bedre, end at brænde det af. Jo før vi gør det jo bedre.

Henrik Thorlacius-Ussing mener, at politikerne har været med til at skabe et system, hvor det i nogle tilfælde bedre kan betale sig at brænde træ af:

- Jeg håber, politikerne bliver mere opmærksomme på den proces og begynder at støtte anvendelsen af træet til mere forædlede formål fremfor at støtte en afbrænding, siger Henrik Thorlacius-Ussing.