Samfund

Flere penge på vej til pensionister i arbejde

Reglerne, hvis de vedtages, kommer til at virke med tilbagevirkende kraft.  Henning Bagger / Scanpix Denmark

Der indføres samtidig en skattefri seniorpræmie.

Nye regler skal gøre det mere attraktiv for seniorer at blive på arbejdsmarkedet, når de når folkepensionsalderen.

Det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen, der nu med en række forslag indfrier forårets politiske aftale om seniorpension, skriver Faglige Seniorer.

Selvom lovforslaget ikke er vedtaget endnu, så er der på forhånd er bredt flertal i Folketinget og således sikkerhed for at det bliver vedtaget.

Helt usædvanligt kommer reglerne til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Forslagene vurderes at komme mere end 70.000 pensionister til gode, som vil få en større pension allerede fra 2019, men også fremover på grund af de forhøjede fradrag. Netop nu er forslagene fra beskæftigelsesministeren i høring.

Forslag møder opbakning

Og fra fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer er der opbakning til nye regler.

- Faglige Seniorer er stærke fortalere for de stigende fradrag og bedre vilkår for pensionister, der arbejder. I dag er der pensionister, som på grund af indkomstskat og modregning i pension betaler op imod 80 procent af hver tjent krone i marginalskat. Det er jo helt skævt, når alle andre kan nøjes med 50 procent, siger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

Forslagene har især positive konsekvenser for pensionister, der har deltidsarbejde på over 100.000 kroner om året.

Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at forslagene vil koste staten godt 300 millioner kroner om året i 2025. Men det afhænger af, hvor mange seniorer, der vil arbejde ekstra i forhold til i dag.

- Men vi er sikre på, at effekten bliver, at flere fortsætter med at arbejde, og at det i sidste ende ikke vil koste samfundet en krone. Tværimod. Når pensionisterne fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, har det en kæmpemæssig positiv effekt på samfundsøkonomien, siger Palle Smed.

Stiger med flere tusinde om året

Vedtages de nye regler betyder det, at bundfradraget for pensionisters arbejdsindkomst - der i dag er 100.008 kroner om året - stiger til 122.004 kroner om året.

Den skattefrie seniorpræmie vil blive forhøjet til 42.000 kroner til de personer, der arbejder det første år efter at de har nået folkepensionsalderen.

Der indføres samtidig en skattefri seniorpræmie i det 2. år, man arbejder.

Præmien i det 2. år er på 25.000 kroner. Præmien gælder seniorer, som er født efter 1. januar 1954 og som arbejder mindst 1560 timer om året.

Folkepensionister, der er gift eller er samlevende med en, som ikke er pensionist, kan se frem til, at fradraget for opgørelse af indtægtsgrundlaget stiger fra 50 procent til 54 procent.

Samtidig fjernes loftet på de nuværende 307.700 kroner om året.