Samfund

Nu begynder overgangsperiode for ny ferielov - det skal du være opmærksom på

Fra i dag overgår dine feriepenge til en statsdrevet fond. Vil du næste år holde ferie som du plejer, kan det derfor være smart at spare på fridagene.

Søndag starter den etårige overgangsperiode, der skal indfase Danmarks nye ferielov. Loven træder først for alvor i kraft 1. september 2020, men allerede nu kan det være smart at sikre sig, at man både kan holde sommer- og efterårsferie til næste år.

Indtil nu har danskerne været vant til at at optjene mindst fem ugers lønnet ferie fra 1. januar til 31. december og afholde den fra 1. maj året efter. Men det skal der laves om på. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie allerede måneden efter, du har optjent den, og ferieåret kommer til at starte 1. september i stedet for 1. maj.

Desuden får du fra 1. september 2020 mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder. Dermed bliver der i alt 16 måneder - i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021 - til at afholde ferien i.

Fond tilbageholder dine feriepenge

I forbindelse med skiftet fra det gamle feriesystem til det nye er overgangsordningen sat i verden for at sikre, at danskerne næste år ikke både kan afholde al den ferie, de optjener i år, og den ferie, de optjener næste år.

Derfor bliver de feriepenge, du optjener fra i dag og frem til 31. august næste år, automatisk indsat i en statsdrevet fond ved navn Lønmodtagernes Feriemidler. Pengene får du udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Når næste ferieår starter 1. maj 2020, kan du derfor maksimalt have 16,64 feriedage til rådighed. Derefter skal du optjene de resterende feriedage for 2020 gennem den nye ferieordning.

Det skal du være opmærksom på

Selvom måden du optjener og afholder ferie på ændres, har du stadig ret til de samme 25 årlige feriedage med løn, du altid har haft. Men vil du holde ferie, som du plejer, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Sommerferien 2020 er kun tre uger.

Fra 1. maj til 31. september 2020 har du på grund af overgangsperioden maksimalt 16,64 feriedage med løn til rådighed. Det svarer til lidt mere end tre uger.

Planlægger du derfor for eksempel at holde fire ugers sommerferie næste år, skal du gemme nogle feriedage fra det ferieår, vi er i nu. Det skal du aftale med din arbejdsgiver i forvejen.

Hvis du har ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan du også bruge dem.

Hold din ferie på forskud.

Fordi du bruger din ferie, samtidig med at du optjener den, har du i starten af ferieåret ikke mange feriedage til rådighed.

Men som noget nyt får du mulighed for at holde ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver. Derefter bliver det modregnet i den ferie, du optjener resten af ferieåret.

Det er derfor stadig muligt at tage for eksempel flere ugers vinterferie. 

Du er ikke sikret efterårsferie i 2020.

Fra næste år ligger efterårsferien lige i starten af ferieåret. Derfor kan du kun nå at optjene 2,08 feriedage inden da.

Vil du holde længere efterårsferie end dét næste år, kan du enten bruge nogle af de 16,64 dage, du kan optjene i år, eller aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferien på forskud.

Du har ret til sommerferie.

Du har stadig ret til at afholde mindst tre ugers ferie i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har som hovedregel også ret til at holde de resterende to ugers ferie i samlede perioder af mindst fem dage.

Dit ferietillæg er også mindre i 2020.

Hvis du er ansat med løn under ferie, har du udover din normale løn krav på et ferietillæg på én procent af din ferieberettigede løn.

Ferietillægget optjenes i overgansperioden også kun over otte måneder mod normalt 12 måneder.

Det ferietillæg, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, får du udbetalt senest, når ferien begynder. I de fleste tilfælde udbetales ferietillægget som et samlet beløb i begyndelsen af ferieåret, der starter 1. maj 2020.

Hovedferie skal varsles tidligere.

Indtil nu har din arbejdsgiver efter aftale med dig kunnet varsle din hovedferie til afholdelse med én måned. Med den nye ferielov er det ikke længere en mulighed.

Din hovedferie skal derfor altid varsles tre måneder inden afholdelse. Den resterende ferie skal varsles en måned før afholdelse.

Kilde: Borger.dk

Skal sikre ferie for nyansatte

Samtlige partier - med undtagelse af Enhedslisten - indgik i oktober 2017 en aftale om at ændre ferieloven, der blev endeligt vedtaget i Folketinget i januar 2018. Den nye ferielov sikrer først og fremmest, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Fordi betalt ferie indtil 2020 afholdes, året efter den optjenes, risikerer nyansatte lige nu at skulle arbejde op til 16 måneder, før de kan tage den første feriedag med løn. Det er dét, den nye ferielov skal gøre op med.

Samtidig kommer lovændringen efter flere år med pres fra EU. I 2014 åbnede EU-Kommissionen en sag mod Danmark, da kommissionen mente, at den danske ferielov strider mod EU's arbejdstidsdirektiv.