Samfund

Organisationer i opråb: Iltsvind i danske have er en katastrofe

Danmarks have har åndenød. Det går ud over fisk og biodiversitet i de danske farvande. Fire organisationer kræver politisk handling.

- Det er skjult ude under havet, man kan ikke se det, når man er på stranden. Men der foregår en katastrofe under havet, og vi er nødt til at gøre noget ved det nu.

Han er bekymret, Bo Øksnebjerg, generalsekretæren i WWF Verdensnaturfonden. Det samme er organisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav og Danmarks Sportsfiskerforbund.

De er bekymrede for Danmarks have, som, de peger på, er ved at blive kvalt af iltsvind, forurening og bundtrawling.

Derfor forsøger de fire organisationer at råbe politikerne op med en underskriftskampagne, ’Red Havet’, som skal synliggøre problemerne under havoverfladen i de danske farvande.

- Der er et område i Østersøen på størrelse med hele Danmarks landareal, som er helt dødt. Bunden er helt død på grund af iltmangel. Og i store dele af Østersøen kan du slet ikke fange torsk mere; EU har sagt stop, fordi der er så få tilbage, siger Bo Øksnebjerg.

Bundtrawling og skadelige stoffer

Organisationerne peger på, at stoffer som kvælstof og fosfor fra landbruget bliver skyllet ud i havet og forårsager en voksende algevækst, som skygger for bundplanternes voksesteder og dermed gør det svært at finde føde eller skjul for havets dyr.

- Hvert år bliver bunddyr i et område på op til 14.000 kvadratkilometer dræbt af iltsvind, lyder det fra organisationerne.

Havene skal beskyttes, og derfor skal der være områder, hvor man slet ikke skal have lov til at fiske

Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening

Samtidig henviser de til, at bundtrawling udgør en stor fare for havbunden. Ved bundtrawl slæbes et stort net henover havbunden, hvilket forstyrrer biodiversiteten ved havbunden.

- Store dele af arealet i Kattegat og Nordsøen bliver trawlet hver eneste år. Det er en stor maskine, der kører og river alt op i havbunden. Det er den føde, fiskene skal leve af, men som forsvinder. Det bliver store motorveje uden nævneværdigt liv, siger Bo Øksnebjerg.

Fiskemetoden går ud over biodiversiteten, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Bundtrawl ødelægger havbunden. Ved bundtrawling får man en hel masse andre arter med, end dem, man lige fisker efter, og det går hårdt ud over biodiversiteten. Den kommer til at være i alvorlig tilbagegang, hvis man bruger disse fiskemetoder, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Havene skal beskyttes

85 procent af havbunden i Nordsøen er ifølge Miljøstyrelsen forstyrret, og bundtrawling er hovedårsagen til det store tal.

Organisationernes forslag

  • Senest i 2022 skal der urørte zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor bundtrawling er forbudt.
  • Senest i 2027 skal udledningen af kvælstof til havet begrænses fra 60.000 til 40.000 tons.
  • Senest i 2027 skal forureningen af havet med miljøfarlige stoffer stoppe.

Kilde: redhavet.nu

I Østersøen er områder med iltmangel i vandet steget med 1200 procent de seneste hundrede år, og i Kattegat er torskebestanden nede på 10 procent af, hvad den var i 1970’erne.

Derfor råber de fire organisationer op nu, og de foreslår helt konkret, at udledningen af giftige stoffer skal reduceres, og så skal det være forbudt at fiske i flere områder.

- Havene skal beskyttes, og derfor skal der være områder, hvor man slet ikke skal have lov til at fiske, siger Maria Reumert Gjerding, mens Bo Øksnebjerg peger på en reducering af de giftige stoffer.

- Vi skal have kraftigt reduceret alt det kvælstof, der kommer fra blandt andet landbruget, og som gør, at iltsvindet forsvinder. Så kan vi få de sunde økosystemer tilbage igen, siger WWF-generalsekretæren.

Ministeren er lydhør

Og umiddelbart er politikerne lydhøre over for organisationernes opråb.

I det forståelsespapir, den socialdemokratiske regering underskrev sammen med deres støttepartier, står der, at der skal være fokus på biodiversitet og urørte naturzoner.

Miljøminister, Lea Wermelin (S), hilser da også organisationernes anbefalinger velkommen:

- Det er vigtigt for mig og for regeringen, at vi gør noget mere for at passe på vores havmiljø. Det er vores største og vildeste naturressource, og derfor skal vi sætte ind i forhold til de udfordringer, som organisationerne meget rigtigt peger på, siger hun.

For de fire organisationer er der ingen tvivl: Situationen er alvorlig.

- Situationen er simpelthen så alvorlig nu, at vi fire organisationer går ud og siger til danskerne: Hjælp os med at få politikerne til at gøre noget nu. Hvis ikke vi får gjort noget ved det nu, risikerer vi, at økosystemerne kollapser, og der vil så ikke være nogen fisk tilbage, siger Bo Øksnebjerg.