Samfund

Danmarks klimaregnskab er 'svindel', lyder kritik fra internationale forskere

Danmarks største kilde til grøn energi er afbrænding af træ fra hele verden. Træ udleder ligeså meget CO2 som kul, men vi regner det for CO2-neutralt.

Knap otte ud af ti danskere tror, at Danmarks grønne energi primært kommer fra vindmøller.

Men det er ikke korrekt.

For selvom både energivirksomheden Ørsted og statsminister Mette Frederiksen (S) taler om grøn fremtid til billederne af vindmøller, så er Danmarks største kilde til vedvarende energi faktisk træer.

Træer, der bliver fældet over hele verden, hakket til træpiller og brændt af i store ovne på danske kraftværker som såkaldt biomasse.

Det er ikke kun danskerne, der fejlagtigt tror, at Danmark primært er et vindmølleland. Det gjorde flere internationale eksperter i klimaforandringer også, da TV 2 ringede for at høre deres mening om Danmarks CO2-regnskab.

- Jeg har altid tænkt på Danmark som et land, der gik op i fakta. Derfor var det meget bekymrende for mig at høre, hvor meget træ Danmark brænder af, siger William Moomaw, der har været hovedforfatter på fem rapporter for FN’s klimapanel.

- Det svarer til bogføringssvindel

Faktaboks: Danskere tror grøn energi kommer fra vindmøller

Megafon har for TV 2 spurgt 2236 danskere, hvilken kilde til vedvarende energi i Danmark, som er størst.

78 procent svarede vind-energi, 14 procent svarede afbrænding af biomasse og 5 procent svarede sol-energi. Resten svarede ved ikke.

Tilbage i 1990’erne var der på verdensplan bred politisk og videnskabelig enighed om, at afbrænding af træ var en CO2-neutral og vedvarende energikilde, fordi træ vokser op og absorberer CO2’en igen.

Enigheden blandt forskerne er for længst hørt op, men politikerne i Danmark og andre lande gør stadig brug af denne regel, når de skal opgøre deres CO2-regnskab.

Danmark er et af de lande i verden, der procentvis brænder mest træ af, og hvis afbrændingen af biomasse - altså træer og planter – talte med i det danske CO2-regnskab, ville vi udlede 39 procent mere CO2, end vi officielt gør i dag.

William Moomaw retter en stærk kritik af, at Danmark ikke tæller CO2-udledninger fra afbrænding af træ med i vores klimaregnskab.

- Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør, siger han.

Forskere advarer europæiske politikere

Der er kun tre lande i EU, som brænder mere biomasse af end Danmark. Letland, Finland og Sverige. De brænder alle sammen hovedsageligt deres egen skov af. I Danmark importerer vi det meste træ, vi brænder - blandt andet fra USA.

- Det er klimasvindel, siger Daniel Kammen, professor på Berkeley, tidligere hovedfatter i FN’s klimapanel og klimarådgiver for Obama-administrationen.

Han har forsket i Europas import af træer fra USA til afbrænding som CO2 neutral-energi. Han fortæller til TV 2, at træafbrænding måske nok virker politisk og er godt for amerikansk landbrug, men afviser, at det er godt for klimaet.

- Det kan godt være, at I vælger at ignorere jeres udledninger, men det er ikke videnskabeligt korrekt. Hvis I ikke kigger på hele livscyklussen, så bedrager I jer selv, fortæller Daniel Kammen til TV 2.

Sammen med en række andre prominente forskere er han medforfatter af to advarsler til europæiske politikere om de fatale konsekvenser, han mener, EU’s satsning på afbrænding af biomasse vil få for verdens skove.

Det handler blandt andet om, at træer ikke vokser hurtigt nok.

Gletsjerne når at smelte

Selvom træer vokser op igen, så tager det ”årtier til århundreder” – ifølge advarslen til de europæiske politikere – før træerne har absorberet den CO2, vi lukker ud i atmosfæren.

- Og det betyder, at I har gjort global opvarmning værre i mellemtiden. Flere gletsjere er smeltet og havene er blevet varmere. Det stopper ikke bare fordi CO2’en bliver optaget igen på et tidspunkt ude i fremtiden. I har forøget risikoen for, at det kommer til at få frygtelige konsekvenser, siger Tim Searchinger, der er forsker på Princeton Universitet i USA og medunderskriver af advarslerne.

Det er dog langt fra hele den akademiske verden, som ser ligeså sort på afbrænding af træer. Tværtimod er der en ret markant splittelse.

Faktaboks: TV 2s internationale kilder

TV 2 har været i kontakt med følgende medforfattere af advarslerne om brug af biomasse til EU-parlamentet. De mener alle sammen, at Danmarks klimaregnskab er misvisende:

Daniel Kammen, William Moomaw, Timothy Searchinger, Wolfgang Cramer, Felix Creutzig, Steven Berry og Peter Raven.

Biomasse stopper fossile brændsler

I Danmark er der flere forskere på Københavns Universitets Institut for Naturforvaltning, som mener at brug af biomasse er en god idé.

En af dem er lektor Niclas Scott Bentsen:

- Det vigtigste klimamål er, at vi skal stoppe brugen af fossile brændsler. Så længe vi bruger biomasse til at fortrænge fossile brændstoffer og vi undgår, at overudnytte skovene, så giver det for mig god mening i en klimamæssig sammenhæng.

Han påpeger, at hvis man sørger for at konstant at genplante træer, så der løbende lagres ligeså meget CO2, som der brændes af, så er det ikke et problem, at træerne vokser langsomt.

Træerne bliver genplantet

Hos Dansk Energi, som er brancheorganisation for energivirksomhederne, der brænder træet af i Danmark, fremhæver Kristine Grunnet også genplantning. Det er forudsætningen for ”bæredygtig biomasse” fortæller hun:

- Vi skal sørge for, at når vi brænder træ af, så skal det træ genplantes. Det vil sige, at når der kommer CO2 ud, når vi brænder træet, så skal det optages i et nyt træ.

Dansk Energi fortæller også, at deres brug af biomasse er klimavenlig, fordi de brænder træ af, som ikke har nogen anden funktion – såkaldt affaldstræ, der bare vil gå til grunde, hvis det ikke blev brændt.

- Det er altså træ, som ikke har anden anvendelse. Det kan ikke bruges til andet, siger Kristine Grunnet.

Kamp imellem to forskningsverdener

De meget forskellige anskuelser på Danmarks brug af biomasse er i virkeligheden en kamp imellem to forskellige former for videnskab.

højlunds om klimaet

Der er brug for konkrete ideer og svar på klimaudfordringerne, og TV 2 håber at finde nogle af dem, når Højlunds Forsamlingshus rykker ind på Vallekilde Højskole i Odsherred. Vi fylder salen med nysgerrige danskere, eksperter og nogle af de politikere, der skal udstikke rammerne. Hvis du vil med og deltage i debatten, kan du få en gratis billet her.

På den ene side er forskerne, der har deres udgangspunkt i skovforvaltning – og på den anden side står forskerne med speciale i klimaforandringer. Sådan udlægger professor Wolfgang Cramer det i hvert fald:

- Der er en stærk tro i skovbrugskredse på, at ”bæredygtig skovdrift” på en eller anden måde kan klare problemerne med biomasse. For klimaeksperter er det på ingen måde overbevisende, skriver Wolfgang Cramer i en mail til TV 2.

Han har ligeledes har været hovedforfatter på rapporter fra FN’s klimapanel.

Forsker: Danmark opmuntrer til fældning af tropisk skov

Danmarks direkte CO2-aftryk på verden er lille, men det betyder ikke vores politik er ubetydelig

- Danmarks rolle i at løse klimaforandringerne er primært som det gode eksempel. Når Danmark gør det forkerte, så sender det et signal til skurkene om, at de også kan gøre det forkerte, siger Tim Searchinger fra Princeton Universitet.

- Hvis Danmark fortsætter med at brænde træ og påstå, at det mindsker CO2-udledningen, så opmuntrer det lande som Brasilien og Indonesien til at fælde endnu mere tropisk skov og påstå at det er godt for klimaet, siger Tim Searchinger.